Dauletkhanova Alua

Dauletkhanova Alua

Master of Technical Sciences

Assistant

Institute of Energy and Mechanical Engineering named after A. Burkitbayev

Department of Power Engineering

Email: a.dauletkhanova@satbayev.111

Education

1. 2013-2017 Transport College of the Kazakh Academy of Transport and Communications named after M. Tynyshpaev

0904000 - Power supply, operation, maintenance and repair of electrical systems of railways. 0904033 – Electrician.

2. 2017-2019 Kazakh Academy of Transport and Communications named after M. Tynyshpaev.

5B071800 – Power industry. Bachelor of Engineering and Technology

3. 2019-2021 Kazakh University of Railways 6M071800 - Electricity, Master of Engineering

Publications

1. A.K.Kodzhabergenova, N.Zh. Esengabylova, A.M. Dauletkhanova. Control over technical condition of electric equipment of automated system. Маterials of the VI International Scientific-Practical Conference "Integration of the Scientific Community To the Global Challenges of Our Time" February 10-12,2021 Yokohama (Japan) Volume I, Yokohama, 2021.

2. З.К. Джабагина, А.М. Даулетханова. Кәсіпорынның электрмен жабдықтау жүйесін заманауи релелік қорғаныс құрылғыларын қолданып жаңарту. Мұхамеджан Тынышбаевтың 140 жылдық мерейтойына арналған «Көліктегі инновациялық технологиялар: білім, ғылым, тәжірибе» атты XLIII Халық аралық Ғылыми-практикалық конференцияның материалдары, 1 том. 17 сәуір 2019ж. Алматы, ҚазККА

3. К.Ж. Койшибаева, А.М. Даулетханова, Н.Ж. Есенгабылова. Қарымталаушы құрылғыларды электр тораптарында орналастыру есебі. ІІ Международная конференция «Инновационные технологии на тарнспорте» : образование, наука, производсво, 29 апрель, 2022г. Алматы, АЛТ

4. К. Ж. Койшибаева, А.Т. Егзекова, А.М. Даулетханова, Е.Е. Сеитбек, Б. Адал. Электр беріліс желісінің өткізу қабілетін арттыру. Вестник КазАТК, Том 121 № 2 (2022).

5. К.Ж.Койшибаева, С.М. Утепбергенова, А.К. Коджабергенова, А.М.  Даулетханова. Электр беріліс желісінде реактивті қуатты өтемдеу. Вестник КазАТК, Том 122 № 3 (2022).