Капралова Виктория Игоревна

Капралова Виктория Игоревна

Техникалық ғылымдар докторы

Доцент

Профессор

Ө.А. Байқоңыров атындағы Тау-кен-металлургия институты

«Химиялық Процестер және Өнеркәсіптік Экология» Кафедрасы

Email: v.kapralova@satbayev.111

H-index:
3

Докторанттардың саны:
1

Кәсіби өмірбаяны

Кәсіби өмірбаяны: ХПжӨЭ кафедрасының профессоры, техникалық ғылымының докторы. Алматы темір жол көлігі инженерлері институтының ғылыми-зерттеу секторында (1975-1990), 1990-2007 жылдар аралығында - Б.Бектуров атындағы Химия ғылымдарының институтында жұмыс атқарған. 2007 жылдан қазіргі уақытқа дейін Satbayev University профессоры. Мамандық бойынша жалпы жұмыс өтілі 44 жыл, ғылыми-педагогикалық өтілі  41 жыл. 1 монография, 1 оқу құрал, 200-ден астам мақалалар мен халықаралық конференциялар тезистері, 21 авторлық куәліктер мен патенттердің авторы. Көптеген силлабустар мен міндетті және элективті компоненттер бейінді пәндер бойынша оқу-әдістемелік кешендерін авторы, дипломдық ғылыми жұмыстар мен жобалар, магистрлік диссертациялардың  жетекшісі. 14.11.2012 бастап "Нұр Отан" партиясының мүшесі.

Білімі

1969 - 1975

Мәскеу Ленин ордендерінің мен Еңбек Қызыл Ту Д. И.Менделеев атындағы химия-технологиялық институты, инженер-технолог.

Бейорганикалық заттардың технологиясы мамандығы бойынша 05.17.01 - техникалық ғылымының докторы

Ғылыми жобалар

ПЦФ № BR05236302" өнеркәсіптік өндірістің тиімділігі мен экологиялық тұрақтылығын арттыру үшін жаңа материалдар мен технологияларды жасау саласындағы химиялық кластер инновацияларының ғылыми-техникалық негіздемесі " (2018-2020 жж) – Орындаушы

Жарияланымдар

1. Sholpan N. Kubekova, Viktoria I. Kapralova, & Shamil A. Telkov Silicophosphate sorpbents, based on ore-processing plants waste in Kazakhstan  / International Journal of Environmental & Science Education. – 2016. – vol. 11. – № 12. – р.4985-4996. (Scopus)

2. Kubekova Sh., Kapralova V., Ibraimova G. etc. Enrichment Wastes' Processing of Manganiferous Ores with the Use of Mechanochemical Methods/ International Journal of Environmental&Science Education. - 2016, vol.11, №11, -  P.4855-4869. (Scopus)

3. Sholpan N. Kubekova, Viktoria I. Kapralova, & Gulnur T. Ibraimova Study of silicophosphate materials based on enrichment wastes/ Journal of Chemical Technology & Metallurgy. – 2017. - №3. – Р.566-570 (Scopus)

4. Kapralova V.I., Kubekova Sh.N., Ibraimova G.T., Kussainova M.Zh., Raimbekova A.S., Sharipov K. Research of the possibility of the using of wastes enrichment of gold-containing ores in the process of receiving silicophosphate fertilizers by mechanochemical activation // NEWS of the Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series Chemistry and Technology. – Almaty: NAS RK, 2019. – №1 (433), January – February. – Р.21-27. ISSN 2224-5286. https://doi.org/10.32014/2019.2518-1491.3

5. Sholpan N.Kubekova, Victoria I.Kapralova, Gulnur T.Ibraimova, Ainur S.Raimbekova, Saulet K.Ydyrysheva. Mechanically activated silicon-phosphorus fertilisers based on the natural and anthropogenic raw materials of Kazakhstan, Journal of Physics and Chemistry of Solids, Volume 162, March 2022, 110518, 2022, https://doi.org/10.1016/j.jpcs.2021.110518

6. Ainur S. Raimbekova, Viktoria I. Kapralova, Angelina K. Popova, Sholpan N. Kubekova. The study of manganese phosphate materials based on enrichment wastes, Journal of Chemical Technology and Metallurgy, 2022. Volume 57, Iss.1, https://dl.uctm.edu/journal/node/j2022-1/22_21-85p176-183.pdf

7. Ainur Raimbekova, Victoria Kapralova, Sholpan Kubekova. New anticorrosion materials based on wastes of mining enterprises of Kazakhstan // 5 th International Scientific and Technical Internet Conference “Innovative development of resource-saving technologies and sustainable use of natural resources”. Book of Abstracts. - Petroșani, Romania: UNIVERSITAS Publishing, 2022. Р.78-81. ISSN 2734-6935. https://www.upet.ro/cercetare/manifestari/Ukraine_2022_Book_of_Abstracts.pdf

8. Патент на полезную модель № 7655. Шихта для получения водорастворимого ингибитора коррозии металлов. Казпатент, № 7655 Бюллетень №2022/0686.2 от 09.12.2022

9. Патент на полезную модель № 7652. Способ получения марганцевого фосфатирующего концентрата. Казпатент, № 7652.Бюллетень №2022/0735.2 от 09.12.2022

Докторанттардың әлеуетті зерттеу жұмыстары

Фосфор тыңайтқыштарының жаңа түрлерін жасау және олардың физика-химиялық және тыңайтқыштық қасиеттерін зерттеу