Мамаева Аксауле Алиповна

Мамаева Аксауле Алиповна

Физика-математика ғылымдарының кандидаты

Қауымдастырылған профессор

Зертхана меңгерушісі

Ғылым

Сәтбаев Университеті холдингінің ғылыми қызметкерлері

Email: ak78@mail.333

H-index:
5

Кәсіби өмірбаяны

Мамаева Ақсәуле Әліпқызы, 1978 жылы туған, 2001 жылы Қазақ ұлттық университетінің физика факультетін бітірген. Әл-Фараби атындағы «Физика» мамандығы бойынша «Физика және плазма химиясы» мамандығы бойынша магистр академиялық дәрежесін берумен. 2002 жылы Физико-техникалық институттың жұқа қабықпен қаптау зертханасына инженер болып жұмысқа орналасты. 2003 жылы институттың күндізгі бөліміне аспирантураға түсіп, 2007 жылдың қарашасында Ph.D диссертациясын қорғады. 2008 жылдың наурыз айында Қазақстан Республикасының Жоғары аттестаттау комиссиясы А.Мамаеваға физика-математика ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін берді.

2010 жылдың қараша айында «Металлургия және байыту институты» АҚ Металлургия зертханасының меңгерушісі болып жұмысқа қабылданып, тағайындалды және қазіргі уақытта зертхана меңгерушісі қызметін атқарады.

Осылайша, Мамаева А.А.-ның 20 жыл үздіксіз еңбек өтілі бар, оның ішінде 12 жыл зертхана меңгерушісі.

Ғылыми кеңесті жоғарылату туралы және алдағы уақытта ҚР БҒМ ҚКСОН 2021 жылғы 12 шілдедегі № 570 бұйрығымен А.А. Мамаеваға доцент (доцент) ғылыми атағы берілді.

Біраз жылдар металлтану зертханасы жүргізген жобалардың жауапты орындаушысы болды. Қазіргі уақытта гранттық қаржыландыруды жүзеге асыру аясында жүзеге асырылатын жобалардың ғылыми жетекшісі.

Мамаеваның ғылыми жетекшілігімен А.А. 2019 жылы Кенжеғұлов А.Қ. 6D071000 – Материалтану және жаңа материалдар технологиясы мамандығы бойынша «Жоғары жиілікті магнетронды шашырату арқылы жоғары функционалдық қасиеттері бар титанды субстратта кальций-фосфатты жабындарды қалыптастыру» тақырыбында кандидаттық диссертациясын қорғады.

Мамаева С.А.ның ғылыми жұмыстарының тізімі. материалтану саласында жарияланған 70 ғылыми еңбекті, оның ішінде Қазақстан Республикасының 3 қорғау құжатын (патенттер, препатенттер және инновациялық патенттер) қамтиды. Қорғаудан кейін сұралған мамандық бойынша 30 мақала жарияланды, оның ішінде Комитет ұсынған басылымдарда 19, шет мемлекеттердің ғылыми басылымдарында 8, оның ішінде ақпараттық базасы бойынша импакт-факторы нөлдік емес халықаралық ғылыми журналдарда 6 мақала жарияланды. Thomson Reuters және Scopus ақпараттық базасындағы журналдар, шетелдік халықаралық конференциялар материалдарында 4 баяндама.

Хирш индексі Мамаева А.А. Web of Science бойынша – 5, Scopus – 4, Google Scholar – 4.

Білімі

Жоғары

Ғылыми жобалар

1. 2015-2017 жылдарға ғылыми зерттеулерді гранттық қаржыландыру жобасының жетекшісі, тақырыбы: «Титан негізінде оксидті және кальций-фосфатты жабындары бар керамикалық-металл бұйымдарын өндіру технологиясын әзірлеу».

2. 2015-2017 жж. ғылыми зерттеулерді гранттық қаржыландыру жобасының жетекшісі, тақырыбы: «Кең кеуекті өткізгіштігі жоғары наномодификацияланған керамика алу технологиясын әзірлеу және өнеркәсіптік газды тазарту үшін сүзгі элементтерін құру».

3. 2018-2020 жж. ғылыми зерттеулерді гранттық қаржыландыру жобасының жетекшісі., Тақырыбы: «Титан қорытпаларын кейіннен олардың бетіне биокомпозиттерді қолдану арқылы құю арқылы эндопротездерді алу технологиясын жетілдіру».

4. 2020-2022 жылдарға арналған ғылыми зерттеулерді гранттық қаржыландыру жобасының жетекшісі, тақырыбы: «Титан карбонитридінің тозуға төзімді, көп функциялы, композиттік жабындарын жасау»

Жарияланымдар

1. Effect of magnetron sputtering deposition conditions on the mechanical and tribological properties of wear-resistant titanium carbonitride coatings. Coatings. – 2022. – Vol. 12(2). – P. 193. https://doi.org/10.3390/coatings12020193, https://www.mdpi.com/2079-6412/12/2/193/html. Процентиль: 62%; Q2

2. Comparative study of tribological and corrosion characteristics of TiCN, TiCrCN and TiZrCN coatings. Coatings. – 2022. – Vol. 12(5). – P.564. https://doi.org/10.3390/coatings12050564, https://www.mdpi.com/2079-6412/12/5/564. Процентиль: 62%; Q2

3.A study of the influence of thermal treatment on hydroxyapatite coatingProtection of  metals and physical Chemistry of Surfaces Т.54(3); p.448-452. 2018. DOI: 10.1134/S2070205118030115. Процентиль: 54%;Q3

4. Investigation of the adhesion properties of calcium-phosphate coating to titanium substrate with regards to the parameters of high-frequency magnetron sputtering. Acta of bioengineering and biomechanics// Volume 22, Issue 2, 2020., p. 111-120. DOI: 10.37190/ABB-01544-2020-02. Процентиль: 26%;Q4

5. Hydrogen Dilatation of V-Based Composite Membranes.Archives of Metallurgy and Materials, 2022, 67(2), стр. 767–772. Процентиль: 39%;Q4