Ботантаева Бибігүл Сарыбайқызы

Ботантаева Бибігүл Сарыбайқызы

Техникалық ғылымдар кандидаты

Доцент

Қауымдастырылған профессор

Сәулет және құрылыс институты

Инженерлік жүйелер мен желілер кафедрасы

Email: b.botantayeva@satbayev.111

H-index:
1

Кәсіби өмірбаяны

Ботантаева Б.С. Еңбек жолын 1990 жылдың 1 сәуірінде Казгипроводхоз ПК жобалау институтында техник болып бастады. 1992 жылдың сәуірінен 1996 жылға дейін ол жерде инженер болып жұмыс істеді. 1996 жылы «Казгипроводхоз» ПҚ-да аға инженер болып қызмет атқарды. 2000 - 2009 жж жобалау институтының бас инженері болды, 2010 жылдан қазіргі уақытқа дейін бас жобалаушы болып жұмыс істейді. Өзінің ғылыми және педагогикалық қызметін 2016 жылдың 1 қыркүйегінде Сәтбаев университетінің инженерлік жүйелер мен желілер кафедрасында доцент ретінде бастады.

Білімі

1) 1987-1990 жж - Алматы ирригациялық-дренаждық колледжі, гидротехник

2) 1991-1996 жж - Қазақ бас сәулет-құрылыс академиясы (ҚазБСҚА), инженер-құрылысшы, «Сумен жабдықтау және канализация» мамандығы

3) 2002-2005 жж - Әйелдер педагогикалық институты, информатика және физика мұғалімі

4)2004-2007 жж - аспирантура (ҚазБСҚА), қорғаныс. 2010 ж. 05.23.04 FK № 0004518

Ғылыми жобалар

Ғылыми қызығушылықтары:

Өзен бассейндерінің су ресурстарын кешенді пайдалану және қорғау схемалары.

Ол келесі ғылыми жобалардың орындаушысы:

1. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі жанындағы Қазақстан Республикасы мен ҚХР шекарааралық су ағындарын бөлу жөніндегі арнайы жұмыс тобының сарапшысы

2. «Қазақстан Республикасының су ресурстарын кешенді пайдалану мен қорғаудың бас схемасын түзету» - Үкіметтің 2016 жылғы 8 сәуірдегі № 200 қаулысымен бекітілген (2014 ж.)

3. «Нұра өзені бассейнінің су ресурстарын кешенді пайдалану және қорғау схемасын түзету» - 2015 ж

4. «Шу өзені бассейнінің су ресурстарын кешенді пайдалану және қорғау схемасын түзету» - 2015 ж

5. «Талас бассейнінің су ресурстарын кешенді пайдалану және қорғау схемасын түзету» - 2015 ж

6. «Аса өзені бассейнінің су ресурстарын кешенді пайдалану және қорғау схемасын түзету» - 2015 ж

7. «Қытаймен шекарааралық өзендерді пайдалану және қорғау жағдайларын дамытудың әртүрлі нұсқаларын сценарийлік модельдеу және оларға жауап қайтарудың нақты нұсқаларын жасау» - 2015 ж.

Жарияланымдар

1.Ботантаева Б.С., Еркешева А.С., Абикенова С.М., Алдиярова А.Е., Абдибай А.М. Водоотведение городских и промышленных сточных вод, состояние их очистки в бассейне р.Сырдарьи на территории РК //  Журнал «Исследования, результаты», № 1(81). – КазНАУ,Алматы, 2019. – 92-97

2. Botantayeva B.S. The study of the conditions of formation of air accumulations on the bend of the pressure pipe in the vertical plane. Materialy V Miedzynarodowej naukowj konfereneji “Wschdnia spolka - 2009”, Volume 7 Techniczne nauki. - Przemy (Poland), Nauka I studia. Poland Warsaw.

3.Complex Alumina-Ferrous Coagulant for Effective Wastewater Purification from Hydrogen Sulfide.  EI Kuldeyev, AE Tastanova, IV Bondarenko, SS Temirova, RE Nurlybayev, Advances in Materials Science and Engineering 2021

4.RESEARCH GROUNDWATER QUALITY IN KABUL, AFGHANISTAN. B Fazolrahman, B Botantaeva. Global Science and Innovations: Central Asia (см. в книгах), 61-64

5.Groundwater nitrate contamination and its potential health effects. B Fazolrahman, BS Botantaeva.Молодой ученый, 528-531

6. А.Ғ. Тасжанова , Е.Х. Какимжанов , А.О. Сагыбекова , Р.К. Жанакова , К.А. Наурызбаев, Б.С. Ботантаева , Г.К. Атаева. Экономикалық георгафиялық талдау Алматы қаласы қонақ үй секторы мысалында//  QazBSQA Хабаршысы. Құрылыс конструкциялары және материалдары. №2 (84). – КазГАСА,2022. –С.303-313.

7.Толек М.Т., Ботантаева Б. С. Возможные методы очистки ливневых вод// Журнал Молодой ученый. №49 (339). – ООО "Издательство Молодой ученый",2020. -С 55-59.

Докторанттардың әлеуетті зерттеу жұмыстары

Өнеркәсіптік ағынды суларды тазартудың инновациялық әдістері.