Бәйімбетов Болотпай Сағынұлы

Бәйімбетов Болотпай Сағынұлы

Техникалық ғылымдар кандидаты

Доцент

Профессор

Ө.А. Байқоңыров атындағы Тау-кен-металлургия институты

Металлургия және пайдалы қазбаларды байыту кафедрасы

Email: b.baimbetov@satbayev.111

H-index:
2

Кәсіби өмірбаяны

1968 ж. - «Алматыотделстрой» тресінің СМУ-13 ағаш ұстасы;

1968-1973 жж - Қазақ ПТИ металлургия факультетінің студенті;

1973-1976 жж - Қазақ политехникалық институтының металлургия факультетінің аспиранты;

1976-1978 жж - Қазақ политехникалық институтының ҒЗБ кіші және аға ғылыми қызметкері

1978-1980 жж - Қазақ политехникалық институтының АТММ кафедрасының аға оқытушысы;

1980-1998 жж - Қазақ политехникалық институтының АТММ кафедрасының доценті;

1998-2000 жж - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті мониторинг бөлімінің бас маманы;

2000-2001 жж. - ҚазҰТУ Қабылдау комиссиясының жауапты хатшысы, ҚазҰТУ ақпараттық-аналитикалық орталығының директоры;

2001-2008 жж. - ҚазҰТУ Түсті металдар металлургиясы кафедрасының доценті;

2008-2011 жж. - ҚазҰТУ Металлургия және полиграфия институтының директоры;

2011-2016 жж., - ҚазҰТУ Тау-кен металлургия институты ТММ кафедрасының доценті;

2016-2019 жж. - ҚазҰТЗУ Металлургия және пайдалы қазбаларды байыту кафедрасының қауымдастырылған профессоры 

2020-қазіргі уақытқа дейін ҚазҰТЗУ Металлургия және пайдалы қазбаларды байыту кафедрасының профессоры 

Білімі

• 1969-1973 жж - Қазақ политехникалық институтының металлургия факультеті, инженер-металлург;

• 1973-1976 жж - Қазақ политехникалық институтының АТММ кафедрасында күндізгі аспирантура, т.ғ.к.

Ғылыми жобалар

2023-2025 жж. - АР19677216 "Сілтілік және қышқыл регенерациясы бар натрий вольфраматы және сульфаты ерітінділерін электродиализдеу технологиясы мен аппаратурасын зерттеу және әзірлеу" жобасы, ғылыми жетекші

2018-2020 жж. - AR05133403 «Полиметалл сульфидті материалдарды термогидрометаллургиялық өңдеу технологиясын жасау» жобасы, ғылыми жетекші.

2015-2017 жж - ГҚ4/1488 «Сілтілік металл тұздарын қолдану арқылы ұжымдық концентраттарды өңдеу технологиясын жасау» жобасы, ғылыми жетекші

2007-2008 жж - «Нанодисперсті металл ұнтақтарының қасиеттерін зерттеу әдісін жасау» жобасы, «Сирек және таза металдар» ЖАҚ, Алматы.

2003-2004 жж - «Жоғары таза заттарды өндірудің әдісін, технологиясын және аппаратын жасау» жобасы, «Сирек және таза металдар» ЖАҚ, Алматы, тіркеу нөмірі 0102РК00223, Жауапты орындаушы

2003-2004 жж - «Ультра таза галлийді өндіру технологиялары мен аппараттары» жобасы, «Сирек және таза металдар» ЖАҚ, Алматы, тіркеу нөмірі 0104РК00008, Жауапты орындаушы.

2003 ж. - «Инновациялық салқындату жүйесімен ДК үнсіз моноблоктарының өндірісін құру» жобасы. «Желілік технологиялар зертханасы», Алматы, 2003 ж., Тіркеу нөмірі 0101РК00051, Жауапты орындаушы

Жарияланымдар

Таңдамалы басылымдар:

1. B.S. Baimbetov, G.Zh. Moldabaeva, А. Yeleuliyeva, S.K. Jumankulova, A.N. Taimassova, Zh. Adilzhan, R. M. Baisultanov , Е. Yakob, V. Serikbayev. Prospects of Processing Tungsten Ores from the Akchatau Deposit. 12(1), 77, 2024.

2. Е.К.Есенгараев, Б.С.Баимбетов, Е.С.Каналы, Л.С.Болотова, М.Д.Акжаркенов. Влияние перекиси водорода на выщелачивание золота. Материалы МНПК «Инновации в комплексной переработке минерального сырья»- Алматы: ГНПОПЭ «Казмеханобр», 2018, с.90-91.

3. Е.К.Есенгараев, Е.С.Каналы, Л.С.Болотова, Б.С.Баимбетов, М.Д.Акжаркенов. Влияние способа подготовки руды на показатели кучного выщелачивания золота. Материалы МНПК «Интенсификация гидрометаллургических процессов переработки природного и техногенного сырья. Технологии и оборудование»-Санкт-Петербург: Изд. СПбГТИ (ТУ), 2018, с.297-299

4. Даулетова А.А., Баимбетов Б.С., Айтенов К.Д., Бекишева А.А. Исследование процесса выщелачивания сульфидов металлов в присутствии солей щелочных металлов. Горный журнал Казахстана, №6, 2018, с.38-43 Б.К.

5. Комбаев, Б.С. Баимбетов, К.К. Комбаев, Б.К. Тлеубекова, Д.Қ. Коккозов. Распределение легирующих элементов титанового сплава ВТ 5Л полученных в вакуумной индукционной печи. Вестник КазНТУ, №1, 2018

6. B.S. Baimbetov, К. D. Аitenov, А. А. Bekisheva, B. E. Abdikerim and L. A. Anarbek. Selecting circuit processing sulfide raw materials using alkali metal salts. International Journal of Chemical Sciences: 14(4), 2016, 1-14, ISSN 0972-768X.

7. B.S. Baimbetov, К. D. Аitenov, А. А. Bekisheva, B. E. Abdikerim. Metallic sulphide and sodium carbonate interacting processes. Metallurgical and Mining Industry, №10, 2015

8. Алыбаев Ж.А., Баимбетов Б.С., Бошкаева Л.Т., Омирзаков Б.А. Термодинамический анализ процессов при плавке ильменитовых концентратов на титановый шлак. Комплексное использование минерального сырья. №2, 2014, С.32-37 –г.Алматы, АО «ННТХ Парасат», «АО ЦНЗМО», ISSN 2224-5243

9. Баимбетов Б.С., Айтенов К.Д., Бекишева А.А., Спитченко В.С. Проблемы переработки полиметаллического сырья и возможные направления развития. Труды МНПК «Стратегия развития горно-металлургического комплекса Казахстана» - г.Алматы, КазНТУ, 2013 г., с 81-88

10. Баимбетов Б.С., Канимов Б.К. Выращивание монокристаллов галлия в объеме расплава и очистка от примесей. Труды МНПК «Подготовка кадров для реализации программы развития горно-металлургического комплекса на 2012-2014 годы» - г.Алматы, КазНТУ, 2011 г., с 296-306

11. Осипов П.А., Алыбаев Ж.А., Баимбетов Б.С. Моделирование магнитных свойств бинарных железо-гольмий сплавов. Сборник научных трудов МНТК «Современные проблемы металловедения сплавов цветных металлов» - г.Москва, НИТУ «МИСиС», 2009 г., с.277-282.

12. Баимбетов Б.С. Развитие методов технологических расчетов в металлургии. Труды международного форума «Наука и инженерное образование без границ» - г.Алматы, КазНТУ, 2009г., с 419-421.

13. Байысбеков Ш.,  Сажин Ю.Г., Баимбетов Б.С. Флотация рядовой руды коры выветривания территории Жартас. Вестник КазНТУ. –  Алматы, 2007. – №1/1 (58). – С. 155–157

14. Байысбеков Ш.,  Сажин Ю.Г., Баимбетов Б.С. Флотация смеси рядовой и богатой руды в соотношении 50/50 коры выветривания Жартас. Доклады НАН РК. – Алматы, 2007. – №2. – C.102–109

15. Попова Т.М., Уманец В.Н., Баимбетов Б.С. Проблемы методологии лицензирования и оценки спектра мобильных технологий третьего поколения. Материалы республиканского научно-практического семинара «Современные проблемы оценки имущественных комплексов», Алматы, 2002 г., с.41

16. Баимбетов Б.С. Применение методов решения некорректных задач в расчетах материальных балансов технологических процессов. Ж. «Вестник КазНТУ», Алматы, 1996, №1, с.57-61.

17. Спитченко В.С., Баимбетов Б.С. Изучение кинетики выщелачивания сульфидов и промышленных штейнов в автоклаве. Ж. «Вестник КазНТУ», Алматы, 1995, №4.

18. Спитченко В.С., Худайбергенов Т.Е., Баимбетов Б.С. К вопросу очистки растворов от переработки отходов титановых хлораторов. Ж. «Вестник КазНТУ», Алматы,  №2, 1995г., с.20-24.

19. Баимбетов Б.С., Голиков А.Н., Волошин   и др. Прогнозирование качества фосфоритовых окатышей при термообработке на обжигово-конвейерных машинах. Ж. «Комплексное использование минерального сырья», АНКазССР, вып.3, 1989, с.29-33.

20. Баимбетов Б.С., Лапшин В.И., Оспанов Ж.О. и др. Определение теплофизических характеристик гранулированных материалов. Сб. «Интенсификация технологических процессов в металлургии и обогащении руд», КазПТИ, Алма-Ата, 1984.

21. Альмагамбетов У.Н., Спитченко В.С., Баимбетов Б.С. и др. Обеднение шлаков медеплавильного производства пиритным концентратом. Ж. «Комплексное использование минерального сырья», АН КазССР, Алма-Ата, 1982, №5, с.71-74

22. Баимбетов Б.С., Калашников М.Ю. О выводе пиритных концентратов из шихты электроплавки и переработке их в конвертерах. Тезисы докладов РНПК –молодых ученых и специалистов, Алма-Ата-Джезказган, 1981, с.110

23. Панфилов П.Ф., Шумаков В.В., Онаев И.А., Баимбетов Б.С. Восстановление свинца из свинцовых пылей и кеков конверсированным природным газом. Межвузовский сб. научных трудов «Вопросы теории и практики переработки сырья в цветной металлургии», Алма-Ата, 1980, с.53-62

24. Баимбетов Б.С., Спитченко В.С, Слямов Е.Б. К расчету гидравлического сопротивления слоя кусковых материалов. Межвузовский сб. научных трудов «Вопросы теории и практики переработки сырья в цветной металлургии», Алма-Ата, 1980, с. 98-102

25. Спитченко В.С., Калашников М.Ю,  Ищанов Т.К., Альмагамбетов У.Н., Ильясов Н.И., Баимбетов Б.С. О переработке пиритных концентратов в конвертере. Тезисы докладов и сообщений на 15 научной конференции профессорско-преподавательского состава, КазПТИ. Алма-Ата, 1980, с.178-180.

26. Баимбетов Б.С., Онаев И.А., Спитченко В.С., Сагадиев Б.Х. Переработка полиметаллических сульфидных материалов восстановлением природным газом. Ж. «Комплексное использование минерального сырья», АН СССР, АН КазССР, вып.3, 1979, с.34-38 Баимбетов Б.С., Спитченко В.С., Онаев И.А. О термодинамике и кинетике восстановления сульфидов. Тезисы докладов Всесоюзного совещания «Химия и технология халькогенидов», г.Караганда, 1978, с.28-30

27. Баимбетов Б.С., Спитченко В.С.. Онаев И.А. О кинетике восстановления сернистого цинка метаном и водородом. Сб. «Металлургия и обогащение», вып.12, Алма-Ата, КазПТИ, 1977, с.87-91

28. Баимбетов Б.С. О кинетике восстановления некоторых сульфидов метаном и водородом. Тезисы докладов РНПК, г. Усть-Каменогорск, 1977

29. Баимбетов Б.С., Спитченко В.С., Онаев И.А. Кинетические закономерности восстановления сульфидов свинца и железа метаном. Ж. «Известия ВУЗов. Цветная металлургия», №1, 1977, с.47

30. Спитченко В.С., Баимбетов Б.С. К методике определения концентрации газов на хроматографе. Сб. «Металлургия и обогащение», вып.10, Алма-Ата, КазПТИ, 1975, с.58-62

31. Спитченко В.С., Онаев И.А., Баимбетов Б.С. Исследование по переработке окисленных никелевых руд с использованием плавки на ферроникель. Сб. «Металлургия и обогащение», вып.9, Алма-Ата, КазПТИ, 1974.

32. Онаев И.А., Спитченко В.С., Баимбетов Б.С. Исследования по восстановлению сульфидов тяжелых цветных металлов природным газом. Сб. «Металлургия и металловедение», вып.3, Алма-Ата. КазПТИ, 1974, с.190

33. Онаев И.А., Спитченко В.С., Баимбетов Б.С. Термодинамический анализ реакций восстановления сульфидов тяжелых цветных металлов. Сб. «Металлургия и обогащение», вып. 9, Алма-Ата, КазПТИ, 1974, с.58-63

34. Baimbetov, B.S.Bekisheva, А.А.Aitenov, K.D. Distribution of the complex sulfide raw stuff components on roasting with soda, aqueous and acid leaching of calcine / Non-ferrous Metalsthis link is disabled, 2019, 47(2), стр. 31–37

35. Baimbetov, B.S.Bekisheva, A.A.Aytenov, K.D.Abdikerim, B.E. Kinetics of roasting of copper and iron sulfides with soda in a vibratory boiling layer / Metalurgijathis link is disabled, 2020, 59(2), стр. 207–210

36. Yessengarayev, Y.K.Baimbetov, B.S.Surimbayev, B.N. Studies on heap leaching of gold with the addition of sodium acetate as an intensifying reagent / Non-ferrous Metalsthis link is disabled, 2020, 49(2), стр. 25–30

Патенттер мен авторлық куәліктер:

1. Баимбетов Б.С., Айтенов К.Д., Бекишева А.А. Сульфид сода-сульфатный способ переработки полиметаллических концентратов и промпродуктов. Патент РК №33152, 01.10.2018

2. Спитченко В.С., Баимбетов Б.С.,  Сагадиев Б.Х. Способ переработки медно-свинцовых штейнов. Патент РФ №2030465, от 10.03.1995 г. Баимбетов Б.С., Джалмагамбетов Б.А., Плахин Г.А. и др. Способ получения медного порошка электролизом из сульфатных растворов и устройство для его осуществления. Патент РФ №2022717 от 15.11.1994г.

3. Спитченко В.С., Баимбетов Б.С., Шабалин В.И. и др. Способ выделения железа из хлоридного раствора. Патент на изобретение РК, №1862, 03.06.1993

4. Спитченко В.С., Калашников М.Ю., Баимбетов Б.С. и др. Способ конвертирования свинец- содержащих  медных штейнов. АС СССР №947211, Бюлл. «Открытия, изибретения», 1982, №28

5. Баимбетов Б.С., Спитченко В.С., Онаев И.А. Способ переработки полиметаллических сульфидных материалов. АС СССР №648628 от 28.02.79

Оқу құралдары:

1. Баимбетов Б.С. Процессы обжига и плавки в металлургии тяжелых цветных металлов. Издание Министерства ОНКЗ РК, КазНТУ, г.Алматы, 1998г. , 159 с.

2. Дәулетбаков Т.С., Байымбетов Б.С. «Мыс және никель металлургиясы». ҚазҰТУ баспа орталығы, Алматы, 2003; 146 б.

3. Баимбетов Б.С. Технологии металлургических процессов. Электронное учебное пособие. ISBN 978-601-228-561-1. КазНТУ им.К.И.Сатпаева, г.Алматы, 2013г., 221 Мб., 761 стр.