Узбекгалиев Ризахан Халелович

Узбекгалиев Ризахан Халелович

Геология және минералогия ғылымдарының кандидаты

Доцент

Сениор-лектор

Қ. Тұрысов атындағы Геология және мұнай-газ ісі институты

«Гидреогеология, инженерлік және мұнай-газ геологиясы» кафедрасы

Email: r.uzbekgaliyev@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

Өзбекғалиев Ризахан Халелович Мұнай және газ саласында 15 жылдан астам жұмыс тәжірибесі бар тау-кен инженер-геологы, 7 жылдан астам жұмыс тәжірибесі бар оқытушы. 2015 жылдан бастап"Мұнай және газ геологиясы" кафедрасының сенім-лекторы. "Eclipse" бағдарламасын пайдалана отырып, мұнай және газ резервуарларының геодинамикалық үлгілеу курсы және "Petrel"бағдарламасын пайдалана отырып, мұнай және газ кен орындарын геологиялық үлгілеу курсы бойынша біліктілікті арттырудан өтті.

Білімі

Қазақ политехникалық институтыВ. И. Ленин г. Алматы 1983

Докторанттардың әлеуетті зерттеу жұмыстары

- Плиталар тектоникасы тұрғысынан Оңтүстік Торғай ойысының геологиялық құрылысы, мұнай-газдылығы және қалыптасуының палеотектоникалық жағдайлары

- Оңтүстік Торғай ойпатының Арысқұм ойысының өнімді шөгінділерінің тектоникалық құрылымы, мұнайгаздылығы және геохимиялық сипаттамасы