Абитаева Рахимаш Шанракбаевна

Абитаева Рахимаш Шанракбаевна

Техника ғылымдарының магистрі

Аға оқытушы

Ә. Бүркітбаев атындағы Энергетика және машина жасау институты

Энергетика кафедрасы

Email: r.abitayeva@satbayev.111

H-index:
1

Кәсіби өмірбаяны

Жоғары оқу орнын бітіргеннен кейін 1990 жылы "Карагандагражданпроект" МЖИ электротехникалық бөлімінде және "Қазақмыс корпорациясы" ЖШС, "Жезқазғаннипцветмет"ЖШС инженер-жобалаушы мамандығы бойынша жұмыс істей бастады. Өнеркәсіптік және тау-кен кәсіпорындарын электрмен жабдықтауды жобалаумен айналысқан.

Өндірістік тәжірибеден кейін, 1997 жылы Ө. Байқоңыров атыңдағы Жезқазған университетіне жұмысқа ауысты. "Электрмен жабдықтау және технологиялық кешендерді автоматтандыру" кафедрасына аға оқытушы болып 11 жыл қызмет атқарған.

2008 жылдан 2019 жылға дейін К. И. Сатпаев атыңдағы ҚазҰТЗУ-да аға оқытушы болып жұмыс істеді.

2019-2021 жылдары М.Тынышпаев атыңдағы Қазақ көлік және коммуникация академиясында, "Электроэнергетика" кафедрасында аға оқытушы болып жұмыс істеді.

2021 жылғы 1-қыркүйектен қазіргі уақытқа дейін Сәтбаев университетінің «Энергетика» кафедрасында сениор-лекторы.

Білімі

1985-1990 жж. - Алматы энергетика институты, "10.04 – Электрмен қамтамасыз ету" мамандығы. Квалификациясы - Инженер-электрик. Диплом  ТВ № 730158.

2012-2014 жж. - Д.А. Қонаев атындағы Көлік және құқық гуманитарлық университеті, "6М071800 – Электр энергетикасы" - мамандығы бойынша магистратура. Квалификациясы - техника ғылымдарының магистрі. Диплом  ЖООК-М №0043120

2015-2018 жж. - Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті. "6D071800 – Электр энергетикасы" - мамандығы бойынша PhD докторантура.

Ғылыми жобалар

Келесі бағыттар бойынша зерттеулер жүргізуде:

- жоғары вольтты әуе ЭБЖ-нің сенімділігін арттыру;

- әуе ЭБЖ-нің сенімділігіне атмосфералық-климаттық құбылыстардың әсерін зерттеу.

Жарияланымдар

1. А.Б.Бекбаев, М.А. Джаманбаев, Р.Ш. Абитаева. Крутильная частота и крутильная жесткость расщепленной фазы линии электропередачи. Материалы всемирного Конгресса инженеров и ученых WSEC-2017 «Энергия будущего: инновационные сценарии и методы их реализации». Астана, 19-20 июня.

2. A.B. Bekbaev, M.A. Djamanbaev, R.Sh. Abitayeva. Development of the engineering method of the conductors galloping characteristics calculation for the split phase of the power transmission line. Материалы всемирного Конгресса инженеров и ученых WSEC-2017 «Энергия будущего: инновационные сценарии и методы их реализации». Астана, 19-20 июня.

3. А.Б.Бекбаев, М.А. Джаманбаев, Р.Ш. Абитаева. Оценка ожидаемой интенсивности двух полуволновой пляски проводов. Вестник Национальной инженерной академии РК. №2(68) 2018.

4. А.Б.Бекбаев, М.А. Джаманбаев, Р.Ш. Абитаева, Д.Б. Акпанбетов. Распорка-гаситель для подавления пляски проводов расщепленной фазы воздушной линии электропередачи. Патент на полезную модель. № 108828. 17.03.2020.

5. M. Zhamanbaev, R. Abitayeva, D. Ilieva, B. Ongar. Determination of the minimum wind speed leading to the galloping of conductors. E3S Web of Conferences, Volume 180, 2020. 9th International Conference on Thermal Equipments, Renewable Energy and Rural Development (TE-RE-RD 2020), Румыния. 04019 Q2 (2019), IF 0,17.

6. A. Mergalimova, Ongar B., A. Georgiev, К. Каlieva, R. Abitaeva, P.Bissenbayev. Parameters of heat treatment of coal to obtain combustible volatile substances. EGY-D-20-07807: Energy, Volume 224, 1 June 2021, 120088. Q1, IF 6,082