Қуандықов Тілепбай Әлімбайұлы

Қуандықов Тілепбай Әлімбайұлы

Ph.D. докторы

Директордың орынбасары

Ө.А. Байқоңыров атындағы Тау-кен-металлургия институты

Маркшейдерлік іс және геодезия кафедрасы

Email: t.kuandykov@satbayev.111

H-index:
3

Кәсіби өмірбаяны

Доктор PhD.

2005 жылы Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетіне «Технологиялық машиналар мен жабдықтар (салалар бойынша)» мамандығы бойынша оқуға түсіп, 2009 жылы «Инженер механик» біліктілігін алып, оқуды үздік аяқтадым.

2009 жылы Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінде «Технологиялық машиналар мен жабдықтар» мамандығы бойынша магистратураға түстім. 2011 жылы үздік бітіріп, «Техника ғылымдарының магистрі» дәрежесін алдым.

Өзімнің кәсіби мансабымды 2010 жылы «Мұнай-газ өнеркәсібінің технологиялық машиналары мен жабдықтары» кафедрасының инженері лауазымынан бастап, онда 01.01.2012 ж. дейін жұмыс істедім.

Әрі қарай «Мұнай-газ өнеркәсібінің технологиялық машиналары мен жабдықтары» кафедрасы бойынша оқытушылық лауазымға ауыстырылдым:

- 2012 жылғы 4 қаңтардан бастап 2013 жылғы 31 тамызға дейін -ассистент;                                                                                                                                                                                                               

- 2013 жылғы 2 қыркүйектен 2014 жылғы 31 тамызға дейін - оқытушы;                                                                                                                                                                                                                           

- 2014 жылғы 2 қыркүйектен 2016 жылғы 22 тамызға дейін - аға оқытушы;

- 2016 жылғы 22 тамыздан 2022 жылғы 31 мамырға дейін - лектор.

2017-2020 жылдар аралығында Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінің докторантурасында 6D070700 – «Тау-кен ісі» мамандығы бойынша оқыдым.  2019 жылы Г.И. Носов атындағы Магнитогорск мемлекеттік техникалық университетінде (Ресей) тағылымдамадан сәтті өттім.

2020 жылдың 6 маусымынан бастап Ө.А. Байқоңыров атындағы тау-кен металлургия институты директорының орынбасары лауазымына тағайындалдым.   2023 жылы PhD докторы ғылыми дәрежесі берілді.

2023 жылдың қыркүйегінен бастап «Маркшейдерлік іс және геодезия» кафедрасының қауымдастырылған профессоры лауазымын қоса атқарамын.

Жалпы жұмыс өтілі – 14 жыл, ғылыми – педагогикалық - 12 жыл.

Ғылыми жобалар

Технологиялық машиналар және жабдықтар саласындағы ғалым (салалар бойынша)

Ғылыми жобаларға қатысу:

№757 ҒЗЖ МФ.15.ЭМ.1, Сериялық тербелмелі станоктар базасында штангалық ұңғымалық сораптардың ұзын жүрісті теңгергіш жетегін әзірлеу.

Хоз. №757 шарт.БҒМ.ГФ.15.РИП Р.46 Қоршаған ортаға зиянды әсерді төмендету үшін күкіртті ашық сақтаудың жаңа әдістерін әзірлеу.

Хоз. Шарт № 112РК0220 Мұнай-газ саласына арналған энергия үнемдейтін техниканың құрылымын әзірлеу.

«Кен қабатының бастапқы сүзгілеу қасиеттерін сақтай отырып, бұрғылау тәсіліне арналған технологиялық жабдықтар мен жарақтар өндірісі» тақырыбы бойынша ҒТҚН коммерцияландыру жобаларын гранттық қаржыландыруды орындаушы болып табыламын.

Жарияланымдар

«Конструкции современных моталок и пути их совершенствования». Промышленность Казахстана, г. Алматы, 2015. - № 1. - С. 38-40.

 «Теоретические основы совершенствования конструкции поршня бурового насоса». VII Международная научно-практическая конференция «Проблемы инновационного развития нефтегазовой индустрии» Казахстанско-Британский технический университет, г. Алматы, 2015. - № 1. - С. 98-102.

«Качественное образование как залог успеха профессионала». Гарантии качества профессионального образования: Тезисы докладов Международной научно- практической конференции, г. Барнаул, 2015. - № 1. - С. 34-36.

 «Моталка с гидравлическим формированием рулона». Вестник КазНТУ им. К.И. Сатпаева, г. Алматы, 2015. - № 3. - С. 318-323.

«Модернизация приводов металлургического оборудования с использованием пневматических силовых модулей возвратно-поступательного действия». Горный журнал Казахстана, 2016. - № 3(131). - С. 30-35.

«Термофрикционная коронка для отбора керна из хранилищ серы». Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения Казахский национальный технический университет имени К.И. Сатпаева, Министерства образованиия и науки Республики Казахстан. 06.02.2013/0138.1.

«Однопроходное устройство с отклонителем для образования окно в обсадной колонне». Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения Казахский национальный технический университет имени К.И. Сатпаева, Министерства образованиия и науки Республики Казахстан. 30.04.2014/0610.1

«Бурение  технологических скважин рудоносного горизонта с исходными фильтрационными свойствами». Международная научно-практическая конференция. «Геологоразведочное и нефтегазовое дело в ХХI веке: технологии, наука, образование». г. Алматы, КазНИТУ имени К.И. Сатпаева 2016г.

Восстановление дебита технологических скважин при подземном скважинном выщелачивании урана. II международной научно-технической интернет-конференции «Инновационное развитие горнодобывающей отрасли», Украина, 2017г.

Генератор гидроимпульсов с оптимальными рабочими характеритиками.Труды Сатпаевских чтений инновационные решения традиционных проблеме инженерия и технологии.  г. Алматы, КазНИТУ имени К.И. Сатпаева 2018г. ISBN 978-601-323-111-2;

Некоторые вопросы увеличения сроков межремонтного периода геотехнологических скважин.Международная научно-практическая конференция «Рациональное использование минерального и техногенного сырья в условиях Индустрии 4.0. УДК 622.1/2 (063) ББК 33.12. ISBN 978-601-323-168-6С. 257-260;

Способ вскрытия продуктивных горизонтов технологических скажин.Международная научно-практическая конференция «Рациональное использование минерального и техногенного сырья в условиях Индустрии 4.0. УДК 622.1/2 (063) ББК 33.12.ISBN 978-601-323-168-6. С. 266-269;

Причины возникновения кольматации прифильтровых зон технологических скважин и возможности их снижения.Международная научно-практическая конференция «Рациональное использование минерального и техногенного сырья в условиях Индустрии 4.0. УДК 622.1/2 (063) ББК 33.12. ISBN 978-601-323-168-6. С. 278-281;

Применение двойных бурильных труб для эрлифтного бурения технологических скважин.Международная научно-практическая конференция «Рациональное использование минерального и техногенного сырья в условиях Индустрии 4.0. УДК 622.1/2 (063) ББК 33.12. ISBN 978-601-323-168-6.С. 389-392;

Гидроимпульсное забойное устройство для декольматации фильтровой части технологических скважин.Международная научно-практическая конференция «Рациональное использование минерального и техногенного сырья в условиях Индустрии 4.0. УДК 622.1/2 (063) ББК 33.12.ISBN 978-601-323-168-6.С. 426-429;

Обоснование эффективных параметров работы погружных электронасосных агрегатов в условиях скважинной добычи урана.Международная научно-практическая конференция «Рациональное использование минерального и техногенного сырья в условиях Индустрии 4.0. УДК 622.1/2 (063) ББК 33.12.ISBN 978-601-323-168-6.С. 407-410.