Имансакипова Ботакоз Бекетовна

Имансакипова Ботакоз Бекетовна

Phd докторы

Қауымдастырылған профессор

Кафедра меңгерушісі

Қ. Тұрысов атындағы Геология, мұнай және тау-кен ісі институты

Email: b.imansakipova@satbayev.111

H-index:
2

Кәсіби өмірбаяны

 «Маркшейдерлік іс және геодезия» кафедрасының меңгерушісі, PhD докторы   Тау-кен инженер-маркшейдері, 15 жылдан астам еңбек тәжірибесі бар оқытушы. ҚР Тау-кен ғылымдары ұлттық академиясының академигі, көптеген ғылыми жобалардың жетекшісі және орындаушысы, 40-тан астам ғылыми жұмыстардың, сонымен қатар 2 монографияның авторы. Satbayev University жанындағы «Геодезия» және «Тау-кен ісі» мамандықтары бойынша doctor PhD диссертациялық кеңесінің ғылыми хатшысы. Қазақстан Маркшейдерлері одағының, Геодезисттердің халықаралық федерациясының мүшесі. Б.Б. Имансақыпованың жетекшілігімен Қазақстан Республикасының ірі тау-кен кәсіпорындарымен, сонымен қатар «BI-Group» корпорациясымен бірлесе жүргізілген бірнеше ғылыми жобалар және шартты қызмет көрсету жұмыстарының жетекшісі. 

Ғылыми жобалар

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мемлекеттік гранттары бойынша 1059/ГФ4 "инновациялық маркшейдерлік, топографиялық-геодезиялық және аэроғарыштық технологиялар негізінде геомеханикалық мониторингті сүйемелдеумен әлсіз аймақтардағы пайдалы қазбаларды әзірлеу" - бас ғылыми қызметкер;

Жарияланымдар

1. Имансакипова Б.Б., Чернов А.В., Кидирбаев Б.И., Какимжанов Е.Х. Повышение эффективности мониторинга земной поверхности на территории Анненского месторождения с использованием космической радарной интерферометрии (КРИ) – 2019. Москва, Маркшейдерия и недропользование

2. Б.Б.Имансакипова, А.В.Чернов, Е.Х.Какимжанов, Ж.Д.Байгурин. Повышение эффективности геоинформационных систем на основе использования технологий Big Data (Большие данные). Сборник трудов международной научно-практической конференции «Рациональное использование минерального и техногенного сырья в условиях Индустрии 4.0» – Алматы: КазНИТУ, 2019. – С.132-135 (конференция Ракишева)

3. Имансакипова Б.Б., Чернов А.В., Кидирбаев Б.И., Мустафин М.Г. Повышение эффективности оценки паводковой ситуации с использованием данных радарной интерферометрии и ГИС-технологий – Международный форум маркшейдеров (г.Караганда)

4. Kidirbaev BI, Kakimzhanov E.Kh., Imansakipova NB, Kosnikov VA. Specialized geographic information system for managing technological risks during the construction and operation of ground and underground structures. Mining Journal of Kazakhstan №2

Білім беру

Қ. И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті, Тау-кен факультеті, күндізгі бөлім, 1998-2003ж, Маркшейдерлік іс,Тау-кен инженері-маркшейдер,үздік диплом№ ЖБ 0053740, Қ. Рысқұлбеков атындағы Қазақ бас сәулет-құрылыс академиясы, 2004-2006ж, Геодезия және картография, Магистр академиялық дәрежесі,№ МТБ 0013155, Қ. И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті, Тау-кен факультеті, күндізгі бөлім, 2011-2014ж, 6D071100-Геодезия мамандығы бойынша PhD докторы № 0000937

Оқу бағдарламалары