Амиржанова Гаухар Ерлановна

Амиржанова Гаухар Ерлановна

Педагогика ғылымдары магистры

Аға оқытушы

Жобаларды басқару институты

Шет тілдер кафедрасы

Email: g.amirzhanova@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

2019 жылдың қыркүйегінен - қазіргі уақытқа дейін Сәтбаев Университетінде «Шет тілдері» кафедрасының аға оқытушысы.

2018 - 2019 жж. – Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ журналистика кафедрасының аға оқытушысы.

2016 - 2018 жж. – ХБН НЗМ ағылшын тілі мұғалімі, Алматы қ.

2012 - 2016 жж. – Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ ағылшын тілі мұғалімі.

Білімі

2010-2012 жж. – Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті, «Шет тілі: екі шет тілі» мамандығы. Біліктілігі: педагогика ғылымдарының магистрі.

2006-2010 жж. – Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті, «Шет тілі: екі шет тілі» мамандығы.

Ғылыми жобалар

Ағылшын тілін шетел тілі ретінде оқыту: дәстүрлі және инновациялық әдістер.

Жарияланымдар

1. The development of multilingualism in cyber space of communicative individual // Әл Фараби атындағы ҚазҰУ Хабаршысы «Журналистика» сериясы 1(37)2018. – Алматы, 2018 – 53-57б.

2. The Curriculum design of foreign language teaching // Профессор П.Г. Козловтың 90-жылдығына арналған «Шетел тілі мұғалімінің кәсіби дайындығының ғылыми-әдістемелік негіздері» республикалық ғылыми-практикалық конференциясы. – Алматы, 2016 – 52-56б.

3. Тыңдап түсінуге үйретуде аутенттік мәтіндер ерекшелігі // «Шеттілдік кәсіптік білім берудегі құзіреттілікті үлгілеу» III Халықаралық ғылыми-практикалық конференция. – Алматы, 2015 – 226-230б.

4. The quantitative effect of using podcasts in teaching listening // Абылай хан атындағы ҚХҚӘТУ Хабаршысы «Филология ғылымдары» сериясы 2(37)2015. – Алматы, 2015 – 37-42б.

5. Шетел тілін оқыту процесінде тыңдап түсінуге үйретуде қолданылатын инновациялық технологиялар // «Қазіргі шеттілдік білім беру инновациялары: тәжірибесі, мәселелері және келешегі» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция. – Алматы, 2013 – 125-129б.

6. Шетел тілін оқытуда пайдаланатын интернет ресурстарының материалдары // Абылай хан атындағы ҚХҚӘТУ Хабаршысы «Педагогика ғылымдары» сериясы 4(31)2013. – Алматы, 2013 – 75-81б.

7. Шетел тілі сабағында тыңдап түсінуге үйретуде интернет ресурстарын пайдалану // Профессор П.Г. Козловтың 85-жылдығына арналған «ҚР 2011-2020 мемлекеттік бағдарламасы аясында педагогикалық кадрларды даярлаудың өзекті мәселелері» республикалық ғылыми-практикалық конференциясы. – Алматы, 2011 – 110-113б.