Узбекгалиев Ризахан Халелович

Узбекгалиев Ризахан Халелович

Геология және минералогия ғылымдарының кандидаты

Сениор-лектор

Қ. Тұрысов атындағы Геология, мұнай және тау-кен ісі институты

Мұнай және газ геологиясы кафедрасы

Email: r.uzbekgaliyev@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

Өзбекғалиев Ризахан Халелович Мұнай және газ саласында 15 жылдан астам жұмыс тәжірибесі бар тау-кен инженер-геологы, 7 жылдан астам жұмыс тәжірибесі бар оқытушы. 2015 жылдан бастап"Мұнай және газ геологиясы" кафедрасының сенім-лекторы. "Eclipse" бағдарламасын пайдалана отырып, мұнай және газ резервуарларының геодинамикалық үлгілеу курсы және "Petrel"бағдарламасын пайдалана отырып, мұнай және газ кен орындарын геологиялық үлгілеу курсы бойынша біліктілікті арттырудан өтті.

Білім беру

Қазақ политехникалық институтыВ. И. Ленин г. Алматы 1983

Оқу бағдарламалары