Абен Ерболат Халидиллаұлы

Абен Ерболат Халидиллаұлы

Техникалық ғылымдар кандидаты

Ассистент-профессор

Қ. Тұрысов атындағы Геология, мұнай және тау-кен ісі институты

Тау - кен ісі кафедрасы

Email: y.aben@satbayev.111

H-index:
1

Кәсіби өмірбаяны

08.2016 ж.Лектор ҚазҰТУ. Қ. И. Сәтбаев       

09.2014 ж - 08.2015 ж.аға оқытушы. Л. Б. Гончаров

09.2013 ж-02.2016 ж қоса оқытушы

06.2013 ж. ҚазҰТУ тау-кен ісі бойынша дипломдық жобалардың рецензенті. Қ. И. Сәтбаев

01.2010 ж-10.2014 ж. қоса ғылыми қызметкер

2002 ж. - 2004 ж. қоса атқару бойынша Университеттің зертханашысы

08.2011 ж-02.2015 ж. "Тау-Кен Инжиниринг" ЖШС жобалардың бас инженері»

02.2009 ж-07.2014 ж "НИПИ" Казгорпроект " ЖШС директоры»

01.2009 ж-08.2011 ж "Казатомпром" ҰАК жанындағы "Қазақстан ядролық университеті" бас маманы”

02.2008 ж - 12.2008 ж IT және қауіпсіздік бөлімінің бастығы

08.2007 ж-01.2008 ж "Mercury Trade" ЖШС жүйелік әкімшісі”

02.2006 ж-08.2007 "Қазақстан-1" РТРК жетекші инженері”

Ғылыми жобалар

Ғылыми жобаларға қатысу (соңғы 3 жылда):

Уранның ЖҰС кезінде кольматация жиілігін төмендету технологиясын әзірлеу, аға ғылыми қызметкер;

Кедей кен тұрғындарынан алтын алу және алу технологиясын әзірлеу, аға ғылыми қызметкер;

Уранның ЖҰС кезіндегі денитрация үдерістерін интенсификациялау, аға ғылыми қызметкер

Жарияланымдар

E Aben;  Zh Markenbayev;  N Khairullaev;  S Myrzakhmetov;  Kh Aben. Study of change in the leaching solution activity after treatment with a cavitator. Mining of Mineral Deposits, 2019

Е.Х. Абен , С.Т. Рустемов , Г.Б. Бахмагамбетова , Д. Ахметханов. Повышение извлечения металла на основе активации выщелачивающего раствора. MIAB. Mining Informational and Analytical Bulletin, 2019

KK Aben, KA Yussupov, Aben E Kh. Development of resource-saving technology for mining of reserves below the pit bottom. Topical issues of resource-saving technologies in mineral mining and processing. 2018.

M. Zh. Bitimbaev;  L. A. Krupnik;  E. Kh. Aben;  Kh. Kh. Aben. Adjustment of backfill composition for mineral mining under open pit bottom. Gornyi Zhurnal on February 26, 2017

Битимбаев М.Ж., Крупник Л.А., Абен Е.Х., Абен Х.Х. Подбор состава закладочной смеси при отработке подкарьерных запасов. Горный журнал 2017

Білімі

Қазақ ұлттық техникалық университеті, Автоматика және басқару институты, басқару жүйелеріндегі автоматтандыру және ақпараттандыру, инженер-жүйе технигі ,ЖБ № 0677468

Тау-кен ісі институты, техника ғылымдарының кандидаты, Геотехнология (тау-кен ісі), ҒК № 0005613

Оқу бағдарламалары