Ақылжан Перизат Бағдатқызы

Ақылжан Перизат Бағдатқызы

Ассистент

Автоматика және ақпараттық технологиялар институты

Электроника, телекоммуникациялар және ғарыштық технологиялар кафедрасы

Email: p.akylzhan@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

Ақылжан Перизат Бағдатқызы 2020 жылы Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ-ды "5В071900-Радиотехника, электроника және телекоммуникация" мамандығы бойынша сәтті бітірді. 2022 жылы Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінің "7М06201-телекоммуникация"мамандығы бойынша магистратурасын сәтті аяқтады. Ақылжан Перизат «Электротехниканың теориялық негіздері», «Электротехника және электроника», «Электротехника».

2021-2022 ж.ж. қабылдау комиссиясының құрамында жұмыс істеді.

01.09.2021 - 31.08.2022 ж.ж. ЭТжҒТ кафедрасында инженер болып жұмыс істеді. 2021-2022 оқу жылдары "Электротехника" пәні бойынша олимпиада ұйымдастырды.

2022 жылғы 19-21 сәуірде НААР аккредиттеу кезінде 6В07104 "Electronic and Electrical Engineering" бакалавриат есептерін жасауға белсенді қатысты.

Білімі

2016-2020 ж.ж. Қ. И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті  мамандығы “Радиотехника, электроника және телекоммуникация”

2020-2022 ж.ж. Қ. И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті “Телекоммуникация”  мамандығы бойынша техника ғылымдарының магистрі

Жарияланымдар

1.Ақылжан П.Б., Абдыкадыров А.А. Investigation of the circuit of the voltage multiplier of an electronic installation with a frequency of 5-6 kHz. (статья), Научный журнал «Universum технические науки»  № 4(97) (2022), ISSN2311-5122.

2. Ақылжан П.Б., Абдыкадыров А.А. Кернеу көбейткіштердің тізбектері. Жұмыс істеу принципі және артықшылықтары. (статья), Труды международной научно-практической конференции «Сатпаевские чтения – 2022. тренды современных научных исследований» 12 апреля 2022 г, том II, стр 286-290, ISBN 978-601-323-291-1.

3. Марксұлы С. , Ақылжан П.Б., Кремнийлі электронды сезімтал PIN сызғышы және кері сәуленуі. (статья), Сборник материалов международной научной конференции «Приоритетные направления развития науки и образования» г.Туркестан 15-16 ноября 2021 г, стр 122-128, ISBN 978-601-06-8182-8.

4. Абдыкадыров А.А. Марксұлы С., Ақылжан П.Б. Оптикалық көздер мен фотодиодтардың сипаттамаларын зерттеу, КазНИТУ имени К.И. Сатпаева, Алматы 2022 , ОӘЖ 621.39 (075). С.51.

 (методические указания)

5. Абдыкадыров А.А., Ақылжан П.Б., Базарбай А.М. Айнымалы токтың электр тізбегін зерделеу, КазНИТУ имени К.И. Сатпаева, Алматы 2021, ӘОЖ: 621.3 (076). C.27. (методические указания)

6. Абдыкадыров А.А., Ақылжан П.Б., Базарбай А.М. Тұрақты токтың электр тізбегін зерделеу КазНИТУ имени К.И. Сатпаева, Алматы 2021 ӘОЖ: 621.3 (076). C.31. (методические указания)

7. Абдыкадыров А.А. Марксұлы С., Ақылжан П.Б. Исследование характеристик оптических источников и фотодиодов, КазНИТУ имени К.И. Сатпаева, Алматы 2021  УДК 621.39.082.5. C.53. (методические указания)

8. Смайлов Н.К., Джунусов Н.А., Ақылжан П.Б. Оптикалық талшықты жарық бағыттағыштарының сипаттамаларын зерттеу, КазНИТУ имени К.И. Сатпаева, Алматы 2022  УДК 621.3(075). C.40. (методические указания)