Қасымбеков Жүзбай Қожабаевич

Қасымбеков Жүзбай Қожабаевич

Техникалық ғылымдар докторы

Профессор

Профессор

Т.К. Бәсенов атындағы Сәулет және құрылыс институты

Инженерлік жүйелер және желілер кафедрасы

Email: zh.kassymbekov@satbayev.111

H-index:
1

Кәсіби өмірбаяны

Профессор, ҚР Ұлттық Инженерлік Академиясының академигі, Қазақстан Республикасының Еңбек сіңірген өнертапқышы.Ғылыми-педагогикалық өтілі - 45 жыл.

1970-1972-Жамбыл гидромелиоративтік-құрылыс институтының "Құрылыс-мелиоративтік машиналар" кафедрасының ассистенті;

1972-1976-Қазақ Су шаруашылығы ғылыми-зерттеу институтының аспиранты;

1977-1989-Алматы кешенді бөлімінің кіші, аға ғылыми қызметкерлері,

1986-1989-Алматы кешенді бөлімінің меңгерушісі.

1989-1996-"Қазғзжғзи суландыру жүйелерін пайдалану" секторының меңгерушісі; "жайылымдарды суландыру" бөлімінің меңгерушісі 1996-2002-Казнивх эксперименталды өндіріс жетекшісі;

1999-2002-меңгеруші. 

2004-2008-ҚазҰАУ "Орман,жер және су ресурстары" факультетінің деканы, кафедра профессоры;

1.09.2008 - ҚазҰТЗУ "Инженерлік жүйелер және желілер" кафедрасының профессоры.

"ЖОО үздік оқытушысы" білім грантының иегері 2011 жыл-ҚР БҒМ.

"Сумен қамтамасыз етудің гидроциклонды торабы бар кіші деривациялық гидроэлектростанция" атты әзірленім ЭКСПО-2017-де көрсетілді.Ж. К. Қасымбековтың ғылыми жетекшілігімен 2 докторлық, 9 кандидаттық және 14 магистрлік диссертация қорғалды.

Қосымша ақпарат

1. Дүниежүзілік зияткерлік меншік ұйымының (WIPO,2012) медалімен және дипломымен марапатталған);

2.ҚР БҒМ "ЖОО-ның үздік оқытушысы-2010" мемлекеттік грантының иегері;

3.Халықаралық су Ассоциациясының мүшесі (IWA, International Water Аssosiation),куәлік №01033520,Лондон, 2012 жылдан бастап;

4. "Су және экология:мәселелері мен шешімдері" журналының редколлегия мүшесі, с .2014 ж. (Санкт-Петербург қ., импакт-факторы бар Журнал);

5."Мелиорация,рекультивация және жерді қорғау", "Гидротехникалық стрительство" мамандықтары бойынша Phd докторлық диссертациясын қорғау бойынша Диссертациялық Кеңестің мүшесі, 2016ж.; 6. "Технологиялық даму ұлттық агенттігі" АҚ сарапшысы (Астана), 2016ж.

Ғылыми жобалар

Зерттеудің негізгі ғылыми бағыттары: гидроэнергетика, сумен жабдықтау және су жинау құрылыстары, суды тазарту. 2012-2018 жылдары орындалған Жобалар (ғылыми жетекші және жауапты орындаушы):

1)"Сумен қамтамасыз етудің гидроциклондық жүйесі бар кіші ГЭС-тің техникалық-экономикалық негіздемесі", "Инновациялық нәтижеге бағытталған университеттік ғылымның нысаналы дамуы" бағдарламасы (ҚР БҒМ, 2011-2014);

2) Суландыру шахталық құдықтары мен скважиналарын қалпына келтіру және пайдалану бойынша технологиялық тәсілдерді әзірлеу және игеру ("ҚазАгроИнновация"АҚ-мен шаруашылық келісім шарт, 2012-2014жж.);

3) Канализациялық-тазарту құрылыстарында пайдаланылатын тұйық әрекеттегі кіші ГЭС ( ҚР БҒМ,2013-2015).  

4) Шағын ГЭС үшін тәжірибелік аз қысымды гидротурбинаны және гидроциклон торабын құру, ЭКСПО-2017 шеңберінде 2013-2017 жылдарға арналған "Қазақстан Республикасының таза энергия көздерін әзірлеу" бағдарламасы ("Парасат", 2013-2015жж.);   

5) Сумен қамтамасыз ету гидроциклонды торабы бар кіші деривациялық гидроэлектростанция//көрмелік қолданыстағы макетті дайындау және сынау (ҚР Энергетика министрлігі, "Астана ЭКСПО-2017, 2016-2017" ҰК АҚ).

6) Жергілікті энергиямен қамтамасыз ету үшін антиабразивті орындаудағы шағын ГЭС әзірлеу және сынау" (2018-2020 жылдарға арналған "әлемдік деңгейдегі жаңартылатын энергияның қазақстандық көздерін сериялық өндіру негіздерін құру" ҚР ҰҒА мақсатты бағдарламасы).

Жарияланымдар

277 ғылыми еңбектердің авторы, оның ішінде 48 шетелдік басылымдар, халықаралық баяндамалар.монографиялар, 5 мақала - импакт-факторлы журналдарда.

1. Kassymbekov  Zh.,Zhurinov M., Kassymbekov G. Zh. Mastering and development hydropower in kazakhstan  // Оf the national academy of sciences of the republic of Кazakhstan series of geology and technical sciences , 2019,Volume 3, Number 435 219 – 224 https://doi.org/10.32014/2019.2518-170X.88.

2. Касымбеков Ж. К., Алдияр С. Зертханалық жағдайда антиабразивті орындалған минигидроэлектрстанциясын сынау.// "Еуразия Ғылыми Бірлестігі" Журналы Т. 2. № 3 (49). – М., 2019. С. 69-71.

3. Kassymbekov  Zh.,Atamanova O. V., Kassymbekov G. Zh. Hydro-electrostation of hydrocyclone type of small power/ // The bulletin of the national academy of sciences of the republic of Kazakhstan, Volume 5, Number 375.  –Almaty. 2018, p. 48 – 54(in Eng).

4. Қасымбеков Ж. К. трактордың пайдаланылған газының энергиясын пайдалану арқылы канализациялық құдықтарды вакуумдық тазалау / су және экология: проблемалары мен шешімдері. № 2 (74). - Санкт-Петербург,2018.  С. 25-31;

5. Kassymbekov  Zh. Improvement of  small  derivative  hydroelectric   power  station  by  usinq  the  hydrocyclone// Scientific  and  engineering  innovative  solutions (within  the  framework  of the  «One  belt,one  road» proiekt  implementation), NEA  RK. – Astana,2018. –p.22.

6. Kassymbekov  Zh., Kasymbekov G. Test stand small hydroelectric power station with hydrocyclones // Materials  of  the  ix  International  research  and  practice conference «Science, Technology and  Higher Education», December 23-24, 2015. - Westwood, Canada 2015, p.262-268.

7. Kassymbekov  Zh., Prut’yanova Yu. O. On the water supply and disposal program “Akbulak” for the period of 2011-2020, being realized in Kazakhstan/.//Modern Science:Problems and Perspectives International Conference, United States of America, Las Vegas,NV,April15,2013.

8. Касымбеков Ж. К., Ни Н. П., Ботантаева Б. С. Зертханалық жағдайда ортадан тепкіш әсер ететін ауа айырғыш-сорғыш су құбырын сынау. // "Су және экология:мәселелер мен шешімдер" журналы,№2(58),2014. –Санкт-Петербург Қ., 2014.с. 39-44

9. Қасымбеков Ж. К., Қасымбеков Г. Ж. шағын ГЭС тұндырғышсыз тазартылған сумен қамтамасыз етудің тиімді тәсілі / / "Қазақстанның су шаруашылығы"журналы, № 6.-Астана,2013, С. 35-39.

10. Zh. K. Kassymbekov, O. V. Atamanova, K. K. Alimova, G. Zh. Kassymbekov. Protection of centrifugal pumps from abrasive wear using a vacuum hydrocyclone. Bulletin the National academy of sciences of the Republic of Kazakhstan  ISSN 1991-3494 Volume 1, Number 383 (2020), P. 6 – 13.

11. M. Zhurinov, Zh. K. Kassymbekov, N. Dyussembekova, E. Siemens, G. Zh. Kassymbekov. Testing of the prototype of mini-hydro power plants of hydrocyclone type in production conditions. News Of The National Academy Of Sciences Of The Republic Of Kazakhstan. Series Of Geology And Technical Sciences. ISSN 2224-5278 Volume 1, Number 439 (2020), P. 48 – 55.

Білім беру

1) 1970 жылы - Жамбыл гидромелиоративтік-құрылыс институтын бітірді (мамандығы - гидромелиоративтік жұмыстарды механикаландыру).

2) 1985 жыл-Мәскеу Гидромелиоративтік институты, 06.01.02 ("Ауыл шаруашылық сумен жабдықтау және жайылымдарды суландыру" мамандығы бойынша техника ғылымдарының кандидаты),

3) 2003 жыл - Тараз мемлекеттік университеті, 05.23.07 "Гидротехникалық құрылыс", 06.01.02 "Мелиорация, рекультивация және жерді қорғау" мамандықтары бойынша техника ғылымдарының докторы»;

4) 2000 жыл-ҚР Білім және ғылым министрлігі, "Техникалық ғылымдар" мамандығы бойынша профессор»);

5) 2010 жыл - ҚР Ұлттық Инженерлік академиясының академигі.

Оқу бағдарламалары