Куттыбаева Айнур Ермеккалиевна

Куттыбаева Айнур Ермеккалиевна

Экономика ғылымдарының кандидаты

Қауымдастырылған профессор

Автоматика және ақпараттық технологиялар институты

Электроника, телекоммуникациялар және ғарыштық технологиялар кафедрасы

Email: a.kuttybayeva@satbayev.111

H-index:
1

Кәсіби өмірбаяны

Өмірбаян

Мен, Құттыбаева Айнұр Ермекқалиқызы Қарағанды облысының Шет ауданы Жұмыскер ауылында 1975 жылы 24-ақпанда дүниеге келдім. Анам – Абдрахманова Тиыштық,  мектеп-интернатында аспаз болып жұмыс істеген, қазір қайтыс болған, әкем -  ауыл еңбеккері. Менің 3 інім және 1 үлкен әпкем бар.

Абай атындағы орта мектепті 1991 жылы бітірдім. Оқуда үздік болдым, математика және биология пәндерінен аудандық олимпиадаларға қатыстым. Спорттың баскетбол және волейбол түрлерімен шұғылдандым.

1991 ж. мектеп бітіргеннен соң Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің Ақпараттану және есептеу техникасы факультетіне оқуға түстім. 1996 ж. Инженер-жүйетехник мамандығы бойынша бітірдім.

1996 ж. қыркүйек айында Қазақ ауыл шаруашылығы экономикасы ғылыми-зерттеу институтының Ақпараттандыру Бөліміне жұмысқа орналастым.   2000-2004 жж. осы ҒЗИ-ның аспирантурасында өндірістен қол үзбейтін бөлімінде оқыдым. 2009 ж. 00.08.05- Экономика және халық шаруашылығын басқару мамандығы бойынша экономика ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін «Ауыл шаруашылығы кәсіпорындарында өндірісті диверсификациялау (Алматы облысының материалдары негізінде)» тақырыбында диссертация қорғадым.

Жанұям: Бекниязов Рашид. Балаларым -  Кобланов Сырым Рашидович – Алматы қ. № 169 мектеп-лицейінің 3-сынып үздік оқушысы. Қоблан Азамат Рашидұлы, Қоблан Арай Рашидқызы – 3 жаста егіздер. Алматы қаласында Шаңырақ-1 ықшамауданында тұрамыз.

2006 ж. Қазіргі кезге дейін Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің Ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялар институтының Электроника, телекоммуникациялар және ғарыштық техникалар кафедрасында лектор  болып жұмыс істеймін. Кафедрада  Телекоммуникациядағы опто-талшықты жүйелер, Көпарналы телекоммуникациялық жүйелер пәндерінен сабақ беремін. Унимверситеттің қоғамдық, ғылыми жұмыстарына белсенді қатысамын.

2014 ж. 26-тамызында Халықаралық ақпараттандыру академиясының толық мүшесі болып сайландым.

Білімі

1) 1991-1996 гг. - Қ.И.Сәтбаев ат. Қазақ ұлттық техникалық университеті Казахский национальный технический университетіАқпараттық есептеу жүйелері факультеті. Мамадық 2201 - "Есептеу кешендері, жүйелері және желілері". Квалификация - Инженер-системотехник;

2) 1999-2002 гг. - Қазақ ААД және экономикасы ғылыми зерттеу институты , аспирантура, мамандық 00.08.05 - Экономика және халық шаруашылығын басқару;

3) 2009 ж "Ауыл шаруашылығы кәсіпорындарында өндірісті диверсификациялау" тақырыбында кандидаттық диссертация қорғалды.

Ғылыми жобалар

1) 2012-2014 жж.. Металды индукционық қыздыру үшін жиілік түрлендіргішін өндіру технологиясын жасау

2) 2014-2016 жж. "Күн батареялары - инвертор - энергожелі" жүйелерін зерттеу 

3) 2015-2017 жж. Ағынды суларды антибиотик және агрессивті дәрілік препараттармен лайлану  сымсыз тарату жүйесінің мониторингін зерттеу

Жарияланымдар

1) Обеспечения необходимой скорости передачи на физическом уровне в беспроводной сети. КазНТУ им.К.И.Сатпаева, Алматы, 1-2 декабря 2011 г. Труды ІІ Межд. науч.-практ.конф. «Информационно-инновационные технологи: интегра-ция науки, образования и бизнеса»

2)Методы повышения пропускной способности магистральной волоконно-оптической системы передачи. «Информационные и телекоммуникационные технологии: образование, наука, практика», Международная научно-практическая конференция, посвященная 50-летию Института информационных и телекоммуникационных технологий Казахского национального технического университета имени К.И. Сатпаева Алматы, Казахстан, 5-6 декабря 2012 года

3) Разработка технологии поддержки мультимедийных ресурсов обучения. «Информационные и телекоммуникационные технологии: образование, наука, практика», Международная научно-практическая конференция, посвященная 50-летию Института информационных и телекоммуникационных технологий Казахского национального технического университета имени К.И. Сатпаева Алматы, Казахстан, 5-6 декабря 2012 года

4)Бейнеконференцбайланысқа арналған  өткізу қабілеттілігін есептеу. Журнал Вестник КазНТУ им.Сатпаева май 2014 г.

5)Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Оптоволоконные системы в телекоммуникациях». Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Оптоволоконные системы в телекоммуникациях»;

6)Талшықты-оптикалық арналардың және байланыс желілерінің ақпарат тасымалдау  қабілеттілігін арттыру. Третьяя Межд.научно-практ.конф «Состояние, проблемы и задачи информатизации в Казахстане» посвящ.80-летию КазНТУ им.К.И.Сатпаева и 20-летию МАИН 20-22 ноября 2014 г. Алматы КазНТУ им.Сатпаева;

7)Қашықтан оқыту жүйесінің ақпараттық-коммуникациялық технологиялары. Межд.научно-практ.конф Нанотехнологии в материаловедении – новый вектор индустриализации Казахстана, посвящ.85-летнему юбилею академика А.К.Омарова 26-27 сентября 2014 г. Алматы КазНТУ им.Сатпаева;

8) Определение место повреждения в линиях связи; Труды международного форума «Инженерное образование и наука в ХХІ веке: проблемы и перспективы», посвященного 80-летию  КазНТУ им.Сатпаева Том 2. 22-24 октября  2014. 442-452 с.

9)Numerical study of focusing parameters of a five-electrode cathode lens with the rotational symmetry of the field. 2015 International Conference on Information Processing and Control Engineering (ICIPCE-2015) `(Scopus) Bauman Moscow State Technical University, Russia, April 15-17, 2015.

10) DWDM технологиясының ерекшеліктері және қолданылуы. 10 апреля 2015 г. Международные Сатпаевские чтения – 2015 «Роль и место молодых ученых в реализации новой экономической политики Казахстана»;

11) Дисперсияны компенсациялау әдістері. 10 апреля 2015 г. Международные Сатпаевские чтения – 2015 «Роль и место молодых ученых в реализации новой экономической политики Казахстана»

12) Қазіргі заманғы радиобайланыстық жүйелер. КазНТУ им.Сатпаева, 2015 г. Январь. Учебное пособие КазНТУ;

13) Определение параметров линейных систем автоматического регулирования.10 апреля 2015 г. Международные Сатпаевские чтения – 2015 «Роль и место молодых ученых в реализации новой экономической политики Казахстана»   

14) Импульсный инфракрасный прожектор с управляемой мощностью . Қазақстан жоғары мектебі, 4, 2014 стр 304-308. 

15) Современные системы цифровой речевой связи. Вестник КазНТУ им.Сатпаева 18-февраля 2015 г. 2015.№1.268-273;

16) Телефон желісін сырттай тыңдаудан қорғау үшін сызба дайындау. Вестник КазНТУ им.Сатпаева  2015 г. №6.

17) Телефондық байланыстан ақпаратты контактсіз алу сұлбасын талдау. Вестник КазНТУ им.Сатпаева  2016 г. №1. Стр 141-146

18)Параксиальные параметры и аберрации семиэлектродной осесимметричной катодной линзы. Вестник КазНТУ им.Сатпаева  2016 г. №1.стр.146-152

19) NGN желісіндегі маршруттау алгоритмдерін талдау.  Труды Международных сатпаевских чтений  «Конкурентоспособность технической науки и образования».  КазНТУ им.Сатпаева  2016 г.

20)CURIOSITY марсоходымен байланыс ұйымдастыру. ВКГТУ им.Серикбаева «Творчество молодых – инновационному развитию Казахстана» 14-15 апреля 2016 г. 4-часть. Мат.2-межд научно-тематичесой конференции студентов, магистрантов и моодых ученых. 222-226 стр.