Чепуштанова Татьяна Александровна

Чепуштанова Татьяна Александровна

Phd докторы, техникалық ғылымдар кандидаты

Қауымдастырылған профессор

Кафедра меңгерушісі

Металлургия және өнеркәсіптік инженерия институты

Email: t.chepushtanova@satbayev.111

H-index:
2

Кәсіби өмірбаяны

МПЖжАМТ кафедрасының меңгерушісі .

Чепуштанова Татьяна Александровна 2016 жылдан бастап "металлургиялық процестер, жылу техникасы және арнайы материалдар технологиясы" кафедрасының меңгерушісі, инженер-металлург, қауымдастырылған профессор. Техника ғылымдарының кандидаты (2010 ж.); диссертациялық жұмыстың тақырыбы "пирротиндерді пириттен алудың физика-химиялық қасиеттері және технологиялық негіздері". Қазақстан Республикасындағы металлургия бойынша PhD бірінші докторы. Колорадо – Colorado School of Mines (АҚШ, Голден) тау мектебінің философия докторы (Ph.D) металлургия саласында, 2007-2010 жж. оқу жылдары Жоғары академиялық дәреже беру туралы Диплом - философия докторы Ph.D металлургия саласында ҚР БҒМ 2010 жылы берілді. PMP сертификатының иегері. ҚР БҒМ талантты және жас ғалымдарға арналған мемлекеттік стипендияның үш мәрте лауреаты. 2015 жылы қауымдастырылған профессор атағы берілді. Халықаралық ғылыми техникалық орталық – МҒТО (ISTC K 464.2) – "мышьяктың аз уытты қосылыстарын алумен кенді және техногенді мышьяк бар өнімдерді қайта өңдеу", 2004-2007 жж. Соңғы 10 жылда минералды шикізатты кешенді қайта өңдеумен және қалдықтарды кәдеге жаратумен байланысты бірқатар жобалардың басты ғылыми қызметкері болып табылады. "Нанодисперсті өлшемдегі металл және тотыққан темір ұнтақтарын алу технологиясын әзірлеу" жобасы бойынша 2015-2017 жж., монография жарияланды, патентке өтінім берілді, темір оксидтерінің нанопорошкаларының бірегей үлгілері алынды. Қазіргі уақытта "алтын-мышьяково-Көмір концентраттарын өңдеу технологиясын негіздеу және әзірлеу" жобасының бас ғылыми қызметкері. Оның жетекшілігімен 7 магистрлік диссертация, металлургия мамандығы бойынша бакалаврлардың 40-тан астам дипломдық жұмыстары қорғалды. "Ерітінділер және беттік құбылыстар химиясы"оқу құралының авторы. 20-дан астам оқу-әдістемелік кешендердің авторы. Ол сандық технологиялар әдістемесі – металлургиялық пештердің 3D атластары – Металлургиялық үрдістердің Жылу энергетикасы және металлургиялық пештерге енгізілді. "Металлургия" мамандығы бойынша алғаш рет ҚазҰТЗУ-да Металлургия, экстрактивтік металлургия және Металлургиялық үрдістердің Жылу энергетикасы негіздері бойынша оқу-әдістемелік кешендер ағылшын тілінде әзірленіп, оқу процесіне енгізілді. Металлургия бойынша көптеген оқу жоспарлары мен білім беру бағдарламаларының, соның ішінде Қазатомөнеркәсіп және УК ТМК АҚ корпоративтік бағдарламаларының авторы. 100 – ден астам ғылыми еңбектердің авторы, индексі-Хирша 2, магнетизирлеуші күйдіру бойынша ҚР инновациялық патентінің авторы, жоғары импакт-факторы бар 20-дан астам жарияланымның авторы, ағылшын тілінде "Synthetic pyrrhotites structural and technological properties studying" монографиясының авторы. Lambert Баспасы, Германия. № 20508 Өнертабысқа инновациялық патенттің Қос авторы - құрамында пирит бар шикізатты магнетизациялайтын күйдіру тәсілі; № 43282 – "темір оксидтерінің ұнтақтарын ала отырып, тотықтандырылған кедей никель кендерін кешенді өңдеу тәсілі". АҚШ металлургиялық қоғамының мүшесі – TMS, IGIP мүшесі, Ing-PAED-IGIP регистрі, Австрия, еуропалық инженерлік жоғары оқу орындарында сабақ беруге құқылы.

Ғылыми жобалар

1. 2018-2020 жж. - алтын-мышьяк-көмір концентраттарын қайта өңдеу технологиясын негіздеу және дамыту, РИПР - гранттық қаржыландыру, ғылым

2. 2018-2020 ж.ж. - «Пирит концентраттарын ылғалды магниттік бөлу қалдықтарынан алу және оларды кешенді өңдеу» бағдарламасы. № 2018 / BR05235618.

3. 2015-2017 жж «Металл және тотықтырылған темірдің ұнтағын алу технологиясын жасау» жобасы № 757 MON.GF.15. RIPR 26. - гранттық қаржыландыру

4. 2015-2017 жж «Түсті металл ерітінділерін байыту және тазарту (тазарту)» жобасы. № 757 MON.GF.15. RIPR.21. - гранттық қаржыландыру, ғылым

5. 2012-2014 жж «Мышьяк бар қалдықтарды кәдеге жарату технологиясы» жобасы. GF № 751.MON.GF.12.19.

6. 2009-2011 жж № 723 UGM.09 «Көмірсутек шикізаты мен тау-кен металлургия салалары мен қызмет көрсету салалары бойынша технологиялар» ҒТП жобасы бойынша.

7. 2004-2007 жж Халықаралық ғылыми-техникалық орталықтың жобасы - ISTC (ISTC K 464.2) - «Уытты улы мышьяк қосылыстарын алу үшін кенді және техногендік мышьяк бар өнімдерді өңдеу».  Құрамында мышьяк бар шикізатты өңдеу, мышьяк қалдықтарын кәдеге жарату; пирит материалдарын, шлактарды өңдеу; темір оксидтерінің наноқұнақтарын алу; сұйық мыс шығару, мыс алу кезінде бұршақ пайда болу проблемасы.

Жарияланымдар

Білім беру

1. Қ. И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті (ҚазҰТУ), металлургия және полиграфия институты, "металлургиялық процестер және арнайы материалдар технологиясы" кафедрасы. Алматы қ., Сатпаев 22. Мамандығы: металлургиядағы физика-химиялық зерттеулер. Біліктілігі - инженер-металлург.

2. Аспирантура Қ. И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті (ҚазҰТУ). Алматы қ., Сатпаев 22. 2005-2007 ж. ж. техника ғылымдарының кандидаты (2010 ж.), 05.16.02-түсті және қара металдар металлургиясы № 0004530.

3. Докторантура PhD Қ. И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті Докторантура PhD Колорадо тау мектебі, АҚШ.  Алматы қ., Сәтпаев 22г. Голден, 1500 Illinois St. CO 80401. 6D070900 Металлургия мамандығы бойынша PhD докторы № 0000163 Колорадо тау-кен мектебінің металлургия бойынша PhD дәрежесін беру туралы диплом.

Оқу бағдарламалары