Алова Жале Манучехровна

Алова Жале Манучехровна

Ассистент

Жобаларды басқару институты

Шет тілдер кафедрасы

Кәсіби өмірбаяны

10 жылдан астам тәжірибесі бар ағылшын тілі мұғалімі.

2017 ж. - қазіргі уақытқа дейін Сатбаев университетінде ағылшын тілі оқытушысы.

 2007 - 2010 жж «BBT Success» тілдік білім беру орталығы

2010 - 2017 жылдар No129 орта мектеп, Алматы қаласы, ағылшын тілі мұғалімі.

2011 - 2013 ж. №129 орта мектеп директорының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары.

Біліктілікті арттыру:

- Teach English Now! Theories of Second Language Acquisition online course by Arizona State University. February -March, 2022.

- Speaking Assessments in Multilingual English Language Teaching. Training course by Kaz Prom Education. February 2-19, 2022. Online –webinar. 

- Teach English Now! Foundation Principles by Arizona State University. January-February, 2022.  

- “Developing Educational Leadership and Management Vision”, training course in the volume of 72 hours, November 2021.

- Предотвращение плагиата перед публикацией в научных журналах, индексируемых SCOPUS, Web of Science. Что законы Казахстана, ЦА и ЕС говорят о плагиате? 15.10.2020г. Онлайн вебинар от польской компании Plagiat.pl Сертификат.

- Teaching and learning online in Tertiary. 27.10.2020 г. Онлайн конф.

- Teaching Professional English Through Case Study Is Effective.

"The Europe and the Turkic World: Science, Engineering and Technology" Materials of the VI International Scientific-Practical Conference May 5-7, 2021 Bursa (Turkey) 

- SCLAD международная  онлайн-стажировка «Университет 4.0. Цифровая трансформация»,             7 – 23 апреля 2021 г., 72 часа.

-  Augmented Reality in Foreign Language Education, 23 января, 2021

-          The Fаculty of educaiton and humanities of Suleyman Demirel University in cooperation with the Education University of Hong Kong. Kazakh national University. KIMEP University. ETU, Center for Multilingual Education and the association for Applied linguistics of Kazakhstan (AALK), October 2019.

Білімі

2004-2008 гг. – Университет Kaйнар, специальность:ағылшын тілі мұғалімі.

Жарияланымдар

1. «Техникалық университеттегі ағылшын тілі сабақтарында техникалық терминдерді қолдану», 2022 авторлар: Иманбаева С.А. Шетел тілдері кафедрасының оқытушысы. атындағы Қазақ ғылыми-зерттеу техникалық университеті. Қ.Сәтпаева.

2. Мақаланың тақырыбы:  IMPROVING READING APPREHENSION THROUGH SPECIALTY-ORIENTED TEXTS «Педагогика ХАБАРШЫСЫ» ғылыми журналы научный журнал №№2(02), қазан, 2020. Соавторы Насимова (Алова)  Ж.М. Ермекбаева Ш.Б. Адамбаева Б.

3.  «Еуропа және түркі әлемі: ғылым, техника және технология» VI халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы, Бурса (Түркия), 2021 жылғы 5–7 мамыр Мақаланың тақырыбы: Кейс-стади арқылы кәсіби ағылшын тілін оқыту тиімді.