Досбаев Жандос Махсутулы

Досбаев Жандос Махсутулы

Техника ғылымдарының магистрі, Ph.D. докторы

Аға оқытушы

Автоматика және ақпараттық технологиялар институты

Электроника, телекоммуникациялар және ғарыштық технологиялар кафедрасы

Email: zh.dosbayev@satbayev.111

H-index:
1

Кәсіби өмірбаяны

05/2014 - 07/2014 - ЖШС «Корпорация Сайман»: өндірістік-дайындау цехі, тоқ транформаторларын жинақтау учаскесінің слесарь-жинақтаушысы;

08/2016 – бүгінгі күнге дейін - Satbayev University - «Электроника, телекоммуникациялар және ғарыштық технологиялар» кафедрасының ассистенті.

Білімі

2010-2014 ж. - Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ – 5B071900 - Радиотехника, электроника и телекоммуникациялар;

2014-2016 ж. - Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ – 6M072300 - Техникалық физика;

2018-2021 ж. - Satbayev Университеті – 6D071900 - Радиотехника, электроника и телекоммуникациялар.

Жарияланымдар

PON технологиясы

ҚазҰТУ жаршысы, 2014 жыл.

ZnO қабықшасының құрылымдық-өлшемдік сипаттамасын атомдық-күштік микроскоп деректерін компьютерлік талдау негізінде бақылау. ҚазҰТУ жаршысы, 2016 жыл.

ҚазҰТУ жаршысы, 2016 жыл. «Science and applications of Thin Films, Conference & Exhibitions (SATF 2016) конференциясына тезистер жіберілді. Түркия, Измир, Измир технология университеті, 19-23 қыркүйек, 2016 жыл.

Үйірткілі кодалау мен витерби декодалау әдістерін зерттеу.

Сәтбаев оқулары «Дәстүрлі проблемалардың инновациялық шешімдері: Инженерия және технология» 12.04.2018, 818-822 бет

Брэгг торына негізделген талшықты-оптикалық байланыс желілерінің   температураға тәуeлділігін анықтау.

Сәтбаев оқулары «Дәстүрлі проблемалардың инновациялық шешімдері: Инженерия және технология» 12.04.2018, 831-836 бет

Озонды электр разряды көмегімен синтездеу тиімділігін зерттеу.

Орталық Азия университеті Жас ғалымдардың «ЖАСТАР ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҮШІНШІ ЖАҢҒЫРУЫ: ҒЫЛЫМ, ТЕХНОЛОГИЯ ЖӘНЕ ИННОВАЦИЯЛАР» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы, 21 сәуір 2017 жыл

Озонатор қондырғысындағы тәжіленуші электродтарды тәжірибе жүзінде зерттеу.

Радиотолқындық сканирлеу аппаратурасы үшін параболлалық антенна жүйесін жасау мүмкіндігін зерттеу.

Сәтбаев оқулары «Инновациялық технологиялар – ҚР экономикасының пайдалы қазба және мұнай-газ секторларындағы фундаменталды және қолданбалы тапсырмаларды сәтті шешудәң кілті», 12.04.2019 жыл.

Электротехника пәні бойынша электр тізбектерінің заңдылықтары.

Оқу құралы. КазҰТЗУ 2018 жыл

Машиналық оқыту әдістері негізінде төтенше жағдайларды анықтау.

ТРУДЫ САТПАЕВСКИХ ЧТЕНИЙ "САТПАЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2020" Том II.

Detection of impulsive sounds in stream og audio signals

8th International conference on Information Technology and Multimedia (ICIMU). Scopus базасына енгізілген

Audio Surveillance: Detection of Audio-Based Emergency Situations

Communications in Computer and Information Science, 2021, 1463, стр. 413–424. Scopus базасына енгізілген

Audio based dangerous event recognition in indoor environment

Journal of Theoretical and Applied Information Technology, 2021, 99(13), стр. 3120–3132. Scopus базасына енгізілген