Бердібеков Әбдісаттар Опабекұлы

Бердібеков Әбдісаттар Опабекұлы

Техника және технологиялар магистрі

Аға оқытушы

Ә. Бүркітбаев атындағы Энергетика және машина жасау институты

Энергетика кафедрасы

Email: a.berdibekov@satbayev.111

H-index:
1

Кәсіби өмірбаяны

Satbayev University сениор-лекторы, техника ғылымдары магистрі.

Біліктілігі - тау-кен инженері, 26 жылдық жұмыс өтілі бар оқытушы.

Өзінің педагогикалық және кәсіби қызметін 1994 жылы «Тау-кен өндірісін электрлендіру және автоматтандыру» кафедрасында оқытушы-стажер ретінде бастады. 1996-2000 жылдары оқытушы, 2000-2008 жылдары «Электр жетегі және технологиялық кешендерді автоматтандыру» кафедрасының аға оқытушысы, 2008-2016 жылдары «Энергетика және технологиялық кешендерді автоматтандыру» кафедрасының аға оқытушысы, 2016 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін «Энергетика» кафедрасының сениор-лекторы. 1999 жылғы желтоқсаннан 2000 жылғы қазанға дейін Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ-дың Автоматика және басқару жүйелері факультеті деканының оқу-әдістемелік жұмысы жөніндегі орынбасары қызметін атқарды.

2004 жылдың қыркүйегінен 2009 жылдың қыркүйегіне дейін Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ Автоматика және басқару институты директорының оқу-әдістемелік жұмысы жөніндегі орынбасары қызметін атқарды. 2013 жылдың сәуірінен 2016 жылдың мамырына дейін Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ жанындағы қазақ-француз білім беру орталығының директоры болды.

Білімі

1) 1989-1994жж. - Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті. Автоматика және басқару жүйелері факультеті, мамандығы - 2105 - «Өндірістік қондырғылар мен технологиялық кешендердің электр жетегі және автоматтандырылуы».

Біліктілігі - тау-кен инженері.

2) 1995-1998 жж. - Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті. Сырттай аспирантура, мамандығы - 05.09.03 - «Электротехникалық кешендер және жүйелер».

3) 2013-2015 жж. - М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті. Магистратура, 6M071800 - «Электрэнергетика» мамандығы.

4) 2015ж. «Тарау аппараттары және екіжақты электрқұжатын жасау» тақырыбында магистрлік диссертация қорғады. Ғылыми дәрежесі: техника ғылымдары магистрі.

Ғылыми жобалар

Зерттеудің негізгі ғылыми бағыты электр жетегі мен электр энергетикасы және өнеркәсіптегі технологиялық кешендерді автоматтандыруға арналған.

№ 0115РК00452 «Жоғары реттелетін, ресурс-қуатты үнемдейтін асинхронды электр жетегі бар көп карталы тарақ станоктарында жүнді өңдеу сапасын арттыру» ҚР БҒМ гранты бойынша ғылыми зерттеулерге қатысты.

Жарияланымдар

1. Бердибеков А.О. Синтез параметров нелинейной системы управления двухдвигательного асинхронного электропривода // Труды Международных Сатпаевских чтении. «Роль и место молодых ученых в реализации новой экономической политики Казахстана», Алматы, 11-12 апреля 2015 г.,  том1.

2. Тергемес К. Т., Шадхин Ю. И.,Омаров С. Т., Бердибеков А.О. Моделирование многодвигательного асинхронного электропривода чесальных аппаратов с преобразователями частоты// Вестник АУЭиС, №4. Алматы , 2016 г.

3. Оспанов М.Б., Бердибеков А.О., Калиев Ж.Ж. Имитационная модель двухдвигательного ленточного конвейера// Труды Международной научно-практической конференции «Инновационные технологий на транспорте: образование, наука, практика», Алматы, 2017 г.

4. Tergemes K.T., Anvar S.S., Abdisattar O.B. Development and optimization of multi-motor asynchronous electric drives for carding machines. Journal electrical engineering. IEEE. Electronic ISBN:978-1-5386-2423-4. Conference Location: Ekaterinburg, Russia, 2017.

5. Патент РК № 33610. Тергемес К.Т. Бердибеков А.О., Тергемесов Д.К., Тлеугали У. Плавный пуск многодвигательного электропривода переменного тока. 2017/1124.1 от 04.12.2017г.