Бектилевов Алдаберген Юсупович

Бектилевов Алдаберген Юсупович

Ph.D. докторы

Қауымдастырылған профессор

Автоматика және ақпараттық технологиялар институты

Роботты техника және техниканың автоматика құралдары кафедрасы

Email: a.bektilevov@satbayev.111

H-index:
1

Кәсіби өмірбаяны

Еңбек жолын 1991 жылы Ярославль мотор зауытында механикалық құрастыру жұмыстарының слесарі болып бастады. 1991 жылдан 1993 жылға дейін қарулы күштер қатарында қызмет етті. Әскерде қызмет еткеннен кейін 1997 жылға дейін Ташауза қаласындағы №3008 АТП-да слесарь болып жұмыс істеді. 1997 жылдан 2006 жылға дейін Мемлекеттік кеден қызметінде жұмыс істеді.

Педагогикалық қызметін 2007 жылы Батыс Қазақстан облысы Орал қаласында Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университетінің "Машиналарды пайдалану және өмір қауіпсіздігі" кафедрасында өндірістік оқыту шебері лауазымында бастады. 2010 жылдан 2013 жылға дейін оқытушы және 2010 жылдан 2019 жылға дейін сол кафедрада аға оқытушы болып жұмыс істеді. 2019 жылдың қыркүйегінен 2020 жылдың желтоқсанына дейін Орал қ. Қазақстан инновациялық және телекоммуникациялық жүйелер университетінің "Экология және тіршілік қауіпсіздігі" кафедрасының меңгерушісі қызметін атқарды.

01.03.2021-01.10.2021 ж.ж. аралығында М. Тынышпаев атындағы  ҚазАТК  Ақтау көлік колледжінің директоры қызметін атқарды. .

2021 жылдың қазан айында Алматы қаласына тұрақты тұруға көшіп, Қазақстан инженерлік-технологиялық университетінің "Технология, жабдық және стандарттау" кафедрасының қауымдастырылған профессоры болып жұмыс істеді.

20.08.2022 ж. – Satbayev University "Робототехника және автоматиканың техникалық құралдары" кафедрасының қауымдастырылған профессоры

Білімі

1) 1987-1991-Ярославль автомеханикалық техникумы (квалиф.: техник-механик)

2)1993-1999-М. Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникация академиясы.  (квалиф.: ОДД инженері)

3)2008-2010-Жәңгір хан атындағы БҚАТУ-дағы магистратура. ("Көлік, көлік техникасы және технологиялар" мамандығы бойынша техника ғылымдарының магистрі)

4) 2010 ж.-2015 ж. – Тамбов қ. "Техника және мұнай өнімдері БҒЗИМҒМ" аспирантурасы  (05.20.03 - ауыл шаруашылығындағы технологиялар және техникалық қызмет көрсету құралдары мамандығы бойынша техника ғылымдарының кандидаты). "АӨК кәсіпорындары жағдайында дизель отынының пайдалану қасиеттерін арттыру" диссертациясының тақырыбы

5) 2017 жылы – 6D080600-Аграрлық техника және технология мамандығы бойынша PhD докторы академиялық дәрежесі берілді

Жарияланымдар

1. Biniyazov A.M., Bayakhov A.N., Bektilevov A.Yu., Sadykov R.S., Zakharov V.P., & Sarsenbaeva L.Kh. (2019). «Operation Maintaining of Automobile Forced Diesel Engines with Ensuring of Functional Condition of the Lubrication System in Exploitation» International Journal of Mechanical and Production Engineering Research and Development (IJMPERD) ISSN (ONLINE): 2249-8001; ISSN (PRINT): 2249-6890; IMPACT FACTOR(JCC) (2018): 7.6197; INDEX COPERNICUS VALUE (ICV) - (2016): 60.6; NAAS RATING: 3.11;VOL - 9, ISSUE - 3; EDITION: JUN2019

2. Бектилевов А.Ю., Раматуллаева Л.И., Жумадуллаев Д.К., «Improvement of performance properties of diesel fuels with multifunctional additive»; (Научный журнал «ИЗВЕСТИЯ» Национальной академии наук РК АО «Институт топлива, катализа и электрохимии им. Д.В. Сокольского» №2 (434), 2019г. – с. 37-44.

3. Бектилевов А.Ю., Корнев А.Ю., Мукашева А.Д., «К вопросу добавления биодобавок к дизельному топливу для улучшения экологических и эксплуатационных показателей», Вестник ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2016, №6, - с.340-348

4. Бектилевов А.Ю., Бурханов Б.Ж., «К вопросу повышения эксплуатационных свойств дизельного топлива за счет добавления водного раствора карбамида», Научный журнал «Вестник КазНИТУ им. К.И. Сатпаева» №4, 2016г., с. 666-671