Ержан Асел Ануаркызы

Ержан Асел Ануаркызы

Ph.D. докторы

Қауымдастырылған профессор

Автоматика және ақпараттық технологиялар институты

Электроника, телекоммуникациялар және ғарыштық технологиялар кафедрасы

Email: assel.yerzhan@satbayev.111

H-index:
1

Кәсіби өмірбаяны

Ержан Асел Ануаркызы 2003 жылы Алматы энергетика және байланыс институтын (қазіргі Ғ.Дәукеев атындағы АЭжБУ) үздік бітіріп, "Электрондық техника инженері" біліктілігін алды. Бітіргеннен кейін мамандығы бойынша магистратураға түсті.

2004 жылы "Электроника және компьютерлік технологиялар" кафедрасына ассистент болып жұмысқа орналасты, кафедра мен жалпы университет қайта құрылуына қарай қазіргі уақытқа дейін ассистенттен доцентке дейін қызмет атқарды.

2010-2013 жылдары Қ. и. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ -де докторантурада оқыды, 6D071900-Радиотехника, электроника және телекоммуникация мамандығы бойынша.

2014 жылы 06 Наурызда 6D071900 – Радиотехника, электроника және телекоммуникация мамандығы бойынша философия докторы ғылыми дәрежесін алды.

Қазіргі уақытта Satbayev University қауымдастырылған профессоры және Energo University "телекоммуникациялық инженерия" кафедрасының доценті.

40-тан астам мақалалары, 10-ға жуық оқу-әдістемелік нұсқаулары, 1 оқу құралы, 1 патенті бар.

Ержан Асел "Телекоммуникациядағы Схемотехника", "Микропроцессорлық және микроконтроллерлік құрылғылар мен жүйелер", "Микроэлектроника", "Дискретті хабарламаларды тарату", "Интеллектуалды желілер", "Сенсорлық желілер", "Сигналды цифрлық өңдеу негіздері" пәндерін жүргізеді.

Білімі

1998  - 2003 ж.Алматы энергетика және байланыс институты, Радиотехника және байланыс факультеті

Біліктілігі: Электрондық техника инженері

2003  - 2004 ж.Алматы энергетика және байланыс институты, Радиотехника және байланыс факультеті,

Академиялық дәрежесі: Радиоэлектроника және телекоммуникация магистрі

2010 -2013 ж Қазақ ұлттық техникалық университеті. Қ. И. Сәтбаева

Мамандығы: 6D071900-Радиотехника, электроника және телекоммуникация

2013 ж. Әл-Фараби    атындағы     Қазақ ұлттық университеті.                    Мамандықтар тобы бойынша диссертациялық Кеңес: 6D060400 – Физика, 6D071900 – Радиотехника, электроника және телекоммуникация, 6D072300- Техникалық физика.

 ғылыми дәрежесі: 6D071900 – Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар мамандығы бойынша философия докторы (PhD)

Ғылыми жобалар

ГФ 2023-2025 жж. ИРН АР 19675982 "Талшықты-оптикалық технологиялар негізінде объектілерді қорғаудың сымсыз жүйесінің мониторингін әзірлеу".

Жарияланымдар

1. Assel Anuarkyzy Yerzhan and Zautbek Kuralbayevish Kuralbayev. Electronic Circuit Responsiveness Determination // World Applied Sciences Journal. 2013. – V.26 (8). – P.1011-1018. DB – Scopus.

2.  Assel Anuarkyzy Yerzhan, Zautbek Kuralbaevish Kuralbayev, Gulzada Dauletbekovna Musapirova. Solution of the problem of transient process in the circuit, whose nonlinear element I-V characteristic is a polynomial // Life Science Journal. 2014. V. 11(5s). – P.176 -182. DB – Scopus.

3. A.Naizagarayeva, G.Abdikerimova, A. Shaikhanova, N. Glazyrina, G. Bekmagambetova, N. Mutovina, A.Yerzhan, A.Tanirbergenov. Detection of heart pathology using deep learning methods. International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE), Vol. 13, No. 6, December 2023, pp. 6673-6680. ISSN: 2088-8708. https://doi.org/10.11591/ijece.v13i6.pp6673-6680.                                  Q2. Процентиль-65.

4. A. Alpyssov, N. Uzakkyzy, T. Ayazbaev, R. Moldasheva, G. Bekmagambetova, M. Yessekeyeva, D. Kenzhaliev, A. Yerzhan, A. Tolstoy. ASSESSMENT OF PLANT DISEASE DETECTION BY DEEP LEARNING. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2023, 1(2-121), PP. 41–48. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2023.274483  . Q3. Процентиль-47.

5. J. Plotkin, N. Almuratova, A. Yerzhan, V. Petrushin. Parasitic effects of pwm-vsi control leading to torque harmonics in ac drives. Energies, 2021, 14(6), 1713. https://doi.org/10.3390/en14061713 . Q2. Процентиль-73.

6. A. Abdykadyrov, S. Marxuly, A. Kuttybayeva, N. Almuratova, M. Yermekbayev, S. Ibekeyev, A. Yerzhan, Y. Bagdollauly. Study of the process of destruction of harmful microorganisms in water. Water (switzerland)2023, 15(3), 503. https://doi.org/10.3390/w15030503.Q1. Процентиль-82.

7. Yerzhan A.A. APPROXIMATION OF VOLTAGE-CURRENT CHARACTERISTIC OF THE NONLINEAR ELEMENT OF THE CIRCUIT.  SCIENCE AND WORLD International scientific journal. 2014. № 3 (7), Vol. I. - P.149-452. Impact factor of the journal «Science and world» – 0.325 (Global Impact Factor 2013, Australia).

8. Yerzhan A.A., Kuralbaev Z.K. Аn approach to the problem solving of sensitivity determining of electronic circuitry. BEST: International Journal of Management, Information Technology and Engineering. –Vol.3, Issue 9, Sep.2015, P.83-94. DB –TR, IF=0.9458.Ссылка на статью: http://bestjournals.in/view_archives.php?year=2015&id=14&jtype=2&page=3