Қойшина Гүлзада Мынғышқызы

Қойшина Гүлзада Мынғышқызы

Ph.D. докторы

Қауымдастырылған профессор

Ө.А. Байқоңыров атындағы Тау-кен-металлургия институты

Металлургия және пайдалы қазбаларды байыту кафедрасы

Email: g.koishina@satbayev.111

H-index:
3

Докторанттардың саны:
1

Кәсіби өмірбаяны

2022 – қазіргі уақытқа дейін. «Металлургия және пайдалы қазбаларды байыту» кафедрасының қауымдастырылған-профессоры

2021 – 2022 жж. «Металлургия және пайдалы қазбаларды байыту» кафедрасының ассистент-профессоры

2017 – 2021 жж. «Металлургия және пайдалы қазбаларды байыту» кафедрасының лекторы

2013 – 2016 жж. «Түсті металдар металлургиясы» кафедрасының аға оқытушысы

2010 – 2012 жж. «Түсті металдар металлургиясы» кафедрасының оқытушысы

2009 – 2007 жж. «Түсті металдар металлургиясы» кафедрасының ассистенті

Білімі

2014-2017 жж Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық Техникалық Зерттеу Университеті, Тау-кен металлургия институты, «Металлургия және пайдалы қазбаларды байыту» кафедрасы. 6D070900-Металлургия, № 0002411

2012-2014 жж Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық Техникалық Университеті, Тау-кен металлургия институты, «Түсті металдар металлургиясы» кафедрасы. 6М070900-Металлургия мамандығы бойынша техникалық ғылымдар магистрі. № 0052487

2001-2006 жж Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық Техникалық Университеті, Тау-кен металлургия институты, «Түсті металдар металлургиясы» кафедрасы. «Қара және түсті металдар металлургиясы» мамандығы бойынша металлург-инженер, - №0088792

Ғылыми жобалар

Ең маңызды ғылыми-зерттеу жұмыстарының тізімі:

2011 ж. - «Тараз-процесс» - шахталық пеште болат өндіру» инновациялық жобасының техникалық-экономикалық негіздемесін дайындау (инновациялық грант).

2011 ж. - «Марганец - хром құрамды композициялық материалдар өндірісі үшін тәжірибелік пештің сұлбасын әзірлеу және тәжірибелік өндірістің модулін құру» (инновациялық грант).

2012-2014 жж - № 751. МОН.ГФ.12.14 «Жаңа құрамды көміртекті түйіршікті материал алудың жоғары технологиясын жасақтау».

2015-2017 жж - № 757. МОН.ГФ..15.РИПР.14 «Металдардың тікелей редукциялануын ғылыми зерттеу және жинақталған өндірістік қалдықтардан марганец-хромның жаңа қорытпасын алу технологиясын жасақтау».

2015-2017 жж - № 757. МОН.ГФ..15.РИПР.15 «Кешенді темір кенін терең өңдеу технологиясын жасақтау».

2018-2020 жж - «Лисаков фосфорлы темір кені концентратын дайындау және өңдеу технологиясын жасақтау» № BR05235618 «Қазақстан Республикасының тау-кен және тау-кен өндірісіндегі технологиялар мен өндірісті модернизациялау» ғылыми-техникалық бағдарламасына сәйкес.

2021-2023 жж. - № АР09058297 "Мырыштау қалдықтарын кәдеге жарату арқылы құнды металдарды кешенді бөлуге бейімделген жаңа қалдықсыз қайта өңдеу технологиясын жасақтау". Ғылыми жетекші

2023-2025 жж. ИРН АР19679572 «Тауарлы өнім алу үшін болат балқыту өндірісіндегі мырыш шаңын қайта өңдеудің жаңа технологиясын әзірлеу». Ғылыми жетекші

Жарияланымдар

Web of Science Core Collection және Scopus мәліметтер базасына енетін маңызды жұмыстардың тізімі:

1. Tleugabulov S.M.,Tleugabulov B.S., Koishina G.M., Altybaeva D.K., Tazhiev E.B. Smelting Reduction of a Monocharge / Metallurgist, 2016 Vol. 60, Nos.1-2, p. 31-37.

2. Tleugabulov S.M., Abikov S.B., Koishina G.M., Tatybaev M.K. Fundamentals and Prospects of the Development of Reduction Steelmaking / Russian Metallurgy (Metally). – 2018. – №3. – P. 282-286. IF=0,23.

3. Tleugabulov S., Ryzhonkov D., Aytbayev N., Koishina G., Sultamurat G. The reduction smelting of metal-containing industrial wastes / News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences, 2019, 1(433), p. 32-37.

4. Tleugabulov S.M., Tleugabulov B.S., Koishina, G.M., Pykhteeva-Tleugabulova K.B. Improved Control of Smelting in Blast Furnaces / Steel in Translation, 2012, Vol. 42, No. 5, pp. 430–434.

5. Tleugabulov S.M., Ryzhonkov D.I., Altybayeva D.K., Koishina G.M. Limitation of metal carbonization results in implementation of 'Ore-Steel' process /  International Journal of Chemical Sciences. – India. 2015, 13(1), №2. – P. 389-400. ISSN 0972-768X, Scopus (IF-0.229).

6. S.M. Tleugabulov, B.S. Tleugabulov, D.Kh. Altybaeva, G.M. Koishina, E.B. Tazhiev. Regulation of High Temperature BlasttFurnace Processes by Adjusting the Fuell Additive Supply. Steel in Translation (United Kingdom), 2015, Vol. 45, No. 8, pp. 578–583. ISSN 0967–0912, Scopus (IF-0.232).

7. Tleugabulov S.M., Nurumgaliev A.K., Koishina G.M., Aitkenov N.B. Steel Production from Metal-Bearing Waste / Steel in Translation 2019, 49(3), р. 217-221.

8. Tleubagulov, S.M.Aitkenov, N.B.Koishina, G.M.Tazhiev, E.B. Technology Production of Ore Coal Pellets from Converter-Coal Slag Mix and Reduction Smelting of Steel / Steel in Translationthis link is disabled, 2021, 51(1), стр. 65–67

9. Koishina G.M., Zholdasbay E.E., Kurmanseitov M.B., Tazhiev Ye.B., Argyn A.A. Study on the behavior of zinc and associated metal-impurities in the process of chlorinating roasting of dross // Complex Use of Mineral Resources. Volume 3, Issue 318, 2021, P. 71-80. eISSN-L 2616-6445, ISSN 2224-5243. Q3 https://doi.org/10.31643/2021/6445.30

10. Dosmukhamedov N.K.Kaplan A.Zholdasbay E.E., Koishina G.M., Tazhiev Ye.B., Argyn A., Kuldeyev, Y.I.Kaplan, V. Processing dross from hot-dip galvanizing by chlorination roasting / Sustainability (Switzerland), 2021, 13(22), 12530. eISSN: 2071-1050, https://doi.org/10.3390/su132212530 Percentile-86, Q2 

11. Dosmukhamedov N.K.Zholdasbai E.E.Koishina G.M., Kaplan A.V., Kurmanseitov M.B.Tazhiev E.B. Chlorination Roasting of Oxidized Component Obtained from Dross at a Temperature of 1000°C / Metallurgist, 2022, 66(3-4), P. 335–342

12. Dosmukhamedov N.K., Kaplan V., Zholdasbay E.E., Argyn A., Kuldeyev Y.I., Koishina G.M., Tazhiev Ye.B. Chlorination Treatment for Gold Extraction from Refractory Gold-Copper-Arsenic-Bearing Concentrates // Sustainability (Switzerland), Vol. 14(17), №11079, 2022, eISSN: 2071-1050, https://doi.org/10.3390/su141711019. Percentile-86, Q2

Докторанттардың әлеуетті зерттеу жұмыстары

Темір кені мен өнеркәсіптік қалдықтарды қайта өңдеп тікелей легірленген болат алу технологиясын әзірлеу. Жоғары сапалы қорытпалар мен болаттарды ала отырып, темір кені концентраттарын кешенді қайта өңдеу мәселелерін шешу.