Қасымбеков Жүзбай Қожабаевич

Қасымбеков Жүзбай Қожабаевич

Техникалық ғылымдар докторы

Профессор

Сәулет және құрылыс институты

Инженерлік жүйелер мен желілер кафедрасы

Email: zh.kassymbekov@satbayev.111

H-index:
4

Докторанттардың саны:
1

Кәсіби өмірбаяны

Профессор, ҚР Ұлттық Инженерлік Академиясының академигі, Қазақстан Республикасының Еңбек сіңірген өнертапқышы.Ғылыми-педагогикалық өтілі - 45 жыл.

1970-1972-Жамбыл гидромелиоративтік-құрылыс институтының "Құрылыс-мелиоративтік машиналар" кафедрасының ассистенті;

1972-1976-Қазақ Су шаруашылығы ғылыми-зерттеу институтының аспиранты;

1977-1989-Алматы кешенді бөлімінің кіші, аға ғылыми қызметкерлері,

1986-1989-Алматы кешенді бөлімінің меңгерушісі.

1989-1996-"Қазғзжғзи суландыру жүйелерін пайдалану" секторының меңгерушісі; "жайылымдарды суландыру" бөлімінің меңгерушісі 1996-2002-Казнивх эксперименталды өндіріс жетекшісі;

1999-2002-меңгеруші. 

2004-2008-ҚазҰАУ "Орман,жер және су ресурстары" факультетінің деканы, кафедра профессоры;

1.09.2008 - ҚазҰТЗУ "Инженерлік жүйелер және желілер" кафедрасының профессоры.

"ЖОО үздік оқытушысы" білім грантының иегері 2011 жыл-ҚР БҒМ.

"Сумен қамтамасыз етудің гидроциклонды торабы бар кіші деривациялық гидроэлектростанция" атты әзірленім ЭКСПО-2017-де көрсетілді.Ж. К. Қасымбековтың ғылыми жетекшілігімен 2 докторлық, 9 кандидаттық және 14 магистрлік диссертация қорғалды.

Қосымша ақпарат

1. Дүниежүзілік зияткерлік меншік ұйымының (WIPO,2012) медалімен және дипломымен марапатталған);

2.ҚР БҒМ "ЖОО-ның үздік оқытушысы-2010" мемлекеттік грантының иегері;

3.Халықаралық су Ассоциациясының мүшесі (IWA, International Water Аssosiation),куәлік №01033520,Лондон, 2012 жылдан бастап;

4. "Су және экология:мәселелері мен шешімдері" журналының редколлегия мүшесі, с .2014 ж. (Санкт-Петербург қ., импакт-факторы бар Журнал);

5."Мелиорация,рекультивация және жерді қорғау", "Гидротехникалық стрительство" мамандықтары бойынша Phd докторлық диссертациясын қорғау бойынша Диссертациялық Кеңестің мүшесі, 2016ж.; 6. "Технологиялық даму ұлттық агенттігі" АҚ сарапшысы (Астана), 2016ж.

Білімі

1) 1970 жылы - Жамбыл гидромелиоративтік-құрылыс институтын бітірді (мамандығы - гидромелиоративтік жұмыстарды механикаландыру).

2) 1985 жыл-Мәскеу Гидромелиоративтік институты, 06.01.02 ("Ауыл шаруашылық сумен жабдықтау және жайылымдарды суландыру" мамандығы бойынша техника ғылымдарының кандидаты),

3) 2003 жыл - Тараз мемлекеттік университеті, 05.23.07 "Гидротехникалық құрылыс", 06.01.02 "Мелиорация, рекультивация және жерді қорғау" мамандықтары бойынша техника ғылымдарының докторы»;

4) 2000 жыл-ҚР Білім және ғылым министрлігі, "Техникалық ғылымдар" мамандығы бойынша профессор»);

5) 2010 жыл - ҚР Ұлттық Инженерлік академиясының академигі.

Ғылыми жобалар

Зерттеудің негізгі ғылыми бағыттары: гидроэнергетика, сумен жабдықтау және су жинау құрылыстары, суды тазарту. 2012-2018 жылдары орындалған Жобалар (ғылыми жетекші және жауапты орындаушы):

1)"Сумен қамтамасыз етудің гидроциклондық жүйесі бар кіші ГЭС-тің техникалық-экономикалық негіздемесі", "Инновациялық нәтижеге бағытталған университеттік ғылымның нысаналы дамуы" бағдарламасы (ҚР БҒМ, 2011-2014);

2) Суландыру шахталық құдықтары мен скважиналарын қалпына келтіру және пайдалану бойынша технологиялық тәсілдерді әзірлеу және игеру ("ҚазАгроИнновация"АҚ-мен шаруашылық келісім шарт, 2012-2014жж.);

3) Канализациялық-тазарту құрылыстарында пайдаланылатын тұйық әрекеттегі кіші ГЭС ( ҚР БҒМ,2013-2015).  

4) Шағын ГЭС үшін тәжірибелік аз қысымды гидротурбинаны және гидроциклон торабын құру, ЭКСПО-2017 шеңберінде 2013-2017 жылдарға арналған "Қазақстан Республикасының таза энергия көздерін әзірлеу" бағдарламасы ("Парасат", 2013-2015жж.);   

5) Сумен қамтамасыз ету гидроциклонды торабы бар кіші деривациялық гидроэлектростанция//көрмелік қолданыстағы макетті дайындау және сынау (ҚР Энергетика министрлігі, "Астана ЭКСПО-2017, 2016-2017" ҰК АҚ).

6) Жергілікті энергиямен қамтамасыз ету үшін антиабразивті орындаудағы шағын ГЭС әзірлеу және сынау" (2018-2020 жылдарға арналған "әлемдік деңгейдегі жаңартылатын энергияның қазақстандық көздерін сериялық өндіру негіздерін құру" ҚР ҰҒА мақсатты бағдарламасы).

Жарияланымдар

277 ғылыми еңбектердің авторы, оның ішінде 48 шетелдік басылымдар, халықаралық баяндамалар.монографиялар, 8 мақала - импакт-факторлы журналдарда.

1. Kassymbekov  Zh.,Zhurinov M., Kassymbekov G. Zh. Mastering and development hydropower in kazakhstan  // Оf the national academy of sciences of the republic of Кazakhstan series of geology and technical sciences , 2019,Volume 3, Number 435 219 – 224 https://doi.org/10.32014/2019.2518-170X.88.

2. Касымбеков Ж. К., Алдияр С. Зертханалық жағдайда антиабразивті орындалған минигидроэлектрстанциясын сынау.// "Еуразия Ғылыми Бірлестігі" Журналы Т. 2. № 3 (49). – М., 2019. С. 69-71.

3. Kassymbekov  Zh.,Atamanova O. V., Kassymbekov G. Zh. Hydro-electrostation of hydrocyclone type of small power/ // The bulletin of the national academy of sciences of the republic of Kazakhstan, Volume 5, Number 375.  –Almaty. 2018, p. 48 – 54(in Eng).

4. Қасымбеков Ж. К. трактордың пайдаланылған газының энергиясын пайдалану арқылы канализациялық құдықтарды вакуумдық тазалау / су және экология: проблемалары мен шешімдері. № 2 (74). - Санкт-Петербург,2018.  С. 25-31;

5. Kassymbekov  Zh. Improvement of  small  derivative  hydroelectric   power  station  by  usinq  the  hydrocyclone// Scientific  and  engineering  innovative  solutions (within  the  framework  of the  «One  belt,one  road» proiekt  implementation), NEA  RK. – Astana,2018. –p.22.

6. Kassymbekov  Zh., Kasymbekov G. Test stand small hydroelectric power station with hydrocyclones // Materials  of  the  ix  International  research  and  practice conference «Science, Technology and  Higher Education», December 23-24, 2015. - Westwood, Canada 2015, p.262-268.

7. Kassymbekov  Zh., Prut’yanova Yu. O. On the water supply and disposal program “Akbulak” for the period of 2011-2020, being realized in Kazakhstan/.//Modern Science:Problems and Perspectives International Conference, United States of America, Las Vegas,NV,April15,2013.

8. Касымбеков Ж. К., Ни Н. П., Ботантаева Б. С. Зертханалық жағдайда ортадан тепкіш әсер ететін ауа айырғыш-сорғыш су құбырын сынау. // "Су және экология:мәселелер мен шешімдер" журналы,№2(58),2014. –Санкт-Петербург Қ., 2014.с. 39-44

9. Қасымбеков Ж. К., Қасымбеков Г. Ж. шағын ГЭС тұндырғышсыз тазартылған сумен қамтамасыз етудің тиімді тәсілі / / "Қазақстанның су шаруашылығы"журналы, № 6.-Астана,2013, С. 35-39.

10. Zh. K. Kassymbekov, O. V. Atamanova, K. K. Alimova, G. Zh. Kassymbekov. Protection of centrifugal pumps from abrasive wear using a vacuum hydrocyclone. Bulletin the National academy of sciences of the Republic of Kazakhstan  ISSN 1991-3494 Volume 1, Number 383 (2020), P. 6 – 13.

11. M. Zhurinov, Zh. K. Kassymbekov, N. Dyussembekova, E. Siemens, G. Zh. Kassymbekov. Testing of the prototype of mini-hydro power plants of hydrocyclone type in production conditions. News Of The National Academy Of Sciences Of The Republic Of Kazakhstan. Series Of Geology And Technical Sciences. ISSN 2224-5278 Volume 1, Number 439 (2020), P. 48 – 55.

12. Kassymbekov Zh., Alimova K., Kassymbekov G. Study of the process of erosion of a micro hydroelectric power plant (hpp) turbines in the form of a hydrocyclone. // PERIÓDICO TCHÊ QUÍMICA, 2020 Vol.17, N.36, p. 527-541.

13. Kassymbekov, Z.Akmalaiuly, K.Kassymbekov, G. Application of Hydrocyclones to Improve Membrane Technologies for Urban Wastewater Treatment. Journal of Ecological Engineering, 2021, 22(4), стр. 148–155.

14. Kassymbekov, Z.K.Kassymbekov, G.Zh. Development and testing of a hydrocyclone sand trap for mini hpp. News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences, 2021, 1(445), стр. 91–97.

15. Kassymbekov, Z.Shinibaev, A.Kassymbekov, G. Study of discharge and jump of water flow from water regulatory structures in channels. Journal of Water and Land Developmentthis link is disabled, 2022, 53, стр. 22–29.

Докторанттардың әлеуетті зерттеу жұмыстары

Сумен қамтамасыз ету жүйесін жетілдіру жолымен шағын су электр станциялары жұмысының тиімділігін арттыру.

Кәріз-тазарту құрылыстарында қолданылатын тұйық әрекеттегі шағын ГЭС.

Шағын ГЭС үшін тәжірибелі аз қысымды гидротурбинаны және гидроциклон торабын құру.

Сумен қамтамасыз етудің гидроциклонды торабы бар шағын деривациялық су электр станциясы (ЭКСПО-2017 "Нұралем" павильоны үшін).

Жергілікті энергиямен қамтамасыз ету үшін абразивті емес шағын ГЭС әзірлеу және сынау.