Дәулетханова Алуа Мұратқанқызы

Дәулетханова Алуа Мұратқанқызы

Техника ғылымдарының магистрі

Ассистент

Ә. Бүркітбаев атындағы Энергетика және машина жасау институты

Энергетика кафедрасы

Email: a.dauletkhanova@satbayev.111

Білімі

1. 2013-2017 гг. Транспортный колледж Казахской академии транспорта и коммуникаций имени  М.Тынышпаева

0904000 – Электроснабжение, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт электротехнических систем  железных дорог. 0904033 – Электромеханик.

2. 2017-2019 гг. Казахская академия транспорта и коммуникаций имени М.Тынышпаева. 

5B071800 – Электроэнергетика. Бакалавр техники и технологий

3. 2019-2021 гг. Казахский университет путей сообщения

6М071800 - Электроэнергетика, Магистр технических наук

Жарияланымдар

1. A.K.Kodzhabergenova, N.Zh. Esengabylova, A.M. Dauletkhanova. Control over technical condition of electric equipment of automated system. Маterials of the VI International Scientific-Practical Conference "Integration of the Scientific Community To the Global Challenges of Our Time" February 10-12,2021 Yokohama (Japan) Volume I, Yokohama, 2021.

2. З.К. Джабагина, А.М. Даулетханова. Кәсіпорынның электрмен жабдықтау жүйесін заманауи релелік қорғаныс құрылғыларын қолданып жаңарту. Мұхамеджан Тынышбаевтың 140 жылдық мерейтойына арналған «Көліктегі инновациялық технологиялар: білім, ғылым, тәжірибе» атты XLIII Халық аралық Ғылыми-практикалық конференцияның материалдары, 1 том. 17 сәуір 2019ж. Алматы, ҚазККА

3. К.Ж. Койшибаева, А.М. Даулетханова, Н.Ж. Есенгабылова. Қарымталаушы құрылғыларды электр тораптарында орналастыру есебі. ІІ Международная конференция «Инновационные технологии на тарнспорте» : образование, наука, производсво, 29 апрель, 2022г. Алматы, АЛТ

4. К. Ж. Койшибаева, А.Т. Егзекова, А.М. Даулетханова, Е.Е. Сеитбек, Б. Адал. Электр беріліс желісінің өткізу қабілетін арттыру. Вестник КазАТК, Том 121 № 2 (2022).

5. К.Ж.Койшибаева, С.М. Утепбергенова, А.К. Коджабергенова, А.М.  Даулетханова. Электр беріліс желісінде реактивті қуатты өтемдеу. Вестник КазАТК, Том 122 № 3 (2022).