Юбузова Халича Ибрагимовна

Юбузова Халича Ибрагимовна

Ph.D. докторы

Қауымдастырылған профессор

Автоматика және ақпараттық технологиялар институты

«Киберқауіпсіздік, ақпараттарды өңдеу және сақтау» кафедрасы

Email: k.yubuzova@satbayev.111

H-index:
4

Кәсіби өмірбаяны

магистрі

Біліктілігі - жүйелік инженер, 26 жылдан астам тәжірибесі бар оқытушы.

Өзінің педагогикалық және кәсіби қызметін 1984 жылы кафедрада зертханашы болып бастады, содан кейін 1985 жылдан бастап Мұнай департаментінің деканатында баспа-хатшы болып жұмыс істеді, ҚазПТИ-де, Электрондық есептеу техникасы факультетінде «Электронды есептеу машиналары» мамандығы бойынша оқыды. 1990 жылы «Есептеу техникасы» кафедрасын бітіргеннен кейін инженер болып жұмыс істей бастады, 1993 жылдан бастап 2 санатты инженер-бағдарламашы, 1994 жылы 1 санатты бағдарламашы, 1995 жылдан 2006 жылға дейін Қ.И. Сәтбаев ҚазҰТУ «Есептеу техникасы» кафедрасының оқытушысы болды, 2006 - 2015 жж. Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ, «Есептеу техникасы» кафедрасының аға оқытушысы, «Ақпараттық қауіпсіздік» кафедрасының аға оқытушысы, 2016 жылдан бастап Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ «Ақпараттық қауіпсіздік» кафедрасының оқытушысы, 2017 жылы Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техника зерттеу университетінің «Ақпараттық қауіпсіздік» кафедрасының оқытушысы, 2018 жылдан қазіргі уақытқа дейін, Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ  «Кибер қауіпсіздік, ақпаратты өңдеу және сақтау» кафедрасының оқытушысы.

Білімі

1) 1985-1990 жж Қазақ политехникалық институты, Электрондық есептеу техникасы факультеті, мамандығы -0608 «Электронды есептеу машиналары». Біліктілігі - жүйелік инженер

2) 1999-2001 жж Қазақ еңбек және әлеуметтік қатынастар Академияның, Экономика факультеті, мамандығы - «Қаржы және несие». Біліктілігі - экономист

3) 2010-2012 жж. Қазақ қатынас жолдары университетi, Автоматтандыру және басқару факультеті, 6M070200 «Автоматтандыру және басқару» мамандығы бойынша.

4) 2012 жылы «Теміржолдағы талшықты-оптикалық байланыс желісін зерттеу» тақырыбында кандидаттық диссертация қорғады. Ғылыми дәрежесі - техникалық ғылымдар магистрі

5) 2015-2018 жж Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық ғылыми-техникалық университеті, Ақпараттық технологиялар, 6D070400 «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» мамандығы, диссертация тақырыбы – «Кванттық криптография хаттамалары негізінде кілттерді үлестірудің қауіпсіз әдістері»

Ғылыми жобалар

Негізгі ғылыми бағыттары:

Aқпараттық қауіпсіздік, ақпараттық қауіпсіздіктің желілік технологиялары, криптографиялық жүйелер, кванттық криптография.

Сәтбаев университетінде жұмыс істеу Х.И. Юбузова гранттық және бастамашыл ғылыми жобаларды жүргізуге ғылыми қызметкер және орындаушы ретінде белсенді қатысады. Ол келесі ғылыми жобаларға қатысты:

1. «Ақпараттық қауіпсіздікті биометриялық қолдау стандарттарының тобын зерттеу, келісу, өзгерту және тіркеу» (2015-2016 жж.).

2. «Асимметриялық криптографиялық алгоритмдердің негізгі жұмыс блоктарының құрылымын талдау және дамыту» (2015-2016 жж.)

Жарияланымдар

1. Gnatyuk S., Hu Zh., Sydorenko V., Aleksander M., Polishchuk Y., Yubuzova Kh. (2021). Critical Aviation Information Systems: Identification and Protection, Monograph. Cases on Modern Computer Systems in Aviation. IGI Global. pp. 341-366. ISBN13: 97817998535 ISBN10:1799853578, EISBN13:9781799853589, DOI:10.4018/978-1-7998-5357-2.ch013.

2. Rodinko M.,  Oliynykov R., Yubuzova Kh. Differential cryptanalysis of the lightweight block cipher cypress-256. (2020). International Journal of Computing, 19(2), P. 273-281. Print ISSN 1727-6209, On-line ISSN 2312-5381.

3. Akhmetov B., Gnatyuk S., Kinzeryavyy V., Yubuzova Kh. (2020). Studies on practical cryptographic security analysis for block ciphers with random substitutions. International Journal of Computing, 19(2), P. 298-308. Print ISSN 1727-6209, On-line ISSN 2312-5381.

4. Gnatyuk S., Hu Zh., Sydorenko V., Aleksander M., Polishchuk Y., Yubuzova Kh. (2020). Cases on Modern Computer Systems in Aviation. Critical Aviation Information Systems: Identification and Protection. Monograph. IGI Global. P. 270-290. ISBN13: 9781522575887, DOI: 10.4018/978-1-5225-7588-7

5. Gnatyuk S., Kinzeryavyy V., Kyrychenko K., Yubuzova Kh, Aleksander M., Odarchenko R. (2020). Secure Hash Function Constructing for Future Communication Systems and Networks. Advances in Intelligent Systems and Computing. p.561-569. DOI: 10.1007/978-3-030-12082-5_51, SPRINGER, ISSN: 2194-5357, ISBN: 9783030120818.

6. Hu. Z., Gnatyuk S., Okhrimenko T., (Zhmurko), Iavich M., Yubuzova K. (2019). High-speed privaсy amplification method for deterministic quantum cryptography protocols using pairs of entangled qutrits. CEUR Workshops Proceedings. V.2393. p. 810-821. ISSN 1613-0073

7. Ahmetov B., Gnatyuk S., Okhrimenko T., Kinzeryavyy V., Yubuzova K. (2019). Experimental research of the corrective ability of interference stable Reed-Solomon codes over the GF(32) Galois field at transferring information on a deterministic quantum and cryptographic protocol. Vestnik KazNRTU. №2. p. 61-69. ISSN 1680-9211

8. Gnatyuk S.O., Okhrimenko T.O (Zhmurko), Akhmetov B.S., Seilova N.A., Yubuzova Kh.I. (2018). Approach to Increase Speed for Deterministic Protocols of Quantum Cryptography. «The Eighth World Congress «AVIATION IN THE XXI-st CENTURY – Safety in Aviation and Space Technologies». p. 302-310.

9. Akhmetov B., Gnatyuk S., Zhmurko T., Kinzeryavyy V., Yubuzova Kh. (2018). Experimental study of the simulation model for a deterministic secure communication protocol in the quantum channel with noise. Reports of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, V 5. № 321. p. 5-11. ISSN 2518-1483, ISSN 2224-5227, doi.org/10.32014/2018.2518-1483.1

10. Akhmetov B., Gnatyuk S., Zhmurko T., Yubuzova Kh. (2018). Simulation model for the deterministic protocol of quantum secure direct communication with error-correcting coding. Vestnik KazNRTU. №5 (129). p. 150-158. ISSN 1680-9211

11. Ahmetov B., Gnatyuk S., Kinzeryavyy V., Yubuzova Kh. (2018). Model of simulation of the operation of the deterministic protocol of safe communication in the quantum channel with noise. Bulletin of the national academy of sciences of the Republic of Kazakhstan. V. 2, №372. p. 6 – 16.

12. Gnatyuk S., Kinzeryavyy V., Iavich M., Prysiazhnyi D., Yubuzova Kh. (2018). High-Performance Reliable Block Encryption Algorithms Secured against Linear and Differential Cryptanalytic Attacks. CEUR Workshops Proceedings. V. 2104. p. 657-668. ISSN 1613-0073