Азат Сейтхан

Азат Сейтхан

Ph.D. докторы

Қауымдастырылған профессор

Директор

Сәтбаев Университеті холдингінің ғылыми қызметкерлері

Инженерлік бейінді зертхана

Email: a.seitkhan@satbayev.111

H-index:
5

Докторанттардың саны:
2

Кәсіби өмірбаяны

2020 - қазіргі уақытқа дейін - Satbayev University. Химиялық және биологиялық технологиялар институты директорының орынбасары

2009 - осы уақытқа дейін - жану проблемалары институты, лаборант, кіші ғылыми қызметкер, ғылыми қызметкер, аға ғылыми қызметкер, зертхана меңгерушісі, ауыстырылатын су картриджі бар «SINGO» сүзгілері өндірісінің бастығы,

2010 – 2021 – Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. оқытушы, аға оқытушы, қауымдастырылған профессор. Профессор м.а.

Қаңтар, 2011 ж. - «CONCERN NURZHAS» ЖШҚ, Нұр-Сұлтан, Қазақстан - аудармашы.

2013-2014 - ЖШС «ҒӨТО «ЖАЛЫН»» - ғылыми қызметкер.

2017-2019 - Назарбаев Зияткерлік мектебі, Алматы - мектеп жобаларының нұсқаушысы.

2015-2019 – Назарбаев Университеті, Инженерлік мектебі (Environmental Science & Technology Group), - постдоктор.research assistant.

2017 жылғы маусым - қазан - Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Азаматтық қорғаныстың республикалық оқу-әдістемелік орталығы - әдіскер.

Білімі

2004-2008 жж. – Бакалавриат, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Химия және химиялық технологиялар факультеті, химиялық физика және материалтану кафедрасы.

2008-2010 гг. – Магистратура, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Химия және химиялық технологиялар факультеті, химиялық физика және материалтану кафедрасы.

2016 – Ph.D. «наноматериалдар және нанотехнологиялар».

2015-2019 – Назарбаев Университеті, Инженерлік мектебі (Environmental Science & Technology Group), - постдоктор

2019 – қауымдастырылған профессор Химия. ДЦ №0000660.

Ғылыми жобалар

НАТО жобасы:

1.   Valorization of biomass waste into   High efficient materials for CBRN protection. 2019-2021гг.

Халықаралық:

1. Гемоперфузияға арналған наноқұрылымды көміртекті адсорбенттері (Қазақстан-Ұлыбритания, 2012-2014).

2. Бөлу және тазарту үшін нано- және макрокеуекті көміртегі және керамика (Қазақстан-Үндістан, 2013-2015).

3. Улы газдарды сорбциялау үшін модификацияланған көміртекті материалдарды әзірлеу (Қазақстан-Бельгия, 2015-2017).

Қазақстандық:

1. «Өсімдіктерден жаңа табиғи қосылыстар іздеу. Бөлшектеу, компоненттерді сәйкестендіру, молекулалық құрылым және олардың биологиялық белсенділігі »(F.0569), (Фузикоксинмен қосылыстарды бөлу және дамыту және алынған фракциялардың цитотоксикалық белсенділігін зерттеу, 2012-2013).

2. Көп функционалды жылу оқшаулауды, қуыс микросфералар мен модификацияланған титан оксидінің негізінде жұқа қабатты фотокаталитикалық жабындарды жасау (2015).

Коммерциализация:

1.     Суды тазартуға арналған жаңа жоғары тиімді сорбенттер мен сүзгілерді әзірлеу және өндіру (2017-2022 жж.).

Жарияланымдар

1. Mansurov Z.A., Jandosov J.M., Kerimkulova A.R., Azat S., Zhubanova A.A., Digel I.E., Savitskaya I.S., Akimbekov N.S., Kistaubaeva A.S. Nanostructured carbon materials for biomedical use., Eurasian chemico-tecnological journal. 2013, 15(3). pp.209-217. DOI: https://doi.org/10.18321/ectj224

2. Azat S., Rosa Busquets, Pavlenko V.V., Kerimkulova A.R., Raymond L.D., Whitby, Mansurov Z.A. Аpplications of activated carbon sorbents based on greek walnut. Applied Mechanics and Materials vol.467(2014) pp.49-51. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.467.49 

3. Heng Zhang, Hang Chena, Seytkhan Azat, Zulkhair A. Mansurov, Xueming Liua, Jide Wang, Xintai Sua, Ronglan Wu. Super adsorption capability of rhombic dodecahedral Ca-Al layered double oxides for Congo Red removal, Journal of alloys and compounds, Journal of alloys and compound. 2018.  (IF:4.175). https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2018.07.241

4. S.Azat, A.V.Korobeinyk, K.Moustakas, V.J.Inglezakis. Sustainable production of pure silica from rice husk waste in Kazakhstan, Journal of cleaner production (IF:6.395), https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.01.142

5. Almagul R.Kerimkulova, Seitkhan Azat, Leticia Velasco, Zulkhair A. Mansurov, Peter Lodewyckx, Marat I.Tulepov, Makpal R.Kerimkulova, Inna Berezovskaya , Аldan Imangazy. Granular rice husk-based sorbents for sorption of vapors of organic and inorganic matters. Journal of Chemical Technology and Metallurgy,54,3,2019,pp.578-584(IF:0.6). https://dl.uctm.edu/journal/node/j2019-3/16_18-55_p_578-584.pdf         

6. Askaruly, K., Azat, S., Sartova, Z., Yeleuov, M., Kerimkulova, A., & Bekseitova, K. (2020). Obtaining and characterization of amorphous silica from rice husk. Journal of Chemical Technology and Metallurgy, 55(1), 88–97. (IF: 0.6).

7. Azat, S., Sartova, Z., Bekseitova, K., & Askaruly, K. (2019). Extraction of high-purity silica from rice husk via hydrochloric acid leaching treatment. Turkish Journal of Chemistry, 43(5), 1258–1269. https://doi.org/10.3906/kim-1903-53 (IF: 1.0).

8. Azat, S., Arkhangelsky, E., Papathanasiou, T., Zorpas, A. A., Abirov, A., & Inglezakis, V. J. (2020). Synthesis of biosourced silica-Ag nanocomposites and amalgamation reaction with mercury in aqueous solutions. Comptes Rendus Chimie, 23(1), 77–92. https://doi.org/10.5802/crchim.19  (IF: 2.38).

9. Zhandos Tauanov, Seitkhan Azat & Aknur Baibatyrova (2020) A mini-review on coal fly ash properties, utilization and synthesis of zeolites, International Journal of Coal Preparation and Utilization,  https://doi.org/10.1080/19392699.2020.1788545 (IF: 2.18).

10. Baimenov, A.; Berillo, D.; Azat, S.; Nurgozhin, T.; Inglezakis, V. Removal of Cd2+ from Water by Use of Super-Macroporous Cryogels and Comparison to Commercial Adsorbents. Polymers 2020, 12, 2405(IF:2.8).

11. Sultanov, F.; Daulbayev, C.; Azat, S.; Kuterbekov, K.; Bekmyrza, K.; Bakbolat, B.; Bigaj, M.; Mansurov, Z. Influence of Metal Oxide Particles on Bandgap of 1D Photocatalysts Based on SrTiO3/PAN Fibers. Nanomaterials 2020, 10, 1734(IF:4.3).