Джетписбаева Айнур Женісбекқызы

Джетписбаева Айнур Женісбекқызы

Техника ғылымдарының магистрі

Аға оқытушы

Сәулет және құрылыс институты

Құрылыс және құрылыс материалдары кафедрасы

Email: a.jetpisbayeva@satbayev.111

H-index:
1

Кәсіби өмірбаяны

Өзінің кәсіби қызметін «КазАтомПром»ҰАК, сатып алу жөніндегі бас маман лауазымынан бастады, 2016 – 2017 жж.

2018-2019 жж.. К.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық зерттеу техникалық университеті, ОУП ИДОиПР бөлімінің менеджері.

2020 жылдың қаңтарынан бастап «Құрылыс және құрылыс материалдары» кафедрасының тьюторы, Т.К. Бәсенов атындағы Сәулет және құрылыс институты, Satbayev University.

Білімі

1) 2011-2015 жж. К.И. Сәтпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті, Ә. Бүркітбаев атындағы Өнеркәсіптік автоматтандыру және цифрлау институты, 5В071200 – «Машина жасау технологиясы» мамандығы. Біліктігі – техника және технология бакалавры.

2) 2015-2017 жж. К.И. Сәтпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті, Ә. Бүркітбаев атындағы Өнеркәсіптік автоматтандыру және цифрлау институты. Біліктігі - 6М073800 «Металдарды қысыммен өңдеу» мамандығы магистрі.

3) 2019 жылдың қыркүйек айынан бастап Satbayev University, Т. К. Бәсенов атындағы Сәулет және құрылыс институты, «Құрылыс және құрылыс материалдары» кафедрасының докторанті,. 8D07305 – «Құрылыс және құрылыс материалдары мен құрылымдары өндірісі» мамандығы.

Ғылыми жобалар

Бетон технологиясы, беріктігі жоғары бетонды, байланыстырғыш заттарды зерттеу.

Жарияланымдар

1.Akmalaev K., Tolegenova A., Jetpisbayeva A. Features of structure formation of polymercement stone. Proceeding of VI International annual conference «Industrial technologies and engineering», Volume I (2019) Шымкент, Казахстан, с. 12-15.

2.Akmalaev K., Tolegenova A.,  Jetpisbayeva A. Formation of the structure of composite binders, III Международная конференция-симпозиум Внедрение достижений науки в практику и устранение в ней деятельности коррупции, (2019) Ташкент, Узбекистан, с. 13-18.

3.  Jetpisbayeva A.Zh., Akhmetov D.A., Pukharenko Y.V., Vatin N.I.,  Akhazhanov S.B., Akhmetov A.R., Utepov Y.B. The Effect of Low-Modulus Plastic Fiber on the Physical and Technical Characteristics of Modified Heavy Concretes Based on Polycarboxylates and Microsilica. Materials 2022, №15 (2648), 16 p.,  ISSN 1996-1944, CiteScore-4.2; Procentil-65, Q2. 

4.Jetpisbayeva A.Zh., Akhmetov D.A., Pukharenko Y.V., Vatin N.I.,  Akhazhanov S.B., Akhmetov A.R., Utepov Y.B., Root Y.N. Effect of low-modulus polypropylene fiber on physical and mechanical properties of self-compacting concrete. Case Studies in Construction Materials 2022, №16 (2648), 10 p., ISSN 22145095, CiteScore-5.1; Procentil-86, Q1.