Бердибаева Гульмира Куанышбаевна

Бердибаева Гульмира Куанышбаевна

Ph.D. докторы

Қауымдастырылған профессор

Автоматика және ақпараттық технологиялар институты

Роботты техника және автоматиканың техникалық құралдары кафедрасы

Email: g.berdibayeva@satbayev.111

H-index:
2

Кәсіби өмірбаяны

1989 жылдан 1993 жылдың қарашасына дейін "Қазтұтынуодағы"есептеу орталығының Қаскелең филиалында ЭЕМ операторы болып жұмыс істеді.  1994 жылы наурызда Қ. и. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ-да электроника және есептеу аппаратурасы кафедрасына (Қазіргі Ртитс кафедрасы) қабылданды. Бұл кафедрада зертханашы, инженер, оқытушы болып жұмыс істеді және 2007 жылы аға оқытушы болып сайланды.

2012-2014 жылдары Қ. и. ҚазҰТУ-да магистратураның күндізгі бөлімінде оқығандықтан Ртитс кафедрасының аға оқытушысы болып жұмыс істеді.

2014-2015 жылдары Ртитс кафедрасында аға оқытушы болып жұмыс істеді.

 2015-2018 жылдары РТИТС кафедрасының аға оқытушысы болып жұмыс істеді, өйткені АЭжБУ КЕАҚ бағыты бойынша Қ.и. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ докторантурасында 6D071600 "Аспап жасау"мамандығы бойынша оқыды.

2018-2021жж. үшжақты шартқа сәйкес АЭжБУ-да электроника және робототехника кафедрасының аға оқытушысы болып жұмыс істеді.

2022 жылы Ртитс кафедрасының қауымдастырылған профессоры лауазымына үш жылға конкурс бойынша өтті

ҚР - да және халықаралық журналдарда жарияланған 20 - дан астам ғылыми жарияланымдары бар, оның ішінде 4 жарияланым-Scopus базасында, 6 шетелдік және қазақстандық патенттер.

Білімі

1986-1989 жж. Алматы кинотехникумы "ЭЕМ аспаптар мен құрылғылар" мамандығы. "Техник-электрик"біліктілігі. 

1995-2001 жылдары Қ. И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ "есептеу машиналары, жүйелер және желілер" мамандығы, "инженер-жүйелік техник" біліктілігі.

2012-2014 жж. Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ 6М071600 "Аспап жасау" мамандығы бойынша магистратура, магистр академиялық дәрежесін алды.

2015-2018 жылдары АЭжБУ КЕАҚ бағыты бойынша Қ.и. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ докторантурасында 6D071600 "Аспап жасау"мамандығы бойынша оқыды.

2021 жылы докторлық диссертация қорғап, "Аспап жасау"мамандығы бойынша (PhD) дәрежесін алды.

Ғылыми жобалар

1) «Позициялық емес санау жүйесі негізінде криптожүйелердің бағдарламалық-аппараттық құралдарын әзірлеу». ҚР БҒМ 2018-2020 жж., АП05132469-ОТ-19, орындаушы

2)«Цифрлық экономиканың маңызды инфрақұрылымдарына компьютерлік шабуылдарды анықтау және болдырмау үшін қауіпсіздік оқиғалары мен инциденттерін басқару әдістерін, үлгілерін және құралдарын әзірлеу» 2020-2022 жж., АР06851243, орындаушы

3) 2024-2026 жылдарға арналған ҚР ҒЖБМ МФ AP23490658 төтенше жағдайларда жаралыларды іздеу, құтқару және эвакуациялау операцияларын жүргізуді қоса алғанда, әскери қызметшілер үшін шұғыл медициналық көмектің пилотсыз жүйесін әзірлеу жобасы ұсынылды.

4) Мүмкіндігі шектеулі адамдарға арналған робот көтергіш тақрыбындағы 2024-2026 жылдарға арналған ҒҒТҚН коммерцияландыруға МФ жобасы берілді.

Жарияланымдар

G.K. Berdibayeva, O.N. Bodin, K.A. Ozhikenov, R. Berdibayev , “Bionic Method for Controlling Robotic Mechanisms during Search and Rescue Operations”, International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research, Vol. 10, No. 3, March 2021, p.128-136,  ISSN: 2315-4462. SCOPUS https://www.researchgate.net/publication/349919050_Bionic_Method_for_Controlling_Robotic_Mechanisms_during_Search_and_Rescue_Operations Gulmira K. Berdibaeva, Oleg N. Bodin, Valery V. Kozlov, Dmitry I. Nefed’ev,  Kasymbek A. Ozhikenov, Yaroslav A. Pizhonkov. Pre-processing Voice Signals for Voice Recognition Systems // XVIII International Conference of Young Specialists on Micro/Nanotechnologies and Electron Devices (EDM2017) (Scopus), https://www.researchgate.net/publication/318698255_Pre processing_ voice _signals_ for_voice_recognition_systems Gulmira K Berdibaeva, Oleg N Bodin, Oksana E Bezborodova,  Andrew N Spirkin, Baianbai Nurlan, Kasymbek A Ozhikenov.    A Bionic Approach to the Construction of a Voice Control System in Emergency Conditions // XXI International Conference of Young Specialists on Micro/Nanotechnologies and Electron Devices   (EDM2020) (Scopus), https://www.researchgate.net/publication/343358448_A_Bionic_Approach_to_the_Construction_of_a_Voice_Control_System_in_Emergency_Conditions Бердибаева Г.К., Бодин О.Н., Громков Н.В., Козлов В.В., Ожикенов К.А., Пижонков Я.А. Применение искусственных нейронных сетей для распознавания речевых команд // Журнал «Измерение, мониторинг, управление, контроль» - 2017г., (РИНЦ) https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-iskusstvennyh-neyronnyh-setey-dlya-raspoznavaniya-rechevyh-komand/viewer  Бердибаева Г.К., Бодин О.Н., Фирсов Д.С. Классификация звуков астматического дыхания с использованием нейронных сетей // Журнал «Измерение. Мониторинг. Управление. Контроль»,  – 2018. – №2 (24), (РИНЦ) https://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-zvukov-astmaticheskogo-dyhaniya-s-ispolzovaniem-neyronnyh-setey/viewer С. Тынымбаев, Р.Ш. Бердибаев, Т. Омар, Г.К. Бердибаева, “Схемные решения приведения чисел по модулю для криптосистем с открытым ключем”,  Вестник АУЭС, Алматы, №4(3), Алматы, 2018, с. 33-40, ISSN: 1999-9801 Бердибаева Г.К., Ожикенов К.А., Бодин О. Н., Шындали Х.Р. Дауыс командаларын тану жүйелеріне арналған сөйлеу сигналдарын алдын-ала өңдеу // ҚазҰТЗУ ХАБАРШЫСЫ, №4 (128), Алматы, Казахстан, http://rmebrk.kz/journals/3866/77508.pdf Бердибаева Г.К., Ожикенов К.А., Бодин О.Н. Распознование речевых команд с помощью искусственных нейронных сетей // Сборник трудов МНПК «Научное наследие Шахмардана Есенова», КазНТУ, 2017, http://robokit.kz/pages/media/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%A1%D0%A7%202017.pdf М.Н. Калимолдаев, С.Т. Тынымбаев, М. Магзом, М. Ибраимов,            Г.К. Бердибаева, “Умножитель полиномов по модулю с анализом за шаг двух старших разрядов полинома-множителя”,  Сборник трудов Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы информационной безопасности в Казахстане», Алматы, 2020, с. 171-175., ISBN 978-601-332-542-2 Berdibaeva G.K., Bodin O.N. Method of conducting search and rescue operations // RU Patent 2694528 July 16, 2019 Berdibaeva G.K., Berdibaeva G.K., Spirkin A. N., Bodin O. N., Bezborodova O. E. Features of Speech Commands Recognition Using an Artificial Neural Network. // Ural Symposium on Biomedical Engineering, Radioelectronics and Information Technology (USBEREIT), 2021 (Scopus) https://usbereit.ieeesiberia.org/  Г.К.Бердибаева, А.Н. Спиркин, О.Е.Безбородова, О.Н. Бодин, К.А. Ожикенов, В.В. Шерстнев, Способ и система бионического управления роботизированными устройствами // Патент № 2759310  от 11.11.2021, Бюл. № 32. Г.К.Бердибаева, А.Н. Спиркин, О.Е.Безбородова, Д.С. Белик, О.Н. Бодин. Способ проведения спасательных работ и беспилотное воздушное судно для осуществления способа // Патент  RU   № 2762052 от 15.12.21г. Тынымбаев С, Мукашева А.К., Досжанова А.А., Бердибаев Р.Ш., Бердибаева Г.К., Умножитель чисел по модулю на шестнадцать  //               Патент на изобретение № 35918 от 21.10.2022 Тынымбаев С, Бердибаев Р.Ш., Мукашева А.К., Шайкулова А.А., Бердибаева Г.К., Умножитель чисел на трехразрядный двоичный код по модулю// Патент на изобретение № 35921 от 21.10.2022 Тынымбаев С, Мукашева А.К., Бердибаев Р.Ш., Бердибаева Г.К., Шайкулова А.А., Умножитель чисел на двухразрядный двоичный код по модулю // Патент на изобретение № 35920 от 21.10.2022