Ахметканов Дәлелхан

Ахметканов Дәлелхан

Техникалық ғылымдар кандидаты

Қауымдастырылған профессор

Ө.А. Байқоңыров атындағы Тау-кен-металлургия институты

Тау - кен ісі кафедрасы

Email: d.akhmetkanov@satbayev.111

H-index:
4

Докторанттардың саны:
1

Кәсіби өмірбаяны

Еңбек қызметі:

- 2006–2011 жж. «Tasbolat & K» ЖШС жобалау және жару жұмыстарында маман болып жұмыс істеді.

- 2010-2011 жж - Қазақ ұлттық техникалық университетінің «Жерасты тау-кен ісі» кафедрасының ассистенті. Сәтпаева К.И.

- 2011 - 2014 жылдар - оқытушы, 2014 жылдан бастап Қазақ ұлттық техникалық университетінің «Жерасты тау-кен ісі» кафедрасының аға оқытушысы. Қ.И.Сәтпаев.

- 2016 - 2021 жылдарТау-кен ісі кафедрасының аға оқытушысы, ҚазҰТЗУ им. Қ.И. Сәтпаев.

- 2021 жылдан Тау-кен ісі кафедрасының қауымдастырылған профессоры, ҚазҰТЗУ им. Қ.И. Сәтпаев.

Зерттеу жұмысының нәтижелері бойынша 40-дан астам ғылыми еңбектер жарияланған. Оның жарылыс жұмыстарын жүргізу құқығына арналған «Бірыңғай жарылғыш кітабы» бар (2005 ж.), Ашық әдіспен шахтадағы жарылғыш зат сияқты өздігінен бұрғылау және жару туралы куәлік (2009 ж.).

Білімі

2008 жылы Қазақ ұлттық техникалық университетін үздік бітірді. Қ.И. Сәтпаев «190340 - пайдалы қазбалар кен орындарын жерасты қазу» мамандығы бойынша.

2010 жылы техника ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін диссертациясын сәтті қорғады

2023 жыл 20700 – «Қоршаған ортаны қорғау инженері» ғылыми бағыты бойынша қауымдастырылған профессор (доцент)

Ғылыми жобалар

Ғылыми жобаларға қатысу:

Хоз. договор на тему: «Интенсификация процесса добычи с применением окислителей в процессе выщелачивания на участке «Центральный» месторождения «Мынкудук»» 2022г.

№ 747. МОН ГФ.12.19 «Қазіргі жағдайдағы бұрғылау және жару техникасы мен технологияларындағы өзгерістерді ескеретін қатты пайдалы қазбаларды ұңғыманы жару үшін инновациялық технология». Кіші ғылыми қызметкер;

№ 747. МОН ГФ.12.4 «Әр түрлі типтегі рудаларды кеннің әр түріне нарықтық сұранысты ескере отырып, орташа қуаттылықтың қабатты құрылымының қатты құлап жатқан кен денелерінен күрделі құрылымды конверсиядан алуан түрлі типтегі кендерді жерасты қазып алудың инновациялық технологиясын жасау», кіші ғылыми қызметкер.

АР14871011 "Басқарылатын режимде және тұйық циклде жер қойнауы массивін жаппай және кешенді пайдалану бойынша тау-кен жұмыстарының технологияларын жасау". 2022-2024ж. ж. аға ғылыми қызметкер.

Жарияланымдар

The role and importance of chemical elements clarks in the practical expanded reproduction of mineral resources MZ Bitimbayev, KB Rysbekov, DK Akhmetkanov, MS Kunayev, ..Engineering Journal of Satbayev University 2022, 144 (1), 48-56

PROVISIONS FOR CLEANING-UP DEEP ZONE OF OPEN PIT MINES USING LOADING DEVICES Moldabayev, S.Issakov, B.Sarybayev, N.Nurmanova, A.Akhmetkanov, D. International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, 2022, 22(1.1), pp. 339–346

- ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ПАЙДАЛЫ ҚАЗБАЛАРДЫ ӨНДІРУ КЕЗІНДЕ ПРИНЦИПТЕР МЕН ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ АҒЫНДАРДЫ ЖЕТІЛДІРУ ЖӘНЕ ЖҮЙЕЛЕУ Rysbekov, K.B.Bitimbayev, M.Z.Akhmetkanov, D.K.Miletenko, N.A. Eurasian Mining, 2022, 2022(1), стр. 41–45 DOI10.17580/em.2022.01.08

- Бақыланатын үздіксіз тазартумен төмен қуатты тік құламалы кен денелерін игеру жүйелерін негіздеу Rysbekov, K.Bitimbayev, M.Akhmetkanov, D., Barmenshinova, M., Toktarov, A., Baskanbayeva, D.Yelemessov, K. Mining of Mineral Deposits, 2022, 16(2), стр. 64–72  DOI10.33271/mining16.02.064

-  Ахметканов Д. К. Массивтердің жағдай-күйін басқару: Оқу құралы. – Алматы: Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ, 2022. – 136 б.

- УРАН ГЕОТЕХНОЛОГИЯСЫНДА СОРБЕНТ ЕРІТІНДІСІН АЛУ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУ  Omirgali, A.K.Aliev, S.B.Yussupov, Kh.A.Aben, E.Kh.Akhmetkhanov, D.K. Ugol, 2022, (4), Б. 72–76 DOI10.18796/0041-5790-2022-4-72-76

-Терең ашық кен сілемдерін жалаңаштаудың кернеулі-деформацияланған мемлекетін модельдеудің дұрыстығы С. К. Молдабаев әділ т. к. Сұлтанбекова ж.Дж. Ахметқанов Д.К. Кожантов А. У. " Карта "Университет Еңбектері" 2 (87). Қарағанды, 2022 Б. 129-136 DOI 10.52209/1609-1825_2022_2_129

- Тау жыныстарын қауіпсіз жоғары жиілікті жарылыс тәсілімен уату технологиясы: Монография / Ахметканов Д.К. - Алматы:ҚазҰТЗУ,2022.-144б. 

- Әлсіз жыныстардағы лаваның артындағы жол төсемінің тұрақтылығын математикалық модельдеу. Қазақстанның кен журналы, №10, 2021, Бет.39-45  O.Sdvyzhkova, D.Babets, V.Pilyugin

- Studies of solution activation in geotechnological mining methods |  Khairullayev, N.B., Aliev, S.B., Yusupova, S.А., Eluzakh, M., Akhmetkanov, D.K. Ugol, 2021, (9), стр. 55–57. DOI10.18796/0041-5790-2021-9-55-57

- Туннельдерді кумулятивті зарядтармен тау жыныстарын бұзу арқылы өтудің инновациялық әдісі. Қазақстан Республикасы Ұлттық Инженерлік академиясының жаршысы. Алматы. 2020. № 2 (76). Стр.111-117.

- Aben E. Kh., Rustemov S. T., Bakhmagambetova G. B., Akhmetkhanov D. Increasing metal recovery based on activation of a leaching solution.

Moscow: Mining Information and Analytical Bulletin (scientific and technical journal). No. 12/2019 S.169-179. DOI: 10.25018 / 0236-1493-2019-12-0-169-179.

- Жоғары жиілікті жарылыспен тау жыныстарын уату. ҚазТБУ Хабаршысы, № 1, Нұрсұлтан 2019, 10-16 Бет

- Кумулятивтік ағыстың тесіп өту әрекеті және жарылыс импульстарының генератрицалық ұңғыма бойымен таралуы. Вестник КазУТБ, №2, Нур-Султан 2019, Стр20-24