Абен Ерболат Халидиллаұлы

Абен Ерболат Халидиллаұлы

Техникалық ғылымдар кандидаты

Қауымдастырылған профессор

Ө.А. Байқоңыров атындағы Тау-кен-металлургия институты

Тау - кен ісі кафедрасы

Email: y.aben@satbayev.111

H-index:
5

Докторанттардың саны:
2

Кәсіби өмірбаяны

08.2021 ж. Қауымдастырылған профессоры ҚазҰТУ. Қ. И. Сәтбаев 

08.2020 ж. Ассистент профессоры ҚазҰТУ. Қ. И. Сәтбаев

08.2016 ж. Лектор ҚазҰТУ. Қ. И. Сәтбаев       

09.2014 ж - 08.2015 ж.аға оқытушы. Л. Б. Гончаров

09.2013 ж-02.2016 ж қоса оқытушы

06.2013 ж. ҚазҰТУ тау-кен ісі бойынша дипломдық жобалардың рецензенті. Қ. И. Сәтбаев

01.2010 ж-10.2014 ж. қоса ғылыми қызметкер

2002 ж. - 2004 ж. қоса атқару бойынша Университеттің зертханашысы

08.2011 ж-02.2015 ж. "Тау-Кен Инжиниринг" ЖШС жобалардың бас инженері»

02.2009 ж-07.2014 ж "НИПИ" Казгорпроект " ЖШС директоры»

01.2009 ж-08.2011 ж "Казатомпром" ҰАК жанындағы "Қазақстан ядролық университеті" бас маманы”

02.2008 ж - 12.2008 ж IT және қауіпсіздік бөлімінің бастығы

08.2007 ж-01.2008 ж "Mercury Trade" ЖШС жүйелік әкімшісі”

02.2006 ж-08.2007 "Қазақстан-1" РТРК жетекші инженері”

Білімі

Қазақ ұлттық техникалық университеті, Автоматика және басқару институты, басқару жүйелеріндегі автоматтандыру және ақпараттандыру, инженер-жүйе технигі ,ЖБ № 0677468

Тау-кен ісі институты, техника ғылымдарының кандидаты, Геотехнология (тау-кен ісі), ҒК № 0005613

Ғылыми жобалар

Ғылыми жобаларға қатысу (соңғы 3 жылда):

Кедей кен тұрғындарынан алтын алу және алу технологиясын әзірлеу, аға ғылыми қызметкер;

Уранның ЖҰС кезіндегі денитрация үдерістерін интенсификациялау, аға ғылыми қызметкер

Мыңқұдық кен орындарында сілтілеу процесінде тотықтырғыштарды қолдану арқылы өндірістік процесті күшейту, ғылыми қызметкер

Жарияланымдар

Kh. Yussupov, E. Aben, A. Omirgali, A. Rakhmanberdiyev. Analyzing a denitration process in the context of underground well uranium leaching. Mining of Mineral Deposits, 15(1), 2021, 127-133 DOI: 10.33271/mining15.01.127

Е.Х. Абен , С.Т. Рустемов , Г.Б. Бахмагамбетова , Д. Ахметханов. Повышение извлечения металла на основе активации  выщелачивающего раствора. MIAB. Mining Informational and Analytical Bulletin, 2020

E Aben;  Zh Markenbayev;  N Khairullaev;  S Myrzakhmetov;  Kh Aben. Study of change in the leaching solution activity after treatment with a cavitator. Mining of Mineral Deposits, 2019

KK Aben, KA Yussupov, Aben E Kh. Development of resource-saving technology for mining of reserves below the pit bottom. Topical issues of resource-saving technologies in mineral mining and processing. 2018.

M. Zh. Bitimbaev;  L. A. Krupnik;  E. Kh. Aben;  Kh. Kh. Aben. Adjustment of backfill composition for mineral mining under open pit bottom. Gornyi Zhurnal on February 26, 2017

Х.А. Юсупов., Е.Х. Абен, А.К. Омиргали, Н. Хайруллаев. Исследование изменения активности выщелачивающего раствора во времени после обработки кавитатором. Новости науки Казахстана. № 1 (148). 2021

Е.Х. Абен, Н. Хайруллаев.Исследование влияния активации раствора на плотность продуктивного раствора и на содержание полезного компонента. Комплексное Использование Минерального Сырья. №2 (313), 2020

С.Г. Оника, К.Б.Рысбеков, Г.Б. Бахмагамбетова, Е.Х. Абен.Зависимость скорости выщелачивания от температуры продуктивного раствора. Вестник КазНИТУ, №6 (142), 2020

Докторанттардың әлеуетті зерттеу жұмыстары

Жерасты ұңғымалық шаймалау арқылы уран өндіру проблемалары бойынша зерттеулер