Кемелбекова Айнагуль Ержановна

Кемелбекова Айнагуль Ержановна

Ph.D. докторы

Оқытушы

Ө.А. Байқоңыров атындағы Тау-кен-металлургия институты

Материалтану, нанотехнология және инженерлік физика кафедрасы

Email: a.kemelbekova@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

2016 - 2019 - оқытушы, АҚ "Азаматтық Авиация Академиясы"

2019-2021-кіші ғылыми қызметкер, ЖШС "Физика-техникалық институт"

2021 - 2023 "Материалтану, нанотехнология және инженерлік физика" кафедрасының ассистенті, Сәтбаев университеті 

2023 жылдың қыркүйек айынан бастап - "Материалтану, нанотехнология және инженерлік физика" кафедрасының оқытушысы

Білімі

1. Әл-Фараби Атындағы ҚазҰУ, физика-техникалық факультеті, Мамандығы: Материалтану және жаңа материалдар технологиясы

Техника және технология бакалавры

2. . Әл-Фараби Атындағы ҚазҰУ, физика-техникалық факультеті, Мамандығы: Материалтану және жаңа материалдар технологиясы

Техника ғылымдарының магистрі

3. Қ. И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті (ҚазҰТЗУ)

Металлургия және Өнеркәсіптік инженерия институты, мамандығы: Материалтану және жаңа материалдар технологиясы

PhD студент

Ғылыми жобалар

Жаңа наноматериалдарды құрудың ғылыми негіздерін және  пайдалы қасиеттері бар пленкаларды алу үшін оларды талдау әдістерін дамыту

Икемді субстратта күн батареяларын жасау үшін жұқа пленка құрылымын оңтайландыру

Жарияланымдар

1. Сирек жер элементтерімен легірленген мырыш оксидінің жоғары дисперсті формаларын синтездеу (шолу) Минералды шикізатты кешенді пайдалану. №4.2019, Алматы, 12-18 бет, ISSN 2224-5243

2. ZnO жұқа қабыршақтарын алудың заманауи әдістеріне шолу: Eu, ҚазҰТЗУ хабаршысы №6.2019, Алматы, 824-829 бет, ISSN 1680-9211

3. Aerosol synthesis of finely dispersed YAG:Ce3+ phosphor with strong photoluminescence, Physics of the Solid State, October 2019, Volume 61, Issue 10, pp 1840–1845.

4. Y3al5o12:қарқынды фотолюминесценциясы бар Ce3+ жоғары дисперсті фосфордың аэрозоль синтезі, қатты дене физикасы, 2019,, 61-том, вып. 10, 1184-1889 беттер.

5. Золь-гель әдісімен европий оксидімен қоспаланған мырыш оксидінің қабыршақтарын алу, РДРЗ - 19, халықаралық қатысумен V - бүкілресейлік конференция, "V-ресейлік сирек жерлер күні", 13-14 ақпан 2019ж, 78 бет.

6. Sailau, Z.Serikkanov, A.Kemelbekova, A.Aldongarov, A.Toshtay, K. Insight into the glycerol extraction from biodiesel using deep eutectic solvents, Journal of Molecular Modeling, 2023, 29(2),54

7. Zhantuarov, S.Kemelbekova, A.Shongalova, A.Chuchvaga, N.Almas, N., Insight into Perovskite Solar Cell Formation for Various Organohalides Perovskite Precursors in the Presence of Water at the Molecular Level Journal of Nanomaterials, 2023, 6279023

8. Murzalinov, D.Kemelbekova, A.Seredavina, T., ...Moshnikov, V.Mukhamedshina, D., Self-Organization Effects of Thin ZnO Layers on the Surface of Porous Silicon by Formation of Energetically Stable Nanostructures, Materials, 2023, 16(2), 838

9. Murzalinov, D.Dmitriyeva, E.Lebedev, I.Fedosimova, A.I.Kemelbekova, A., The Effect of pH Solution in the Sol–Gel Process on the Structure and Properties of Thin SnO2 Films, Processes, 2022, 10(6),1116