Көшімбаев Шамиль Көшімбаевич

Көшімбаев Шамиль Көшімбаевич

Техникалық ғылымдар кандидаты

Қауымдастырылған профессор

Ассистент-профессор

Ә. Бүркітбаев атындағы Өнеркәсіптік автоматтандыру және цифрлау институты

Email: sh.koshimbayev@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

Көшімбаев Шамиль Көшімбайұлы 1947 жылы 5 мамырда Шығыс Қазақстан облысы Лениногорск қаласында дүниеге келді. 1965 жылы Қазақ политехникалық институтының металлургия факультетіне «Металлургиялық процестер мен өндірістерді автоматтандыру» мамандығы бойынша түсіп, ҚазПТИ-де ғылыми қызметкер, аға ғылыми қызметкер болды. 1974-1977 жылдары. аспирантурада оқып, металлургиялық процестерді автоматтандыру кафедрасында оқыды.

1981 жылдың қаңтарынан бастап аудармада оны Қазақ КСР Түстер министрлігіне автоматтандыру бөлімінің бастығы қызметіне жіберді, онда республиканың түсті металлургия кәсіпорындары мен ғылыми-зерттеу ұйымдарында автоматика және компьютерлік технологиялар саласындағы ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды үйлестірді. 1983 жылы 03.03.07 мамандығы бойынша диссертация қорғады. «Металлургиялық процестер мен өндірісті автоматтандыру».

ҚР білім беру ісінің құрметті қызметкері, халықаралық ақпараттандыру академиясының академигі. Ғылыми-педагогикалық салада 49 жылдық тәжірибесі бар. Көптеген ғылыми еңбектері нөлге тең емес импакт-факторы бар басылымдарда жарияланған. 120-дан аса ғылыми, оқу және әдістемелік еңбектердің авторы, авторлық куәліктері мен патенттері бар. Студенттердің ғылыми жұмыстарының жетекшісі, олардың бірі ҚР Ғылым академиясының медалімен марапатталған.  Университеттің Құрмет грамотасымен, ҚР үш салалы министрлігінің Құрмет грамотасымен, ҚР Кәсіподақтар федерациясының Құрмет грамотасымен, ҚР Ғылым академиясының Құрмет грамотасымен, Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ-дың «Ерекше еңбегі үшін» медалімен марапатталған.

Ғылыми жобалар

мыс зауытының технологиялық өндірісін автоматтандыру

Жарияланымдар

1. S.Koshimbayev., U.Imanbekova. O. Hotra., P. Popiel.,J. Tanas. Optimal control of blending and melting of copper concentratesProceedings of SPIE.  Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2015, 966246, 09(2015),  с. 966246-1-966246-7

2. S.Koshimbayev.,  U.Imanbekova., O. Hotra., Optimal control of copper concentrate blending and melting based on intelligent systems. Journal "Przegląd Elektrotechniczny", 8/2016, Poland, Warszawa, 2016 c.125-128, 2016

3. Koshimbayev Sh.K., U.Imanbekova., Hotra O.Z. Modelling in matlab  using fuzzy logic for  improving the economic factors of  melting of copper concentrate charge. Journal Actual problems of economics. ISSN 1993-6788. 161 (2014), №11, p.380-387

4. Кошимбаев Ш.К. Иманбекова У.Н. Определение оптимального состава шихты технологического процесса электроплавки медных концентратов. Вестник Национальной Академии наук Республики Казахстан. Научный журнал. №2, 2014, с. 38-43. Алматы, Казахстан

5. Кошимбаев Ш.К.ИманбековаУ.Н., Джусинбеков М.Ш., Иманбекова А.Н.Международные Сатпаевские чтения – 2016 Физико-химические процессы взаимодействия составляющих компонентов при шахтовке и алавления медных концентратов в среде BorlandDelphi 7 «Роль и место молодых ученых в реализации новой экономической политии Казахстана». ІІ Том Алматы, Казахстан, 10 апреля 2016 г. с.55-58

Білім беру

Қазақ политехникалық институты, металлургия, металлургиялық процестерді автоматтандыру. 

Өндірісті автоматтандыру, металлург-инженер. 1965-1970 ЖЖ.

Оқу бағдарламалары