30 қараша 535

Алимбаева Жадыра Нурдаулетовна

Докторлық диссертацияны қорғау туралы хабарландыру

Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінде (ҚазҰТЗУ) 6D071600 – Аспап жасау мамандығы бойынша «философия докторы» (PhD)  дәрежесін алу үшін, докторант Алимбаева Жадыра Нурдаулетовнаның «Инфаркт миокардасын диагностикалауда электрокардиосигналдарды нейрожелілік талдау» тақырыбында докторлық диссертациялық жұмысын қорғайды.

Жұмыс «Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті» КЕАҚ-да орындалған және диссертациялық жұмыс түрінде ұсынылған.

Қорғау қазақ тілінде өтеді.

 

Ғылыми кеңесшілер:

Отандық:

1. Өжікенов Қ.Ә. – техника ғылымдарының кандидаты, профессор (Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ, Алматы, Қазақстан).

Шетелдік:

2. Бодин О.Н. – техника ғылымдарының докторы, профессор (Пенза мемлекеттік университеті, Пенза, РФ).

 

Ж.Н. Алимбаеваның диссертация тақырыбы бойынша уақытша құрамы:

1. Қалимолдаев мақсат Нұраділұлы - физика-математика ғылымдарының докторы, Әл-Фараби ат. ҚазҰҰ «Жасанды Интеллект және Big Data» кафедрасының профессоры (Алматы қ.), Хирш индексі (h – индекс) - 9, докторанттың бағыты бойынша CiteScore (Scopus) процентиль 35-тен жоғары, 40-тен астам ғылыми жарияланымдар бар.

2. Әйтімов Мұрат Жолдасбекұлы - PhD, Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы филиалының директоры (Қызылорда қ.),  Хирш индексы (h-индекс) – 2, докторанттың бағыты бойынша CiteScore (Scopus) процентиль 35-тен жоғары, 7-тен астам ғылыми жарияланымдары бар.

3. Сейлова Нұргүл Абадуллақызы - техника ғылымдарының кандидаты, «Компьютерлік технологиялар және киберқауіпсіздік факультетінің» деканы (ФКТК), MUIT (Алматы қ.). Хирш индексы (h-индекс) – 2, докторанттың бағыты бойынша CiteScore – да (Scopus) процентиль 35-тен жоғары, 10-нан астам ғылыми жарияланымдары бар.

4. Синчев Бахтгерей Куспанович – техника ғылымдарының докторы, "Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті" АҚ, "Ақпараттық жүйелер" кафедрасының профессоры (Алматы қ.), Хирш индексы (h-индекс) – 3, докторанттың бағыты бойынша CiteScore (Scopus) процентиль 35-тен жоғары 7-ден астам ғылыми жарияланымдары бар.

5. Бердібаева Гүлмира Қуанышбайқызы – PhD докторы, "Робототехника және автоматиканың техникалық құралдары" кафедрасының қауымдастырылған профессоры, Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ (Алматы қ.), Хирш индексі (h-индекс) - 1, докторанттың бағыты бойынша CiteScore (Scopus) процентиль 35-тен жоғары 2 ғылыми жарияланымы бар.

6. Смаилов Нұржігіт Құралбайұлы - PhD докторы, Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰЗТУ "Электроника, телекоммуникация және ғарыштық технологиялар" кафедрасының қауымдастырылған профессоры (Алматы қ.), Хирш индексы (h-индекс) – 2, докторанттың бағыты бойынша CiteScore (Scopus) процентиль 80-нен жоғары, 2-тен астам ғылыми жарияланымдары бар.

 

Рецензенттер:

1. Кошеков Кайрат Темирбаевич – техника ғылымдарының докторы, "Азаматтық Авиация Академиясы" АҚ проректоры (Алматы қ.), Хирш индексы (h-индекс) – 4, докторанттың ғылыми бағыты бойынша CiteScore (Scopus) процентиль 35-тен жоғары, 18-ден астам ғылыми жарияланымдары бар.

2. Мекебаев Нұрбапа Отанұлы – PhD докторы, ҚазҰҚПУ "Математика" кафедрасының меңгерушісі (Алматы қ.), Хирш индексы (h-индекс) – 3,докторанттың бағыты бойынша СiteScore (Scopus) процентиль 35-тен жоғары 9-дан астам ғылыми жарияланымдары бар.

Диссертацияны қорғау 21.12.2022 ж., сағат 15-00-де, келесі мекен-жайда өтеді: 050013, Алматы қаласы, Сатпаев көшесі 22, «Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті» КЕАҚ, МЖИ, 206 аудиторияда өтеді.

Онлайн форматта қатысуға арналған сілтеме: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGY0MGVkNWQtMGE1NC00MmZmLWI2OWQtMjI2Yzk1YzBmMDY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2275d16c1c-bd41-412d-bdb7-60b12611c840%22%2c%22Oid%22%3a%227479c5ac-9bcb-4561-9c64-6ba5373b6294%22%7d

e-mail: zhadyralimbay@gmail.com

Ғалым хатшы: физика-математика ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор Бактыбаев Мурат Кыргызбаевич, e-mail: murat.baktybayev@gmail.com,  тел.: +7 (777) 292 52 44

 Жоғары

Қате кетті!

Жолдарды дұрыс толтыруға тырысыңыз.

Қате кетті!

Файл өлшемінің максималды шегінен асты.

Сіздің мәліметтеріңіз сәтті жіберілді!

Жақын арада біз Сізбен хабарласамыз.

Сіздің мәліметтеріңіз сәтті жіберілді!

Электрондық пошта мекенжайыңызға растау хаты жіберілді. Электрондық пошта мекен-жайыңызды растауды ұмытпаңыз.

Аудармасы жоқ


Басты парақшаға өту