Бектұр Бақытбек Қаныбекұлы

Бектұр Бақытбек Қаныбекұлы

Ph.D. докторы

Аға оқытушы

Ө.А. Байқоңыров атындағы Тау-кен-металлургия институты

Тау - кен ісі кафедрасы

Email: b.bektur@satbayev.111

H-index:
5

Кәсіби өмірбаяны

Жалпы ғылыми-педагогикалық қызмет өтілі: 6 жыл.

Мамандығы бойынша жұмыс өтілі: 8 жыл.

2006-2010 5b070707 "тау-кен ісі" бакалавры»

4 жылдан астам жұмыс тәжірибесі бар оқытушы.

Әр жылдары ғылыми-педагогикалық тәжірибеден өтті

"Жас оқытушы мектебі" әдістемелік семинарына қатысты»; 24-28 наурыз аралығында Алматы қ. "ЖҚЗ деректерін өңдеудің PHOTOMOD ЦФС заманауи фотограмметриялық технологиялары" семинарына қатысты,

19-22 мамыр аралығында "SPRINGER Link/eBook User" бойынша тренинг өтті»;

11-26 қараша аралығында профессор А. Шашенконың " Modern method of numerical modeling in geomechanics, Geomechanical monitoring system»;

24 қараша мен 5 желтоқсан аралығында профессор Е. Левиннің "Photogrammetry with Element of the Remote Sensing" дәрістерін тыңдап, тиісті сертификаттар алды.

  "ЖҚЗ деректерін өңдеудің заманауи фотограмметриялық технологиялары. Астана қ." PHOTOMOD 6.0 ЦФС жаңа мүмкіндіктері " сәйкес сертификат алды. 22 қараша мен 6 желтоқсан аралығында АҚШ, Хоутон қаласы, Мичиган техникалық университетінде шетелдік ғылыми-зерттеу тағылымдамасынан өтті.

ағылшын тілі курсынан өтіп, IELTS-ді Inter Press тіл орталығында тапсырып, 4.0 балмен сертификат алды. 2017 ж.8-23 сәуір аралығында Мәскеу тау-кен институтында НИТУ Мисисис. "Жер қойнауын пайдалану мәселелері" атты жас ғалымдардың халықаралық форум-конкурсына қатысты. 30 - дан астам ғылыми еңбектердің авторы, оның ішінде 5 Scopus және 2 Web of science деректер базасында индекстелетін

Компьютерде жұмыс істеу дағдылары: MS Office, AutoCAD, CorelDRAW, MapInfo, Gemcom Surpac, ABBY FineReader 11 және қазіргі заманғы геодезиялық құралдармен жұмыс істей білу.

Білімі

2006-2010 жж. Қ.И.Сатбаев атындағы КазҰТУ, Ө.А. Байқоңыров атындағы Тау-кен институты, Маркшейдерлік іс және геодезия кафедрасы, 5В0707 - "Тау-кен ісі" бакалавры, ЖБ №0035613;

2010-2012 жж. Қ.И.Сатбаев атындағы КазҰТУ, Ө.А. Байқоңыров атындағы Тау-кен металлургия институты, "Маркшейдерлік іс және геодезия кафедрасы", 6M070700 - "Тау-кен ісі", техника ғылымдарының магистры  ЖООК-М № 0020724;

2014-2017 жж., Қ.И.Сатбаев атындағы КазҰТЗУ, Ө.А. Байқоңыров атындағы Тау-кен металлургия институты, "Тау-кен ісі" кафедрасы, 6D070700 - "Тау-кен ісі", PhD доктор, PhD 00022738492..

Ғылыми жобалар

Ғылыми жобаларға қатысу:

«Жер қойнауындағы табиғи және техногендік қорларды ұтымды және кешенді игере отырып, жерасты қазбаларын қайта-қайта өңдеудің технологиялары мен әдістері мен жаңа нұсқаларын әзірлеу». Зерттеуші (0,5 ставка). Тақырып жетекшілері - Д.К. Бекбергенов, т.ғ.к., «КОН» зертханасының меңгерушісі, Д.А. Қонаев атындағы ИГД. (2014 - 2017)

«Өңдеу және батып кету кезінде оңтайлы бұрғылау параметрлерін ғылыми зерттеу В.М. нақты тұтынудың азаюын анықтай отырып», № 4,946.17 келісім-шарт жобасының кіші ғылыми қызметкері, 2017 жылғы 19 сәуірден 2017 жылғы 30 желтоқсанға дейін № 487/17 келісім негізінде. .2017 ж., Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ және «Ақжал» кен орны, «Нова мырыш» ЖШС. Тақырып жетекшісі - т.ғ.д., тау-кен кафедрасының профессоры А.Бегалинов (2017).

№ AR05133041 «Өңделетін табиғи және техногендік минералды шикізаттан алтынды алудың цианидсіз технологиясын жасау», Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігімен 2018 жылғы 05 наурыздағы № 110 келісімшартқа сәйкес, бюджеттік бағдарламаға 102 «Ғылыми зерттеулерді қаржыландыруға» мемлекеттік тапсырыс аясында жүзеге асырылады. Жетекшісі - Бегалинов А., т.ғ.д., профессор, тау-кен ісі кафедрасы, Қ.И.Сәтпаев атындағы ҚазҰТУ - (2018-2020)

№ AR05131352 «Терең горизонтта хромит өндірісін қауіпсіз және тұрақты дамыту үшін аралас геотехнологияның параметрлерін жасау және негіздеу». Бюджетке мемлекеттік тапсырыс аясында 102 «Ғылыми зерттеулерді гранттық қаржыландыру» кіші бағдарламасы. Жетекшісі - Д.К. Бекбергенов, т.ғ.к., Д.А. Қонаев атындағы ИГД «КОН» зертханасының меңгерушісі (2018-2020 жж.)

AP09259631 МФ ҒЗЖ «Құрамында майда және өте майда, тереңде орналасқан, мол көлемді шашыранды алтын кендерін өндірудің және өңдеудің технологиясын жасау (Тақыр-Қалжыр алаңы)» 2021 - 2023жж.

Жарияланымдар

30-дан астам ғылыми еңбектің авторы, оның ішінде 3 монографияның, 1 оқу құралының, 5 Scopus және 2 Web of science мәліметтер базасында индекстелген.

M.E.Kuttykadamov, K.B.Rysbekov, I. Milev,K.A.Ystykul, Bektur B.K. Geodetic monitoring methods of high-rise Constructions deformations with modern Technologies application / Journal of Theoretical and Applied Information Technology 15th November 2016. Vol.93. No.1,24-31 pp.

Volume 1, Issue 433, 2019, Pages 90-97     Current condition and outlooks of sustainable development of chromite underground mining at lower horizons of mines of the donskoy mining and processing plant(Article)(Открытый доступ) Bekbergenov, D.K.aEmail Author, Jangulova, G.K.b, Bektur, B.K.c

Journal of Advanced Research in Dynamical and Control SystemsVolume 11, Issue 8 Special Issue, 2019, Pages 1791-1796     Prospects for the effective use of reagents based on sulfur compounds in the technology of extracting gold from resistant types of gold ore(Article) Begalinov, A.a, Shautenov, M.b, Almenov, T.a, Bektur, B.a, Zhanakova, R.a

Journal of Advanced Research in Dynamical and Control SystemsVolume 11, Issue 8 Special Issue, 2019, Pages 1791-1796     Prospects for the effective use of reagents based on sulfur compounds in the technology of extracting gold from resistant types of gold ore(Article) Begalinov, A.a, Shautenov, M.b, Almenov, T.a, Bektur, B.a, Zhanakova, R.a

Begalinov, A., Almenov, T., Zhanakova, R., Bektur, B. «Analysis of the stress deformed state of rocks around the haulage roadway of the beskempir field (Kazakhstan)»  Satbayev University, Almaty, 50013, Kazakhstan. Mining of Mineral Deposits.Volume 14, Issue 3, 2020, Pages 28-36.

Zhanakova, R.a, Pankratenko, А.b, Almenov, Т.a, Bektur, В.a  «Rational selection of the form of support for the formation of genetic composition of rocks in the conditions of the Beskempir». aKazakh National Research Technical University named after K. I. Satpayev (Satpayev University), Almaty, Kazakhstan. bNational University of Science and Technology (MISIS), Moscow, Russian Federation. News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences Volume 1, Issue 439, 2020, Pages 106-113№. http://geolog-technical.kz/images/pdf/g20201/106-113.pdf

Бегалинов А.Б., Шаутенов М.Р., Алменов Т.М., Бектур Б.К., Искаков Е.Е. Монография / Бесцианидная технология переработки золотосодержащего минерального сырья – Алматы: Издательство КазНИТУ им. К.И.Сатпаева, 2020. -332 с.

А.Бегалинов, М.Р.Шаутенов, Т.М.Алменов, Жанакова Р.К., Б.К.Бектур. Учебное пособие / Переработка труднообогатимого золотосодержащего природного и техногенного сырья – Алматы. Издательство КазНИТУ им. К.И.Сатпаева, 2020. -229 с.

Begalinov A., Shautenov M., Medeuov Ch., Almenov T., Bektur B. MECHANOCHEMICAL ACTIVATION OFTHE PROCESSING OF GOLD-BEARING SULFIDE RAW MATERIALS NEWS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN SERIES OF GEOLOGY AND TECHNICAL SCIENCES. ISSN 2224-5278. Volume 6, Number 450 (2021), 46-52. https://doi.org/10.32014/2021.2518-170X.118

Abdrakhman Begalinov, Mels Shautenov, Talgat Almenov, Bakytbek Bektur. Тема: «Leaching process intensification of gold-bearing raw materials». Mining of Mineral Deposits, Volume 16 (2022), Issue 2, 42-48.  https://doi.org/10.33271/mining16.02.042