Керімқұлова Айгүл Жадрақызы

Керімқұлова Айгүл Жадрақызы

Химия ғылымдарының кандидаты

Ассистент-профессор

Қ. Тұрысов атындағы Геология және мұнай-газ ісі институты

Химиялық және биохимиялық инженерия кафедрасы

Email: a.kerimkulova@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ да 12996 жылдан еңбек жолын бастаған, алдымен зерттеуші стажер қызметінде, ал 2019 жылдан бері Химиялық және биохимиялық инженерия кафедрада ассистент профессор міндетін атқарады. Химиялық және биологиялық технология институтының оқу әдістемелік кеңесі мүшесі. Химиялық және биохимиялық инженерия кафедраның оқу бағдарламасын, каталогтарын құрастыру бойынша жауапты. Кафедраның оқу әдістемелік кеңесі мүшесі және университеттің академиялық жоспарлау комитеті мүшесі. Көптеген оқу әдістемелік нұсқаулар мен ағылшын тіліндегі оқу құралының авторы.

Білімі

1989 - 1994

Е.А.Букетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті

химиялық факультеті

1998 - 2001

Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ

аспирантура

Ғылыми жобалар

1) Шаруашылық шарттың «Стимулсезімтал полимерлерді функциялау мен макромолекулалық дизайн» (2018-2020 жж);  ғылыми қызметкер.

2) «Мотор отындарын экстрактивті денитрогендеу мен десульфирлеу үшін металл құрамды иондық сұйықтар». ҚР БжҒМ. Жоба нөмірі № АР05132833);  аға ғылыми қызметкер (2018-2020жж)

Жарияланымдар

1) Rafikova K.S., Kerimkulova A.Zh., Zazybin A.G., Islam Sh.S., Denitrogenation of fuels by Ionic liquids. Сатпаевские чтения, 12.04.2019, Алматы, КазНИТУ им К.И. Сатпаева  ,

2) N. Meriç, N. Arslan, C. Kayan, K. Rafikova, A. Zazybin, A. Kerimkulova, M. Aydemir. Catalysts for the Asymmetric Transfer Hydrogenation of Various Ketones from [3-[(2S)-2-[(diphenylphosphanyl)oxy]-3-phenoxypropyl]-1-methyl-1H-imidazol-3-ium chloride] and [Ru(η6 -arene)(μ-Cl)Cl]2 , Ir(η5 -C5Me5)(μ-Cl)Cl]2 or [Rh(μ-Cl)(cod)]2Inorganica Chimica Acta, 2019 IF=2.4).https://doi.org/10.1016/j.ica.2019.04.016

3) Rafikova K.S.,  Zazybin A.G., M. Aydemi, N. Meric,  Kerimkulova A.Zh., Islam Sh.S.  Asymmetric transfer hydrogenation of various ketones by complex of imidazolium with [Rh(μ-Cl)(cod)]⁠26th International Caucasian Symposium on Polymers and Advanced Materials, 17-19 July, 2019 r https://cloud.mail.ru/public/LESm/qo6BswsLz 

4) Rafikova K.S.,  Zazybin A.G,  Kerimkulova A.Zh., Aimbekova A.. Desulfurization of Fuels by Metal-containing Ionic Liquids. 6th International Caucasian Symposium on Polymers and Advanced Materials, 17-19 July, 2019 https://cloud.mail.ru/public/LESm/qo6BswsLz