Айткалиева Гульзат Сляшевна

Айткалиева Гульзат Сляшевна

Ph.D. докторы

Қауымдастырылған профессор

Қ. Тұрысов атындағы Геология және мұнай-газ ісі институты

Химиялық және биохимиялық инженерия кафедрасы

Email: g.aitkaliyeva@satbayev.111

H-index:
1

Докторанттардың саны:
1

Кәсіби өмірбаяны

PhD докторы, 2018 жылдан бастап Сәтбаев университетінде ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін оқытушы және ғылыми қызметкер болып жұмыс істейді.

Мұнай-химия өнеркәсібінің қалдықтары негізінде жаңа кешенді әрекетті реагенттерді жасаумен және оларды Қазақстан Республикасының кен орындарынан тұтқырлығы жоғары мұнайды өндіру және тасымалдау процестерінде пайдаланумен айналысады. Сонымен қатар мұнай және қатты мұнай қалдықтарының негізгі сипаттамаларын зерттеу.

2009 ж. – Президенттік стипендияның иегері;

2011 – 2013 – «Шеврон» стипендиясының иегері;

2012 ж. – KazEnergy стипендиясының иегері;

2018 жыл – Қазақстан Республикасының дарынды жас ғалымдарына арналған мемлекеттік ғылыми стипендия.

Ғылыми тағылымдамалар

2011 ж. – Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік нәзік химиялық технология университеті, Мәскеу қ., Ресей Федерациясы (академиялық ұтқырлық бағдарламасы)

2014 ж. – Д.И.Менделеев атындағы Ресей химиялық технологиялық университеті, Мәскеу қ., Ресей Федерациясы

2015 ж. – Крит университеті, Ираклион, Греция Біліктілікті арттыру курстар:

Органикалық химия курсы курсы (Новосибирск мемлекеттік университетімен), UGZWC5T66GJZ сертификаты 28.03.2021 ж.

Білімі

2006 - 2010

Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ

Мамандығы 5В072100- ОЗХТ

2010 - 2012

Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ

Мамандығы  6М072100- ОЗХТ (магистратура)

2012 - 2015

Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ

Мамандығы 6D073900- Мұнай химиясы  (докторантура)

2022-2023 - «Болашақ» ХҚО бағдарламасы бойынша ғылыми тағылымдамадан өту, 500 ғалым Лотарингия университетінде, Нанси, Франция (постдокторантура)

Ғылыми жобалар

BR21882248 «GMP стандарттары бойынша түпнұсқа отандық дәрілік заттарды әзірлеу және өндіруді ұйымдастыру»

AP09259187 «Экологиялық таза құрылыс материалдарын өндіруде қайта өңдеу қиын тұрмыстық қалдықтарды пайдаланудың инновациялық әдісін әзірлеу»

AP09260760 «Адаптивті құрылымы бар смарт материалдарды жасау үшін серпімді және механикалық күшті полиамфолит гидрогельдерін синтездеу және зерттеудің ғылыми негіздері»

AP05130530 «Қазақстандық өсімдік шикізатынан және оларды қайта өңдеу қалдықтарынан жоғары тиімді биологиялық ыдырайтын беттік белсенді заттарды алу технологиясын әзірлеу»

PCF бағдарламасы: BR05236302 «Өнеркәсіптік өндірістің тиімділігі мен экологиялық тұрақтылығын арттыру үшін жаңа материалдар мен технологияларды құру саласындағы химиялық кластердің инновацияларын ғылыми-техникалық негіздеу

«АМӨЗ» ЖШС мұнай өңдеудің өндірістік қалдықтарын қайта өңдеудің кешенді экологиялық таза технологиясын әзірлеу, жаңа буын ЭЖЗ сутегі энергиясын пайдалана отырып, ауыр мұнай мен мұнай өнімдерін деметализациялау және күкіртсіздендіру». «АМӨЗ» ЖШС-мен келісім-шарт No395-18

«АМӨЗ» ЖШС ПДО мұнай шламын жою, ауыр мұнай өнімдерін (мазут, гудрон) металлсыздандыру және күкіртсіздендіру, коагулянттарды құру үшін жаңа буынның үнемді энергия жинақтаушы заттарын (ЭАЖ) құру бойынша қызметтер және сарқынды және дренажды суларды тазартуға арналған ЭЖЗ негізіндегі сорбенттер. Қызметтерді сатып алу шарты No287403/2019/1

Жарияланымдар

40 публикациядан астам, 4 ҚР патенттер, Scopus мәліметтер базасына кіретін 4 жарияланымдар.

1 Yelubay M., Amitova A., Ismailova A.,Yerzhanova D., Bajkibaev A., Aitkaliyeva G. Selection of an Effective Activating Agent for Coke Production Waste // Polish Journal of Environmental Studies. -2024. -№33 (1), pp. 467-476.

2 Aitkaliyeva G., Yelubay M., Vaiciukyniene D., Ismailova A., Amitova A., Ibraimbayeva G. Mineral additives based on industrial waste for modifications of bitumen polymers // Journal of Sustainable Architecture and Civil Engineering 2023, Vol.1, No.32, pp. 196-204. https://doi.org/10.5755/j01.sace.32.1.32505

3 Gulzat Aitkaliyeva, Madeniyet Yelubay, Aiganym Ismailova, Sofiya Massakbayeva, Anar Baisariyeva Oil sludge and methods of its disposal // Polish Journal of  Environmental Studies.Vol. 31, №6, 2022 DOI:10.15244/pjoes/152226.

4 Gulzat Aitkaliyeva, Madeniyet Yelubay, Dana Yerzhanova, Aiganym Ismailova, Sofiya Massakbayeva The use of polyethylene terephthalate waste as modifiers for bitumen systems // Eastern-European  Journal  of  Enterprise  Technologies, 2022, №3/6(117). doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.257782

5 Massakbayeva S.R., Aitkaliyeva G., Abdrakhmanova B.R., Yelubay M.A., Azat S. Evaluation of the properties of thermodifusion zinc coating of couplings of pump-compressor pipes produced by «KSP STEEL» // News of the Academy of sciences of the Republic of Kazakhstan. Series of Geology and Technical Sciences.-2022.-№6 (456).106-117.

6 Yerbolat Orazbekuly, Gulzat Aitkaliyeva, Madeniyet Yelubay New approaches to sample preparation and integrated spectroscopic methods for the identification of polioxyethylene trioleate sorbitane for pharmaceutical examination of drugs // Indonesian Journal of Pharmacy. Vol 31, №31, 2020 http://jurnal.ugm.ac.id/v3/IJP/article/view/592