Ермекбаева Шарипа Бейсембекқызы

Ермекбаева Шарипа Бейсембекқызы

Аға оқытушы

Жобаларды басқару институты

Шет тілдер кафедрасы

Email: sh.yermekbayeva@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

2016 жылдан бері Сәтбаев Университетінде «Шет тілдері» кафедрасының аға оқытушысы. 

2012- 2015 жж. – Т. Рысқұлов атындағы Жаңа Экономикалық Университетінің «Шет тілдері» кафедрасының аға оқытушысы.

2011- 2012 жж. – Назарбаев Университетінің «Қазақ тілі және әдебиеті» кафедрасының инструкторы. 

2004 -2009 жж. – Қазақ-Британ       Техникалық Университетінің «Тілдер кафедрасының» лекторы.

2009-2011 жж. – Қазақ-Британ         Техникалық Университетінің «Тілдер кафедрасының» сениор лекторы.

1997-2005 жж. – Т. Рысқұлов атындағы Жаңа Экономикалық Университетінің «Шет тілдері» кафедрасының аға оқытушысы.

1991-1994 жж. – «Кристалл» оқу орталығында  ағылшын және қазақ тілі мұғалімі.

19781-1983 жж. – Ғ. Мұратбаев атындағы орта мектебінің жоғары сыныптарында ағылшын тілі мұғалімі, Шу қаласы, Жамбыл облысы.

Көтермелеулер, мақтау қағаздары:

TKT CLIL сертификаты, 2023 жылдың қыркүйегі

Сәтбаев оқулары, "Студент және ғылым" 6-шы студенттік ғылыми-практикалық конференциясында бақылаушы ретінде тынымсыз қолдауы мен қосқан үлесі үшін алғыс хат. 2022, сәуір, 12.

Сәтбаев университеті" ректоры М.М. Бегентаевтан Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай университет пен ғылымды дамытуға қосқан үлесі                   үшін             алғыс                          хат.       Желтоқсан,     2021.

Еңбек кітапшасына енгізілген Т. Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті ректорыныңалғысы. 1997.

"ҚБТУ ФЭҚ факультетінің үздік оқытушысы" атағы, Қазақстан-Британ Техникалық Университеті. 2009.

Білімі

1974-1978 ж.ж. -  Алматы Педагогикалық Шет Тілдер Институты, мамандығы – «Ағылшын тілі», біліктілігі – ағылшын тілі оқытушысы.

Жарияланымдар

1. Ермекбаева Ш. Б., Ушурова С.М., Жубанова Ш.А., Ершиманова Д.О., Жанжаксинова Б.К «Teaching the Specialty -Oriented Terminology at Higher Educational Institutions» “ Membership in the WTO: Prospects of Scientific Research and International Technology Market”. VI Scientific- Practical Conference, online, Октябрь 20-22, 2021 г., Monreal (Canada)

2. Ермекбаева Ш. Б., Ушурова С.М., «Enriching the students’ professionally oriented vocabulary at a non-linguistic university» III-международная научно-практическая интернет-конференция "Вопросы развития сфер образования, науки и культуры: теория, практика, опыт", онлайн г. Нурсултан, 17.09.2021 г.

3. Ермекбаева Ш. Б., Алова Ж. М., Ушурова С. М., «Teaching Professional English Through Case Study is Effective» "The Europe and the Turkic World: Science, Engineering and Technology" Materials of the VI International Scientific-Practical Conference Май 5-7, online, 2021 г., Bursa (Turkey)

4. Ермекбаева Ш.Б., Ершиманова Д.О. “Some ways of overcoming reading comprehension difficulties” Международная академия образования и науки (город Нур-Султан), Международная научно-практическая интернет конференция «Инновации в сферах образования, науки и культуры», стр. 64-67, декабрь 30, 2019 Сборник материалов конференции.

5. Кузекова З.С. (Назарбаев Университет), Ермекбаева Ш.Б. Международная научно-практическая конференция, «Оқу лексикографиясындағы лексиканы минимизациялаудың негізгі амал-бағыттары», «Интеграционные процессы и повышение статуса языка в современной образовательной системе», организованная в рамках программы «Духовное возрождение» и 20-летия г. Астаны. Евразийский Национальный Университет им. Л.Н. Гумилева, стр. 245-248. Астана, октябрь 2018 г.

6. Ершиманова Д.О., Ермекбаева Ш.Б. «Развитие межкультурно-коммуникативной компетенции студентов в образовательном процессе технического вуза», Международный Круглый Стол «Социо-гуманитарные науки в цифровом мире» стр.98-101. Казахский Национальный Исследовательский Технический Университет имени К.И. Сатпаева, 12 апреля 2018 г.  

7. Кузекова З.С. (Назарбаев Университет), Ермекбаева Ш.Б. «Қазақ тіліндегі динамикалық кеңістіктік қатынастың берілуі», Международный научно-методический семинар «Ана тілі аясы - оқыту, зерттеу мәселелері», Линвистика-Х. Евразийский Национальный Университет. Материалы семинара «Қазақ тіліндегі динамикалық кеңісті стр. 140-144, Астана, 2017.

8. Омарова Г.Ж., Ермекбаева Ш. Б., «Реалии как национально-культурная характеристика». Международная научно-практическая конференция «Становление и развитие иноязычного образования в РК за 25 лет независимости: достижения и тенденции». Доклад в сборниках материалов «Реалии как национально-культурная характеристика». стр. 59-64. Алматы, 21 декабря, 2016.