Ахметова Шолпан Даулетовна

Ахметова Шолпан Даулетовна

Техникалық ғылымдар кандидаты

Қауымдастырылған профессор

М.Тынышбаев атындағы көлік инженериясы және логистика мектебі

"Көлік инженериясы" бағыты

Email: sh.akhmetova@satbayev.111

H-index:
2

Кәсіби өмірбаяны

Қазіргі уақытта – М. Тынышпаев атындағы көлік инженериясы және логистика мектебінің қауымдастырылған профессоры, «Көлік инженериясы» бағыты.

Ғылыми-педагогикалық өтілі 43 жылды құрайды.

Осы университеттің қабырғасында оқытушыдан кафедра меңгерушісіне дейінгі жол өтті.

60-тан астам мақала жарияланды, өнертабысқа екі инновациялық патент алынды, екі (2) оқу құралы жарық көрді.

Қоғамдық өмірге белсенді қатысқаны үшін, адал еңбегі үшін ғылым және жоғары білім министрлігінің грамоталарымен, «Айрықша еңбегі үшін»  медалімен, университеттің «Құрмет грамотасымен» марапатталған.

Халықаралық Ақпараттандыру Академиясының толық мүшесі.

Сонымен қатар техникалық ғылымдарды дамытуға әлемдік қоғамдастықпен танылған үлесі үшін Еуропалық ғылыми-өнеркәсіптік консорциум құрған Вильгельм Лейбниц атындағы (Wilhelm Leibniz) медальмен марапатталған.

2014 жылы 17-21 қарашада Мюнхен (Германия) қаласында  өткен "Education and science without borders" - "Шексіз білім және ғылым" халықаралық ғылыми конференциясына қатысты.

Назарбаев Университетінің жоғары білім беру мектебімен Жапония университеттері бірлесе отырып ұйымдастырған біліктілікті арттыру курсынан өтті.

Индустриалды - инновациялық даму мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру аясында Жапонияға (Киото, Осака, Оита, Фукуока қалаларына) іс-сапармен барды.

Білімі

В.И.Ленин атындағы Қазақ политехникалық институты

машина жасау факультеті

«Машина жасау технологиясы, металл кесетін станоктар мен құралдар» мамандығы

біліктілігі "инженер-механик", диплом Г-1 No. 275317

Ғылыми жобалар

Тақырып №757 МОН.ГФ.15РИПР42 «Экологиялық зиянды жүктерді тасымалдау үшін таспалы құбырлы конвейерді әзірлеу» (2015 – 2017).

Шаруышылық шартты тақырып «Көлік техникасының пайдаланылған пневматикалық шиналарын тастауға арналған құрылғының оңтайлы параметрлерін белгілеуге арналған теориялық зерттеулер» (2016 – 2017).

Ғылыми-зерттеу жұмысы «Ескі жылдық рельстердің пайдалану қасиеттерін бағалау бойынша зерттеулер жүргізу, олардың өміршеңдігін және пайдаланудың қалдық ресурсын, оларды Қазақстан Республикасының темір жолдарында пайдаланудың орындылығы мен қауіпсіздігін айқындау» (2022).

Жарияланымдар

K K Yelemessov, D D Baskanbayeva, L B Sabirova, Sh.D.Akhmetova  Justification of an acceptable modern energy-efficient method of obtaining sodium silicate for production in Kazakhstan // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 1254 (2023) 012002 IOP Publishing doi:10.1088/1755-1315/1254/1/012002

Елемесов К.К., Басканбаева Д.Д., Ахметова Ш.Д., Аппазова С.М. Ескі жылдық рельстердің пайдалану сипаттамаларын сынау және зерттеу әдістерін әзірлеу // Научный журнал Торайгыров университет, НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА. ISSN 2788-8770. № 3, 2023. – С.28-41

Абдуллаев С.С., Альпеисов А.Т., Ахметова Ш.Д. Методы выделения и оценки стыковых просадок в сигнале, регистрируемом вагоном пути измерителем // Научно-технический журнал Smart, №4, 2022. – С. 144-149

Akhmetova Sh.D., Baskanbayeva D.D., Akhmetova L.D. Methodology of logistic services development  //Международный конгресс «Инновационные технологии в логистике, транспорте и образовании», ноябрь 2021

Kozbagarov R.A.,  Kamzanov N.S., Akhmetova Sh.D., Zhussupov K.A., Dainova Zh.Kh., Kochetkov A.V. Improving the methods of milling gauge on highways (article) News of the academy of sciences of the republic of Kazakhstan, 3 (447), 2021. –  P. 87-93, ISSN 2518-170X (Online), ISSN 2224-5278

Ахметова Ш.Д., Козбагаров Р.А., Әуезов Т.С., Алдеекева Д.Т. Бір шөмішті экскаватор жұмысының технологиялық процесі кезіндегі туындайтын қауіп түрлерін зерттеу  ҚазҰЗТУ Хабаршысы Том 143 № 1. 2021. – Б.144 – 151 ISSN 2709-4766 (Онлайн) ISSN 2709-4758 

Куанышев Г.И., Сазамбаева Б.Т., Ахметова Ш.Д., Жуманов М. А., Хадеев Н. Т. Трубчатый ленточный конвейер. Патент 32227, 2017.

Зорин В.А., Ахметова Ш.Д.  Анализ изменений требований к безопасности транспортно-технологических машин в ТР ЕАЭС //Международный научный журнал «Наука и технологии», «Все материалы. Энциклопедический справочник», №5. – М. 2017. – С.50 - 54

Ахметова Ш.Д., Жуманов М.А., Козбагаров Р.А., Байжуманов К.Д., Кожатаев С.К. Методы утилизации изношенных шин транспортной техники // Международный научный журнал «Наука и мир», №4, том 1. – Волгоград, 2017. – С.40 - 44

Ахметова Ш.Д., Сазамбаева Б.Т., Турдалиев А.Т., Самогин Ю.Н. Исследование крутильных свободных колебаний трубчатого ленточного конвейера на основе метода конечных элементов // «Справочник. Инженерный журнал». № 8. – М. 2016. – С.12- 17.

Ахметова Ш.Д., Сазамбаева Б.Т., Турдалиев А.Т., Самогин Ю.Н. Расчет критической скорости движения ленты трубчатого ленточного конвейера на основе метода конечных элементов // «Справочник. Инженерный журнал». № 9. – М. 2016. – С.12 -16.

Сазамбаева Б.Т., Ахметова Ш.Д., Куанышев Г.И., Жуманов М.А. Конвейеры с трубчатой лентой // Сборник статей по материалам международной научно - практической конференции «Технические науки – от теории к практике».  Новосибирск, 2016. – С. 69 - 75.

Ахметова Ш.Д., Акжанов Р., Юсупова К.С. Восстановление деталей электрическими покрытиями //Научный журнал «Вестник КазАТК». – Алматы, №4, 2016. – С. 53 - 58.

Ахметова Ш.Д., Сейтов Ж., Юсупова К.С. Ремонт топливной аппаратуры //Научный журнал «Вестник КазАТК». – Алматы, №4, 2016. – С. 58 - 62.

Muratova D.M., Akhmetova Sh.D. Dump truck unloading problem //East European Science Journal №1 – Warsaw, Poland, 2019. – Р.20 – 22