Балыкбаев Байжан Тулеуханович

Балыкбаев Байжан Тулеуханович

Сәулет кандидаты

Қауымдастырылған профессор

Т.К. Бәсенов атындағы Сәулет және құрылыс институты

Сәулет кафедрасы

Email: b.balykbayev@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

Тәуелсіз эстетика және еркін өнер академиясының аға ғылыми қызметкері. МархИ сәулет теориясы бөлімі.

"Қала сәулеті" кафедрасының қауымдастырылған профессоры Қазақ бас сәулет-құрылыс академиясы (ҚазБСҚА) ,Алматы қ.

Алматы қаласындағы "Парасат" Қазақстан көпсалалы институтының профессоры.

Сәулет және дизайн кафедрасының меңгерушісі.

Қ. И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ "Сәулет" кафедрасының қауымдастырылған профессоры, Алматы қ.

Ғылыми жобалар

Ғылыми қызығушылықтар шеңбері қазіргі инновациялық ізденістердің мәнін түсінудің маңыздылығымен анықталады.

Архитектурадағы стиль мәселелері. ХХ ғасырдың соңында түбегейлі жаңа ағымдарды қалыптастыру ерекшеліктерін зерттеу. Сәулет туындыларының пластикалық тілінің көркем мәтінінде риторикалық фигураларды іздеу және анықтау бойынша тиімді әдістеме әзірледі.  

Кәсіби пәндер бойынша дәрістер және практикалық сабақтар курстарында кеңістіктік - бейнелік ойлауды меңгеру әдістемесін белсенді қолданады.

Жарияланымдар

1 Сұхбат-Мәдени революция. Биіктікке құру. Қазіргі сәулет мәдениеті қандай.  Газет – сөз бостандығы. Алматы 24-30 шілде 2013ж.    

2 Ақпараттық жарылыс мәселесіне. Ғаламдық Интернет желісіндегі Архитектура. Қалаларды жоспарлау және салу мәселелері. Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 28-29 мамыр 2010 ж.Пенза. ISBN 978-5-9282-0598-0, Пенза мемлекеттік сәулет және құрылыс университеті, 2014ж. 

3 Айна сәулетінің феномені туралы. State-of-the-art. 2015ж.

4 Эстетикалық қалыптың Интервью-принциптері. Сейсмика жағдайындағы Алматының қазіргі архитектурасы. Англиядан келген магистрантқа сұхбат-зерттеу тақырыбы-дағдарыстық сананы Әлеуметтік зерттеулердегі қорқынышты зерттеудің проблемалық өрісі.  Алматы 3 қазан 2015ж.

Білім беру

1988 - Сәулетші, МАрхИ (Мәскеу сәулет институты) сәулетші мамандығы бойынша дипломы, сәулетші біліктілігі.

1991 - Ғылым кандидаты дипломы, МАрхИ(Мәскеу сәулет институты) сәулет кандидаты дәрежесі.

1999 - Эстетика және еркін өнер тәуелсіз академиясының докторантурасы, МАрхИ (3 курс, дәрежені қорғаусыз).

Оқу бағдарламалары