Яскевич Владимир Владимирович

Яскевич Владимир Владимирович

Өнертану ғылымының магистрі

Аға оқытушы

Сәулет және құрылыс институты

Сәулет кафедрасы

Email: v.yaskevich@satbayev.111

H-index:
1

Кәсіби өмірбаяны

2004 жылдан 2009 жылға дейін Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ-да архитектура оқыды. Үздік бітіргеннен кейін Сәкен Нарыновтың шеберханасына жұмысқа түсті. 2010 жылы 2012 жылы сол университетте магистратураны бітірді. Магистратураны бітіргеннен кейін оқытушылық және ғылыми-зерттеу қызметіне кірісті, ол қазір де айналысады, кіші ғылыми қызметкер мен ассистенттен лекторға дейін қызмет атқарады. Оқытушылық қызметті университет үшін де, жеке тапсырыспен де сәулет жобаларын орындаумен қатар атқарады. Кәсіби дамытуда жеке әуестіктер – фотосурет, саяхат, сурет үлкен рөл атқарады. Архитектурада жеке мүдделердің негізгі бағыттары контекстуализм, футуризм, экспрессионизм болып табылады.

Білімі

2004-2009-Қ. И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті, Алматы қ., 050420–"Сәулет"мамандығы бойынша бакалавр дипломы.

2010-2012 – Қ. И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті, Алматы қ., 6М042000–"Сәулет"мамандығы бойынша өнертану ғылымдарының магистрі дипломы.

2019-қазіргі уақытта–Қ. И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті, Satbayev University, Алматы қ., 8d07302 - "сәулет және қала құрылысы"мамандығы бойынша докторантурада оқыту.

Ғылыми жобалар

Ғылыми қызығушылықтар мен құзыреттер саласына – энергиялық тиімді, тұрақты, жасыл сәулет, BIM технологиялар, сәулеттік әлеуметтану, рекреациялық сәулет, қала құрылысы кіреді.

2015-2017 – мемлекеттік бюджеттік ҒЗЖ жауапты орындаушы № 757.БҒМ.ГФ.15.АҚЖ.1" аумақты және жаппай демалыс, сыртқы және ішкі туризмнің инфрақұрылымдық объектілерін ұтымды сәулеттік-жоспарлау және көлемдік-кеңістіктік ұйымдастыру есебінен Қазақстан Республикасының бәсекеге қабілетті әлеуетін арттыру " (ғылыми жетекшісі А. Ж. Әбілов).

2015-2017 – мемлекеттік бюджеттік ҒЗЖ жауапты орындаушы №757.БҒМ.ГФ.15.АҚЖ.2" Қазақстан Республикасында қалалық агломерацияларды дамытудың әлеуметтік-экономикалық, экологиялық және сәулет-жоспарлау негіздері" (ғылыми жетекшісі А. Ж. Әбілов).

2014-2016 - №757 тақырыбы бойынша ҚР БҒМ гранттық қаржыландыру бойынша мемлекеттік бюджеттік ҒЗЖ жауапты орындаушысы.ПЦФ.ФЭ.14.1" 2014-2016 жылдарға арналған баламалы энергия көздері негізінде энергия тиімді технологияларды әзірлеу " (ғылыми жетекшісі Б. У. Құспанғалиев).

2012-2014 - №751 тақырыбы бойынша ҚР БҒМ гранттық қаржыландыру бойынша мемлекеттік бюджеттік ҒЗЖ жауапты орындаушысы.БҒМ.ГФ.12.9. "Экономиканың инновациялық әлеуетінің өсуі жағдайында Қазақстан Республикасының сәулет және қала құрылысының тұрақты дамуы" (ғылыми жетекшісі А. Ж. Әбілов).

«Жаһандану және ұлттық бірегейлікті іздеу жағдайында Қазақстанға сәулет және қала құрылысы саласында бәсекеге қабілетті, жоғары білікті мамандарды дайындау принциптері» тақырыбындағы  ЖТН "AP08955550" ғылыми жобасының аға ғылыми қызметкер (2020 ж.қазан - 2021 ж. қыркүйек).

Жарияланымдар

ASSESSMENT OF SHORT-TERM VACATION CONDITIONS IN URBAN AGGLOMERATIONS’OF KAZAKHSTAN  A ABILOV, V YASKEVICH, M JUNUSSOVA, A KHODZHIKOV. ALAM CIPTA 8 (1), 77

Классификация утопий и футуризмов в архитектуре ВВ Яскевич. Высшая школа Казахстана 2012 (№ 1(2)), 54

Анализ футуристических идей в архитектуре как метод прогностического моделирования ВВ Яскевич Региональные архитектурно-художественные школы, 162-164

Потенциал BIM-технологии в формировании гармоничной городской среды ВВ Яскевич, АВ Ходжиков, КИ Самойлов Наука и образование сегодня

Assessment of short-term vacation conditions in a small-size agglomerations' of Kazakhstan AZ Abilov, AV Khojikov, VV Yaskevich Russian Journal of Construction Science and Technology. 2016. Vol. 2.№ 1, 25-34

ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗУЧЕНИЯ ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН АЖ Абилов, АВ Ходжиков, ВВ Яскевич Время, 10-14

7 Некоторые методы сокращения маятниковых миграций при развитии крупных городов Казахстана на примере городов Талдыкорган и Алматы. ВВ Яскевич, АВ Ходжиков Актуальные проблемы большого города: архитектурная теория и практика, 253-254

8 Архитектура энергоэффективных зданий в мировой практике ВВ Яскевич Подготовка инженерных кадров в контексте глобальных вызовов XXI века 2013

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ГОРОДОВ КАЗАХСТАНА В УСЛОВИЯХ РОСТА ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ЭКОНОМИКИ АЖ Абилов, АВ Ходжиков, ВВ Яскевич

10 ФОРМОТВОРЧЕСТВО В АРХИТЕКТУРНОМ ОБРАЗОВАНИИ ВВ Яскевич, АВ Ходжиков