Жунисбеков Сейтбек

Жунисбеков Сейтбек

Техникалық ғылымдар кандидаты

Қауымдастырылған профессор

Сәулет және құрылыс институты

Құрылыс және құрылыс материалдары кафедрасы

Email: s.zhunisbekov@satbayev.111

H-index:
1

Кәсіби өмірбаяны

1) 19.11.1979-05.01.1984 -Жамбыл гидромелиоративтік-құрылыс институтының "Құрылыс механикасы" кафедрасының ассистенті

2) 31.12.1983-31.12.1984 - Мәскеу гидромелиоративтік институтының "Құрылыс механикасы" кафедрасының оқытушы стажері

3) 31.12.1984-.04..1988 - Мәскеу гидромелиоративтік институтының "Құрылыс механикасы" кафедрасының аспиранты

4) 01.09.1988-01.09.1989 - Жамбыл гидромелиоративтік-құрылыс институтының  "Құрылыс механикасы" кафедрасының ассистенті

5) 01.09.1989 - 01.09.1997 - Аға оқытушы. Жамбыл гидромелиоративтік-құрылыс институтының "Құрылыс механикасы" кафедрасының доценті

6) 01.09.1997-01.09.2002 -  Х. Дулати атындағы ТарМУ "теориялық және қолданбалы механика"кафедрасының доценті. 

7) 01.09.2002-01.09.2009 - ҚазҰАУ "Теориялық және қолданбалы механика" кафедрасының доценті

8) 01.09.2004-04.12.2006 - ҚазҰАУ" Теориялық және қолданбалы механика " кафедрасының меңгерушісі

9) 01.09.2009 - 06.2016 - Қ. и. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ "Қолданбалы механика және машина құрастыру негіздері"кафедрасының доценті

10) 06.2016-08.2016 - Қ. и. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ "Қолданбалы механика және инженерлік графика" кафедрасының доценті

11) 08.2016-05.2017 - Қ. и. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ "Қолданбалы механика және инженерлік графика" кафедрасының Ассистент-профессоры

12) 09.2018-07.2020 - ҚазҰАУ "Ауыл шаруашылығы техникасын құрастыру және механика" кафедрасының қауымдастырылған профессоры

13) 09.2020 - 31.08.2022 - АЛиТ "Көлік құрылыстары" кафедрасының ассистент профессорі

14) 01.09.2022 - ҚазҰТЗУ "СиСМ" кафедрасының қауымдастырылған профессоры

Білімі

1) 1979 ж. - С. М. Киров атындағы ҚазМУ. Мамандығы: Механик. Біліктілігі: Құрылыс механикасы

Жарияланымдар

1) M.Murzakayeva,J.Musayev,M.Kvashnin,S.Zhunisbekov,A.Zhauyt Experemental Evaluation of Railway Grew Impact on Tension Rails. International Journal of Engineering and Robotics Research Vol.10 №5, May 2021 p. 261-269 (SCOPUS, IF=0.184, quartile=Q3, Percentile 26)  

2)  A. KARASSAYEVA, Y. ADILKHANOV,S. SEKEROVA, S. JAPAYEV,S. ZHUNISBEKOV, Kazhybek TERGEMES , A. ZHAUYT. ANALYSIS OF DYNAMIC PROPERTIES AND OF BOGIES WITH DIAGONAL LINKS AND RUBBER-METAL VIBRATION ABSORBERS BETWEEN THE RUBBING ELEMENTS OF FREIGHT CARS. Journal of Machine Engineering, 2021, Vol. 21, No.  , 5–24(SCOPUS, IF=0.184, quartile=Q2, Percentile 44)

3) T. Buzauova, A. Zhauyt, S. Zhunisbekov. lanning and experimental studies of selection the optimal welding  mode by the friction of fitting rods Journal of Аpplied Еngineering Science, 2022, Vol. 20, №3  Issue 2.  , p  727-735 (SCOPUS, IF=0.250, quartile=Q2, Percentile 52)