1 қараша 336

Сагындиков Марат Серикович

Докторлық диссертация қорғау туралы хабарлама

    Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық Техникалық Зерттеу Университетінің 8D07202 – «Мұнай инженериясы» мамандығы бойынша докторант Сагындиков Марат Серикович««Systematic Approach Investigation for Improving Polymer Flood Technology at the Kalamkas field» тақырыбындағы PhD философия докторы дәрежесін алу үшін диссертация қорғауы өтеді.

      Диссертация жұмыс Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық Техникалық Зерттеу Университетінің «Мұнай инженериясы» кафедрасында орындалған.

      Қорғау тілі: ағылшын тілінде. 

      Ғылыми кеңесшілер:

1. Кудайбергенов Саркыт Елекенович – химия ғылымдарының докторы, профессор, ЧУ «Институт полимерных материалов и технологий» директоры. 

2. Огай Евгений Кипониевич - техника ғылымдарының докторы, профессор, ЖШС «КМГ Инжиниринг» эксперты. 

3. Серайт Рэндалл Скотт – химия ғылымдарының Ph.D. докторы, профессор, New MexicoTechnology and Mining Univeristy. 

      Рецензенттер:

1. Peyman Pourafshary - Ph.D. Мұнай инженериясы, Назарбаев Университет профессоры, 8D07202 – Мұнай-газ ісімамандығы бойынша CiteScore-да (Scopus) 75 – тен жоғары 50-ден астам ғылыми жарияланымдары бар. 

2. Ryan Wilton - Ph.D. Мұнай инженериясы, SNF Holding Company (Канада) аға кен орын игеру инженері, 8D07202 – Мұнай-газ ісімамандығы бойынша CiteScore-да (Scopus) 50 – тен жоғары 3-тен астам ғылыми жарияланымдары бар.

       Диссертациялық кеңес мүшелерінің уақытша құрамы:

1. Каирбеков Жаксынтай Каирбекұлы – химия ғылымдарының докторы, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ «Физикалық химия, катализ және мұнай химиясы» кафедрасының профессоры, 6D073900 – «Мұнай химия» мамандығы бойынша CiteScore-да (Scopus) 35 – тен жоғары 2-ден астам ғылыми жарияланымдары бар.

2. Елигбаева Гүлжахан Жакпарқызы – химия ғылымдарының докторы, профессор, Қ.И.Сатпаев атындағы ҚазҰТЗУ «Мұнай инженериясы» кафедрасының меңгерушісі, 6D073900 – «Мұнай химия» мамандығы бойынша CiteScore-да (Scopus) 35 – тен жоғары 2-ден астам ғылыми жарияланымдары бар.

3. Закенов Сембиғали Турешұлы - техника ғылымдарының докторы, Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университетінің «Мұнай инжиниринг» кафедрасының профессорі, 6D070800 – Мұнай-газ ісі мамандығы бойынша CiteScore-да (Scopus) 35 – тен жоғары 2-ден астам ғылыми жарияланымдары бар.

4. Орынгожин Ернар Советұлы – техника ғылымдарының докторы, профессор, Тау-кен геологиялық бөлімшесі төрағасының орынбасары, Д.А. Қонаев атындағы тау-кен Институтының зертхана меңгерушісі, 6D070800 – Мұнай-газ ісі мамандығы бойынша CiteScore-да (Scopus) 35 – тен жоғары 2-ден астам ғылыми жарияланымдары бар.

5. Молдабаева Гульназ Жаксалық қызы – техника ғылымдарының докторы, Қ.И.Сатпаев атындағы ҚазҰТЗУ «Мұнай инженериясы» кафедрасының қауымдастырылған профессоры, 6D070800 – Мұнай-газ ісі мамандығы бойынша CiteScore-да (Scopus) 35 – тен жоғары 2-ден астам ғылыми жарияланымдары бар.

6. Селенова Багадат Саматқызы - химия ғылымдарының докторы, Қ.И.Сатпаев атындағы ҚазҰТЗУ «Химиялық және биохимиялық инженерия» кафедрасының профессоры, 6D073900 – «Мұнай химия» мамандығы бойынша CiteScore-да (Scopus) 35 – тен жоғары 2-ден астам ғылыми жарияланымдары бар.

7. Ерболат Оразбекұлы, PhD докторы, «Туран» университетінің коммерцияландыру орталығының директоры, 6D073900 – «Мұнай химия» мамандығы бойынша CiteScore-да (Scopus) 35 – тен жоғары 2-ден астам ғылыми жарияланымдары бар.

   Қорғау 2022 жылдың 2 желтоқсанында сағат 14-00-де Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық Техникалық Зерттеу Университетінде келесі мекен-жай бойынша өтеді: 050013, Алматы қаласы, Сәтпаев к-сі 22, Мұнай-газ ғимараты, конференц-зал.

      Алдын ала жазылу бойынша онлайн форматта қатысу үшін сілтеме:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmU3ODQ3N2ItZThjOC00OTYzLThhMDUtNzBlMDM0MTJhMjBi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2249cc33db-453b-4ada-aaee-63c5dcd64f9c%22%2c%22Oid%22%3a%22f83cff38-575e-4886-bbe6-bb773d4189bc%22%7d

      e-mail: sagyndikov.marat.s@gmail.com

      Ғылыми хатшы: техника ғылымдарының кандидаты, профессор Заурбеков Сейтжан Арыспекұлы, email: s.zaurbek@mail.ru, тел.: 87772231639

Аңдатпа /upload/base/research/ogb/2022/11/2/2-1-Annotation-Diss-SagyndikovM-kaz.pdf

Диссертация /upload/base/research/ogb/2022/11/2/3-1-Dissertation-SagyndikovM-Polymer-Flood.pdf

Жарияланымдар тізімі /upload/base/research/ogb/2022/11/2/4--Spisok-nauchnyih-trudov-Sagyindikov-M-S-.pdf

Отандық кеңесшінің пікірі  /upload/base/research/ogb/2022/11/2/4--Otzyiv-otech-kons-Kudaybergenov.pdf

Отандық кеңесшінің пікірі /upload/base/research/ogb/2022/11/2/-Otzyiv-otech-kons-Ogay.pdf

Шетелдік кеңесшінің пкірі /upload/base/research/ogb/2022/11/2/5--Otzyiv-NK--zar---Review-of-Randy--eng-.pdf

Этикалық комиссияның қорытындысы /upload/base/research/ogb/2022/11/2/Zaklyuchenie-EK-Sagyindikov-M.pdf

Рецензенттің пікірі 1 /upload/base/research/ogb/2022/11/10/Retsenziya-1-Review-Ryan-Wilton-eng-FInal-November-18-2022---signed.pdf

Рецензенттің пікірі 2 /upload/base/research/ogb/2022/11/10/Retsenziya-2-Peyman-eng-review.pdf

 

 

Жоғары

Қате кетті!

Жолдарды дұрыс толтыруға тырысыңыз.

Қате кетті!

Файл өлшемінің максималды шегінен асты.

Сіздің мәліметтеріңіз сәтті жіберілді!

Жақын арада біз Сізбен хабарласамыз.

Сіздің мәліметтеріңіз сәтті жіберілді!

Электрондық пошта мекенжайыңызға растау хаты жіберілді. Электрондық пошта мекен-жайыңызды растауды ұмытпаңыз.

Аудармасы жоқ


Басты парақшаға өту