Абжапаров Қуаныш Алмабекұлы

Абжапаров Қуаныш Алмабекұлы

Phd докторы

Сениор-лектор

Ә. Бүркітбаев атындағы Өнеркәсіптік автоматтандыру және цифрлау институты

Email: koli-87@mai.333

Кәсіби өмірбаяны

"Автоматтандыру және басқару" кафедрасының аға оқытушысы, PhD докторы

Автоматтандыру және басқару, робототехника және мехатроника саласындағы маман. "Sholkor платформалық робот" жобасы бойынша Алматы қ. IV Инновациялық конвент байқауының лауреаты. Satbayev University ректорының алғыс хаты бар. 14 жарияланымның авторы, оның ішінде нөлдік емес импакт-факторы бар ғылыми басылымдарда.

Ғылыми жобалар

Ғылыми-техникалық жобаның тақырыбы «Тербелмелі желкені бар және автоматты басқарылатын жел электростанцияларының тәжірибелік моделін құрастыру және құрылымына негіздеме жасау»

Жарияланымдар

Web of Science немесе Scopus деректер базаларымен индекстелетін

K.S. Sholanov, K.A. Abzhaparov, Zh.T. Zhumasheva, M. Ceccarelli. A new parallel manipulator hydraulically actuated. International Journal of Mechanics and Control, Vol. 17, No. 01, 2016, pp49-57. (S 0,242). Кuanysh Abzhaparov,  Korganbay Sholanov,  Berik Mirzabaev. Justifying and choosing parameters of the wind power installation with an automatically controlled sailing working body.Journal: Energy Web and Information Technologies, ID: 2266, http://eudl.eu/journal/ew.2018. Шоланов К.С,, Абжапаров К.А. Feasibility Study of Application of the New Robot Platform as an Active Controllable Support . Avtomatizatsiya, Upravlenie, 2016, vol. 17, no. 5, pp. 320—324.DOI: 10.17587/mau.17.320-324. Кабанбаев А.Б., Шоланов К.С., Абжапаров К.А. Выбор и расчет параметров ветроэнергетической установки с автоматически управляемым рабочим органом. Вестник КазНИТУ, №4, 2018 г Шоланов К.С., Абжапаров К.А. Исследование управляемых гидроприводов платформенного  робота,  используемого в качестве активной опоры //Вестник НАН. - 2016. - № 2. Шоланов К.С., Абжапаров К.А. Обоснование возможности применения нового платформенного робота в качестве активной управляемой опоры //Мехатроника, автоматизация, управление. – Т. 17, № 5. - С. 320-324.

Білім беру

2009 жылы Қ. И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетін "Аспап жасау"мамандығы бойынша бітірген. 2011 жылы "Аспап жасау" мамандығы бойынша магистратураны бітірді.  2013 жылы "Автоматтандыру және басқару" мамандығына докторантураға түсіп, 2017 жылы PhD докторы дәрежесін алды .

Оқу бағдарламалары

Түйіндеме