Кожаев Женис Турсуналиевич

Кожаев Женис Турсуналиевич

Ph.D. докторы

Қауымдастырылған профессор

Ө.А. Байқоңыров атындағы Тау-кен-металлургия институты

Маркшейдерлік іс және геодезия кафедрасы

Email: zh.kozhayev@satbayev.111

H-index:
2

Докторанттардың саны:
2

Кәсіби өмірбаяны

Геодезия бойынша PhD докторы. Маркшейдерлік жұмыстар,

Маркшейдерлік іс және геомеханика. Оқыңыз

заманауи, лазерлік және

геодезиядағы дәлдіктегі геодезиялық құралдар және

маркшейдерлік жұмыстарда. Жоба менеджері

Жер бетінің қозғалысына және

биік ғимараттардың мониторингі және

құрылыстар. Сәтбаевта 15 жылдық тәжірибесі бар

Университет және 10 жылдық өндірістік тәжірибе

Топографиялық және геодезиялық түсірілім бөлімі.

Білімі

1998-2004 жж. Тау-кен инженері-маркшейдерлік мамандық коды 1901,  2011-2013. 6M070700 - Тау-кен ісі 2014-2017 мамандығы бойынша инженерлік магистр.

Ғылыми жобалар

№757.МОН.ГФ.15.РИПР.13.    Хозшарттық жұмысқа коммерциялық ұсыныс дайындалып жатыр: «Определение оптимальных параметров конструктивных элементов восточного и южного борта марганцевой части карьера «Ушкатын-3». Жайрем ГОК.

Жарияланымдар

1. Technique of creation interactive visualization of 3dmaps within the University Campus. 15th internationalMultidisciplinary Scientific Geoconference and EXPO,SGM 2015 Scopus Импакт-фактор 0.16

2. Геоинформационная система геомеханическогомониторинга рудных месторождений сиспользованием методов космической радиолокационной интерферометрии. Горный журнал России №6 – Москва, 2016. – С. 78-84,импакт-фактор 0,123, входящий в базу SCOPUS

3. Possibilities of digital modeling for increasing theefficiency of the situational forecast in conducting mining works. Varna, Bulgaria. 2018.

Докторанттардың әлеуетті зерттеу жұмыстары

1. Қалалық жағдайдағы ерекше ғимараттардың деформациялық үрдістерді зерттеу

2. Ашық әдіспен игерілетін кенорнындағы геомеханикалық үрдістерді зерттеу