Байгурин Жаксыбек Джакупбекович

Байгурин Жаксыбек Джакупбекович

Техникалық ғылымдар докторы

Профессор

Ө.А. Байқоңыров атындағы Тау-кен-металлургия институты

Email: zh.baygurin@satbayev.111

H-index:
2

Докторанттардың саны:
2

Кәсіби өмірбаяны

"Тау-кен өнеркәсібі және мұнай-газ кәсіпшілігі геологиясы, геофизика, Маркшейдерлік іс және жер қойнауы геометриясы" техника ғылымдарының докторы. Тау-кен ісі, геодезия, маркшейдерия,

геомеханика, жер қойнауын қорғау және тиімді пайдалану, геоэкология саласында жұмыс істейді. Жер бетінің жылжуын бақылау бойынша жобалардың жетекшісі. Сәтбаев Университетінде 48 жыл қызмет

атқаруда және 10 жыл өндірістік жұмыста маркшейдерлік бөлімінде, Лисоковский тау-кен байыту комбинатының бас маркшейдері болып қызмет еткен.

Білімі

1965-1971 тау-кен инженер-маркшейдер Техника ғылымдарының кандидаты берілген күні 30. 05.1986 РФ Техника ғылымдарының докторы берілген күні 31.01.2002 ж. диплом № FD 0002607 ЖАК ҚР БҒМ

Ғылыми жобалар

Жоба жетекшісі болып табылады: ГАЖ-технологияның инновациялық әдістері негізінде жер қойнауын игеру кезінде жер бетінің қауіпті учаскелерінде тау-кен массивінің ығысуына геомониторинг әдістері мен болжау жүйесін әзірлеу (№2019/АР05133929)

Жарияланымдар

1. Байгурин Ж.Д., Имансакипова Б.Б., Кожаев Ж.Т. The situation forecast for the extraction of ore reserves in the weakened  sections of the deposit. - Sofia: Multi-authored monograph, 2018.

2. Мухамедгалиев А.Ф., Кожаев Ж.Т., Имансакипова Б.Б., Байгурин Ж.Д., Шакиева Г. Мониторинг за геомеханическим процессом при разработке месторождения интерферометрическим методом.//

Сборник научных статей по итогам международной научно-практической конференции. Сатпаевские чтения.- Алматы, – 2017.-С. 452

3.Baygurin Zh.D., Altayeva A.A., Imansakipova B.B., Spitsyn A.A. Geoinformation system of risk management for underground mining of mineral deposits. Gorny zhurnal RK, 2018.

4. Baygurin Zh.D.,Altayeva A.A., Imansakipova B.B., Kozhaev Zh.T., Spitsyn A.A. Possibilities of digital modeling for increasing the efficiency of the situational forecast in conducting mining works. Varna, Bulgaria. 2018.

5. Baygurin Zh.D., Imansakipova B.B., Kozhaev Zh.T., Sadykov B.B., Development of methods for optimizing geodesic monitoring based on zoning. UNIVERSITAS Publishing. Petrosani 2019

Докторанттардың әлеуетті зерттеу жұмыстары

1. Сейсмикалық қауіпті аймақтағы бірегей ғимараттар мен құрылыстардың орнықтылығы мен техникалық жағдайы процестерінің геодезиялық мониторингі

2. Тау-кен жұмыстарын жоспарлау барысында тау-кен массасының көлемін сорттар мен түрлер бойынша бағалаудың автоматтандырылған әдісі

3. Таулы жерлерде орналасқан гидротехникалық құрылыстар аумағындағы жер бетінің жағдайын геодинамикалық бақылау

4. Қазу жүйесінің тиімді нұсқасының экономикалық-математикалық моделін және игеру барысында кен алу көрсеткіштерінің арақатынасын әзірлеу