Баратов Рефат

Баратов Рефат

Ph.D. докторы

Лектор

Қ. Тұрысов атындағы Геология және мұнай-газ ісі институты

Пайдалы қазбалар кенорындарын геологиялық түсіру, іздеу және барлау кафедрасы

Email: r.baratov@satbayev.111

H-index:
4

Кәсіби өмірбаяны

Қ.И. Сәтбаев атындағы геологиялық ғылымдар институты геологиялық және кенді формациялары зертханасы аға ғылыми қызметкері.  Геологиялық түсіру, пайдалы қазба кенорындарын іздеу және барлау кафедрасы лекторы.

2015 жылғы дарынды жас ғалымдарға арналған мемлекеттік ғылыми стипендиясының иегері.

2009 жылдың ақпан айынан – қазіргі кезеге дейін Қ.И. Сәтбаев атындағы геологиялық ғылымдар институты геологиялық және кенді формациялары зертханасы жұмыс жасаймын. Оның ішінде 2009-2011 жж – лаборант; 2011-2012 жж – Инженер; 2015-2015 жж – Кіші ғылыми қызметкер; 2015-2020 – Ғылыми қызметкер; 2020 жылдың қаңтарынан – Аға ғылыми қызметкер.

Қосымша жұмыс тәжірибесі:

2012-2013 – Геологиялық түсіру, пайдалы қазба кенорындарын іздеу және барлау кафедрасы ассистенті; 2016-2018 – Геологиялық түсіру, пайдалы қазба кенорындарын іздеу және барлау кафедрасы тьюторы; 2021 жылдың қаңтарынан – Геологиялық түсіру, пайдалы қазба кенорындарын іздеу және барлау кафедрасы лекторы.

Білімі

2006-2010 – Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті – Геология және пайдалы қазба кенорындарын барлау мамандығы бакалавры;

2010-2012 – Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті –  Геология және пайдалы қазба кенорындарын барлау мамандығы техника және технологиялар магистрі

2016-2019 – Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті – Геологиялық түсіру, пайдалы қазба кенорындарын іздеу және барлау кафедрасы докторанты (PhD);

2020 жылы «Жерді қашықтықтан зерделеу (ЖҚЗ) мәліметтерін өңдеу бойынша Орталық Қазақстанның сақиналы құрылымдары және олардың кенділігі» тақырыбында PhD диссертациясы қорғалды.

Ғылыми жобалар

1. «Кенді құрылымдардың стратиграфиялық, тектоникалық, литологиялық және геодинамикалық критерийлерін айқындау, Қазақстан дамуының геодинамикалық моделін құрастыру» (2009-2011 жылдары);

2. «Маңызды кенді бөлікшелер бойынша далалық іздеу-бағалау жұмыстарын жүргізу үшін объекттерді таңдау мақсатында ірі масштабты болжамдық карталар, қималар, диаграммалар және жалпылаушы есепті мәліметтер құрастыру» (2012-2014 жылдары);

3. «Жонғар-Балхаш кенді провинциясының эптермалды Au-Ag кенденуін талдау және жаңа типті ірі кенорындарды табу мақсатында перпективті аудандарды бөлу» (2012-2014 жылдары);

4. 2015-2017 жылдары «Қазіргі заманғы геодинамикалық концепциялар негізінде Қазақстанның континенттік жанартау-плутондық белдеулеріндегі (девондық және кешпалеозойлық) мыс-порфирлі кенденулердің өнеркәсіптік перспективасын қайта бағалау»

5. «Қазақстан палеозоидтері кенбілінімдерінің орналасу заңдылықтары жайлы жаңа мәліметтер базасы негізінде пайдалы қазбалар кенорындарын іздеудің перспективті бағыттарын анықтау» (2015-2017 жылдары).

6. 2018-2020 жылғы  «Орталық және Оңтүстік Қазақстанның сақиналы құрылымдарының кенденуін зерттеу және олардың ішіндегі айтарлықтай келешегі бар құрылымдарды іздеу жұмыстарын құру үшін анықтау»

Жарияланымдар

1. Zeylik, B.S.Baratov, R.T. An important feature of ring structures cosmogenic genesis // News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences, Volume 5, Issue 419, 2016, Pages 5-26.

2. Seitmuratova, E.Y.Zeylik, B.S.Dautbekov, D.O.Baratov, R.T. Forecast of metallic mineral resource deposits based on the principles of shock-explosive tectonics and use of the earth remote sensing data // News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences. Volume 6, Issue 432, 2018, Pages 210-220.

3. Seitmuratova, E.Y.Goryaeva, V.S.Arshamov, Y.K., ...Saidasheva, F.F.Seitzhanov, S.A. Results of survey works on gold mineralization revaluation for the Zhungar-Balkhash fold belt // News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences, Volume 1, Issue 433, 2019, Pages 206-215.

4. Зейлик Б.С., Аршамов Я.К., Баратов Р.Т., Даутбеков Д.О. К проблеме рудоносности кольцевых структур Земли на примере кольцевой структуры Большой Конырат // Весник КазНИТУ, №4, Алматы, 2016 - С.14-20

5. Зейлик Б.С., Баратов Р.Т. Индикаторы кольцевых структур космогенных природы, запечатленных на космических снимках // Нефть и газ №5 (95) 2016, Алматы – С.12-34.

6. Зейлик Б.С., Баратов Р.Т. Кольцевые структуры в Южно-Торгайском прогибе и прогноз месторождений углеводородов // Нефть и газ №3-4(117-118), 2020, Алматы – С. 54-68

7. Seitmuratova, E.Arshamov, Y.Bekbotayeva, A.Baratov, R.Dautbekov, D. Priority metallogenic aspects of late paleozioc volcanic-plutonic belts of Zhongar-Balkhash fold system // International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, 2016, 1, стр. 511–518