Қуандықов Тілепбай Әлімбайұлы

Қуандықов Тілепбай Әлімбайұлы

Техника ғылымдарының магистрі

Директордың орынбасары

Ө.А. Байқоңыров атындағы Тау-кен-металлургия институты

Маркшейдерлік іс және геодезия кафедрасы

Email: t.kuandykov@satbayev.111

H-index:
2

Кәсіби өмірбаяны

Техника ғылымдарының магистрі

31.05.2019 -31.05.2022-Лектор;

22.08.2016 -31.08.2019-Лектор;

01.09.2015 -22.08.2016-Аға оқытушы;

02.09.2014 -31.08.2015-Аға оқытушы;

02.09.2013 -31.08.2014-Оқытушы;

04.01.2012 -31.08.2013-Ассистент;

01.10. 2010 -15.07.2011-Инженер.

Ғалым, сегіз жылдық педагогикалық өтілі бар оқытушы.  Әр жылдары Қазақстан мен Ресейде ғылыми-педагогикалық тағылымдамадан өткен. 25-тен астам ғылыми мақалалар мен 3 инновациялық патенттің авторы, Satbayev University қабылдау комиссиясында белсенді жұмысы үшін алғыс хаты бар.

Сондай-ақ ASIIN халықаралық агенттігімен «Технологиялық машиналар мен жабдықтар» салалар бойынша мамандығын аккредиттеуге қатысты. «Машиналар мен жабдықтардың сандық инженериясы» магистратурасының білім беру бағдарламасын әзірлеуші.

2017 жылы ҚР БҒМ өкілі ретінде ҰБТ шарасын өткізуге қатысты;

2017/2018 оқу жылында Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ академиялық жоспарлау комитетінің мүшесі;

2017/2018 оқу жылында ОҚО абитуренттері үшін рекрутинг өткізу жөніндегі комиссия мүшесі;

ТМжЖ  кафедрасы бойынша дипломдық жобаларды антиплагиатқа тексеру операторы.

 Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің ректорынан 80 жылдық мерейтойы аясында өткізілген "Ең үздік эдвайзер" байқауына қатысып," III дәрежелі Диплом", 2016ж.

Алматы қаласының әкімдігі, Алматы аймағындағы ЖОО ректорлар Кеңесі. Алматы қалалық Парасат кәсіподағының құрылу күніне арналған «Алматы қаласы оқу орындарының қызметкерлері арасындағы VIII спартакиада» шағын футболдан бірінші орын үшін ДИПЛОМ. 2014 ж.

 Алматы қаласының әкімдігі, Алматы аймағындағы ЖОО ректорлар Кеңесі. «Құрмет грамотасы», Алматы қаласы оқу орындарының қызметкерлері арасындағы VIII-IX –шағын футболдан спартакиадаға қатысқаны үшін. 2014, 2015ж.

 «Құрмет грамотасы», университеттің спорттық өміріне белсенді қатысқаны үшін. 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017ж.

Білімі

2005-2009 жж. ҚазҰТУ. Қ.И. Сәтбаев. 050724 - "Технологиялық машиналар және жабдықтар", Инженер-механик. ЖБ № 0024117

2009-2011 жж. ҚазҰТУ Қ.И. Сәтбаев. 6М0724 - "Технологиялық машиналар және жабдықтар", техника ғылымдарының магистрі. ЖООК № 0005887

2017-қазіргі уақытта. ҚазҰТЗУ Қ.И. Сәтбаев. 6D070700 - "Тау-кен ісі", Докторантура PhD.

Ғылыми жобалар

Технологиялық машиналар және жабдықтар саласындағы ғалым (салалар бойынша)

Ғылыми жобаларға қатысу:

№757 ҒЗЖ МФ.15.ЭМ.1, Сериялық тербелмелі станоктар базасында штангалық ұңғымалық сораптардың ұзын жүрісті теңгергіш жетегін әзірлеу.

Хоз. №757 шарт.БҒМ.ГФ.15.РИП Р.46 Қоршаған ортаға зиянды әсерді төмендету үшін күкіртті ашық сақтаудың жаңа әдістерін әзірлеу.

Хоз. Шарт № 112РК0220 Мұнай-газ саласына арналған энергия үнемдейтін техниканың құрылымын әзірлеу.

«Кен қабатының бастапқы сүзгілеу қасиеттерін сақтай отырып, бұрғылау тәсіліне арналған технологиялық жабдықтар мен жарақтар өндірісі» тақырыбы бойынша ҒТҚН коммерцияландыру жобаларын гранттық қаржыландыруды орындаушы болып табыламын.

Жарияланымдар

«Конструкции современных моталок и пути их совершенствования». Промышленность Казахстана, г. Алматы, 2015. - № 1. - С. 38-40.

 «Теоретические основы совершенствования конструкции поршня бурового насоса». VII Международная научно-практическая конференция «Проблемы инновационного развития нефтегазовой индустрии» Казахстанско-Британский технический университет, г. Алматы, 2015. - № 1. - С. 98-102.

«Качественное образование как залог успеха профессионала». Гарантии качества профессионального образования: Тезисы докладов Международной научно- практической конференции, г. Барнаул, 2015. - № 1. - С. 34-36.

 «Моталка с гидравлическим формированием рулона». Вестник КазНТУ им. К.И. Сатпаева, г. Алматы, 2015. - № 3. - С. 318-323.

«Модернизация приводов металлургического оборудования с использованием пневматических силовых модулей возвратно-поступательного действия». Горный журнал Казахстана, 2016. - № 3(131). - С. 30-35.

«Термофрикционная коронка для отбора керна из хранилищ серы». Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения Казахский национальный технический университет имени К.И. Сатпаева, Министерства образованиия и науки Республики Казахстан. 06.02.2013/0138.1.

«Однопроходное устройство с отклонителем для образования окно в обсадной колонне». Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения Казахский национальный технический университет имени К.И. Сатпаева, Министерства образованиия и науки Республики Казахстан. 30.04.2014/0610.1

«Бурение  технологических скважин рудоносного горизонта с исходными фильтрационными свойствами». Международная научно-практическая конференция. «Геологоразведочное и нефтегазовое дело в ХХI веке: технологии, наука, образование». г. Алматы, КазНИТУ имени К.И. Сатпаева 2016г.

Восстановление дебита технологических скважин при подземном скважинном выщелачивании урана. II международной научно-технической интернет-конференции «Инновационное развитие горнодобывающей отрасли», Украина, 2017г.

Генератор гидроимпульсов с оптимальными рабочими характеритиками.Труды Сатпаевских чтений инновационные решения традиционных проблеме инженерия и технологии.  г. Алматы, КазНИТУ имени К.И. Сатпаева 2018г. ISBN 978-601-323-111-2;

Некоторые вопросы увеличения сроков межремонтного периода геотехнологических скважин.Международная научно-практическая конференция «Рациональное использование минерального и техногенного сырья в условиях Индустрии 4.0. УДК 622.1/2 (063) ББК 33.12. ISBN 978-601-323-168-6С. 257-260;

Способ вскрытия продуктивных горизонтов технологических скажин.Международная научно-практическая конференция «Рациональное использование минерального и техногенного сырья в условиях Индустрии 4.0. УДК 622.1/2 (063) ББК 33.12.ISBN 978-601-323-168-6. С. 266-269;

Причины возникновения кольматации прифильтровых зон технологических скважин и возможности их снижения.Международная научно-практическая конференция «Рациональное использование минерального и техногенного сырья в условиях Индустрии 4.0. УДК 622.1/2 (063) ББК 33.12. ISBN 978-601-323-168-6. С. 278-281;

Применение двойных бурильных труб для эрлифтного бурения технологических скважин.Международная научно-практическая конференция «Рациональное использование минерального и техногенного сырья в условиях Индустрии 4.0. УДК 622.1/2 (063) ББК 33.12. ISBN 978-601-323-168-6.С. 389-392;

Гидроимпульсное забойное устройство для декольматации фильтровой части технологических скважин.Международная научно-практическая конференция «Рациональное использование минерального и техногенного сырья в условиях Индустрии 4.0. УДК 622.1/2 (063) ББК 33.12.ISBN 978-601-323-168-6.С. 426-429;

Обоснование эффективных параметров работы погружных электронасосных агрегатов в условиях скважинной добычи урана.Международная научно-практическая конференция «Рациональное использование минерального и техногенного сырья в условиях Индустрии 4.0. УДК 622.1/2 (063) ББК 33.12.ISBN 978-601-323-168-6.С. 407-410.