Елікбаев Бақытжан Көшкінбайұлы

Елікбаев Бақытжан Көшкінбайұлы

Биология ғылымдарының докторы

Доцент

Профессор

Ө.А. Байқоңыров атындағы Тау-кен-металлургия институты

«Химиялық Процестер және Өнеркәсіптік Экология» Кафедрасы

Email: b.yelikbayev@satbayev.111

H-index:
3

Докторанттардың саны:
2

Кәсіби өмірбаяны

Мамандық бойынша жалпы жұмыс өтілі 30 жыл, ғылыми-педагогикалық өтілі 26 жыл. 110-нан астам оқу-әдістемелік әзірлемелердің, мақалалар, тезистер және халықаралық конференциялардағы баяндамалардың авторы. Мамандандырылған пәндердің міндетті және элективті  компоненттері бойынша көптеген оқу бағдарламалары мен оқу-әдістемелік кешендердің авторы, дипломдық жұмыстар мен жобалардың және магистрлік диссертациялардың жетекшісі. Университеттің үздік оқытушысы (2016), MASHAV (1997),  TEMPUS (2000) және Болашақ (2022) халықаралық білім беру бағдарламалары гранттарының иегері.

2020 жылдың тамыз айынан бастап қазіргі уақытқа дейін Сәтбаев университетінің профессоры.

Білімі

Топырақтану-агрохимия; ҚазАШИ (қазіргі ҚазҰАУ), 1983-1988 жж.

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы:

- Биология ғылымдарының докторы (03.00.16-Экология), 2010;

- Доцент (03.00.16-Экология), 2006;

- Биология ғылымдарының кандидаты (03.00.27-Топырақтану), 1996.

Ғылыми жобалар

MASHAV (1997),  TEMPUS (2000) және Болашақ (2022) халықаралық білім беру бағдарламалары бойынша грант иегері.

Ғылыми жетекші: Грант ҚР БҒМ, 2020-2021 ж. ИРН: AP08957443 «Алматы қаласының ауыр металдармен ластанған топырағының фиторемедиациясы үшін өсімдіктер – гипераккумуляторлардың ғылыми негізді сұрыптамасын жасау»

Сондай-ақ келесі ғылыми жобалармен жұмыс істейді:

1. 2023-2025 жылдарға арналған МҚБ шеңберінде BR21881939 «Тау-кен металлургия кешені үшін ресурс үнемдейтін энергия өндіруші технологияларды әзірлеу және инновациялық инжинирингтік орталық құру»;

2. 2023-2024 ж. Small Grants program (British Council) with the project " Developing Transnational Education (TNE) Partnership Between University of the West of England, UK and Kazakh National Research Technical University (Satbayev University) Kazakhstan".

Жарияланымдар

110-нан астам ғылыми жарияланымдар мен оқу - әдістемелік әзірлемелер, оның ішінде Web of Science және Scopus базасында - 8.

1. Raikhan Beisenova; Bektemir Zhumashev Kuanyshevich; Gulzhazira Turlybekova; Bakhytzhan Yelikbayev; Anuarbek A. Kakabayev; Samal Shamshedenova; Askar Nugmanov. Assessment of Atmospheric Air Quality in the Region of Central Kazakhstan and Astana //Atmosphere 2023, 14(11), 1601; https://doi.org/10.3390/atmos14111601

2. Yelikbayev, B. K., Pagano, M. C., Mamedov, A. I., & Islam, K. R. (2023). Alfalfa–organic amendments impact soil carbon sequestration and its lability in reclaimed loess. Land Degradation & Development,1–14. https://doi.org/10.1002/ldr.4899

3. Lugo, M.A.; Ontivero, R.E.; Iriarte, H.J.; Yelikbayev, B.; Pagano, M.C. The Diversity of Arbuscular Mycorrhizal Fungi and Their Associations in South America: A Case Study of Argentinean and Brazilian Cattle Raising Productive Ecosystems: A Review. Diversity 2023, 15, 1006. https://doi.org/10.3390/d15091006

4. B. K. Yelikbayev, Marcela C. Pagano, G. A. Jamalova. Hyperaccumulator plants for phytoredomation of soil contaminated with heavy metals //Bulletin of NAS RK (Вестник НАН РК) 2020. Volume 5, Number 387 (2020),  P.34–40. ISSN 1991-3494   (Web of Science, Q4)

5. Marcela C. Pagano, Mohammad Miransari, Eduardo J.A. Corrêa, Neimar F. Duarte, Bakhytzhan K. Yelikbayev. Genomic research favoring higher soybean production // Current Genomics. Volume 21, 8 Issues, 2020 ISSN: 1875-5488 (Online) (Web of Science, Q3)

6. Pagano, M.C.; Correa, E.J.A.; Duarte, N.F.; Yelikbayev, B.; O’Donovan, A.; Gupta, V.K. Advances in Eco-Efficient Agriculture: The Plant-Soil Mycobiome. Agriculture 2017, 7, 14. EISSN 2077-0472. (Web of Science, Q2)

7. Nazymbetova G. Sh., Hausmann A., Yelikbayev B.K., Taranov B.T. Ecological-faunistic review of the geometrid moths (Lepidoptera, Geometridae) of northern Tien-Shan Mountains //Acta zoologica bulgarica, 68 (2), 2016: 191-198. (Web of Science. Q4)

8. Moldir Beketovna Zhakashbaeva, Yerzhigit Zharylkhasovich Izbassarov, Temirzhan Yerkassovich Aitbayev and Bakhytzhan Yelikbayev. Influence of Crop Rotation Fertilization System on Soil Ecology, Crop Yield and Quality of Vegetables in the South-east of Kazakhstan //Biosciences biotechnology research Asia, April 2015. Vol. 12(1), 201-207. DOI: http://dx.doi.org/10.13005/bbra/1652. (Scopus)

9. G.Sh. Nazymbetova, B.K. Yelikbayev, B.T.Taranov. New data about Larentiinae (Geometridae, Lepidoptera) of the Kolsai Koldery State National Natural Park and its adjacent areas (Articie) //Biosciences Biotechnology Research Asia Volume 12, Issue 1,1 April. 2015, Pages 599-604. (Scopus)

10. Olzhas E. Zholdassov, Bakhytzhan K. Yelikbayev, Nukhtar A. Umbetaliyev and Osman Erol. The level of soil contamination with heavy metals in Almaty Kazakhstan. Ecology, environment and conservation vol. 22 (3): 2016: 1517–1522. (Scopus)

Докторанттардың әлеуетті зерттеу жұмыстары

1. Климаттың өзгеруін азайту үшін топырақ көміртегін секвестрлеу технологиясын зерттеу; 2. Алматы қаласы топырағының экологиялық-геохимиялық ерекшеліктері