Мауленова Гульнара Джупарбековна

Мауленова Гульнара Джупарбековна

Сәулет кандидаты

Қауымдастырылған профессор

Сәулет және құрылыс институты

Сәулет кафедрасы

Email: g.maulenova@satbayev.111

Докторанттардың саны:
2

Кәсіби өмірбаяны

1991-1992-Алматы жобалау институтында сәулетші ГИПРОГор.  Алматы қаласында тұрғын және қоғамдық ғимараттарды жобалауға қатысты.

1992 – 2014 – Доцент,  Т. Жүргенов атындағы өнер академиясының. "Дизайн", "Графика"мамандықтары бойынша мемлекеттік білім беру стандарттарын әзірлеуге қатысты. "Графикалық дизайн" кафедрасын басқарды. "ҚР БҒМ ұсынған" грифімен шығарылған 5 оқу құралының авторы.

2010-2014 – "BUFID" сәулет-дизайнерлік компаниясындағы жобаның бас сәулетшісі. Алматы, Астана, Қызылорда, Катардағы тұрғын үй, қоғамдық ғимараттар жобаларына басшылық жасады. 

2014-Б. ғ. д. - Satbayev University қауымдастырылған профессоры. Сәулет және дизайн мамандықтары бойынша білім беру бағдарламаларын әзірлеуге қатысты. Докторанттар мен магистранттардың жетекшісі. BIM-технологиялар бойынша жыл сайынғы Халықаралық форумның ұйымдастыру комитетінің мүшесі.

Білімі

1986-1991-маман, Алматы сәулет-құрылыс институты, сәулетші дипломы 1999-2003 – сәулет кандидаты, Қазақ бас сәулет-құрылыс академиясы, 18.00.01 – сәулет теориясы мен тарихы, тарихи-архитуралық мұраны қалпына келтіру және қайта құру мамандығы бойынша Аспирантура

Ғылыми жобалар

Қала ортасының архитектурасы, қалалық ортадағы семантикалық жүйелер, архитектурадағы BIM-технологиялар, жайлы қалалық орта.

Жарияланымдар

1 Trends in the Formation of the Semantic Image of The Capital City (by the Example of Almaty). Annales. Annals for Istrian and Mediterranean Studies. Series Historia et Sociologia, 25, 2015, 3. KOPER 2015. (в соавторстве с К. Халыковым и А. Бердигуловой)

2 Graphic Transformations into a Modern Megapolis Architectural Environment (Almaty City). Association Lumen Publishing Research Center House in Social and Humanistic Sciences. - 2013. - № 3. - P. 36-39. (в соавторстве с К. Халыковым и Р. Садыгуловым).

3 Анализ историко-культурного содержания средового пространства г.Алматы в свете дальнейшего развития его образного потенциала. Международная конференция «Многогранный мир традиционной культуры: проблемы изучения, сохранения и современной интерпретации», Казань. РФ, 2015г.

4 Традиционные образы в контексте гуманизации архитектурного пространства крупного города (на примере г.Алматы). Международная научно-практическая конференция «Современные технологии возрождения, сохранения и трансляции культурного наследия этносов: опыт, проблемы, перспективы». г.Казань РФ, 2014 г.

5 Перспективы развития визуального образа Алматы в свете новых социально-экономических программ. Статья в журнале «International Academy of Science and Higher Education. International Scientific Analytical Project». London, United Kingdom, 2017, №5.

6. Resistance of adaptive facade structures to aggressive environmental influences. / Устойчивость адаптивных фасадных структур к агрессивным влияниям на окружающую среду. LVIII International scientific and practical conference: «European research: innovation in science, education and technology / Европейские научные исследования: инновации в науке, образовании и технологиях». (London. Great Britain. December 8-9, 2019) (совместно с К. Цай). Architectural adaptive space. Наука и образование сегодня. №12 (47), 2019

Докторанттардың әлеуетті зерттеу жұмыстары

Сәулет және бұқаралық ақпарат құралдары

Сәулет өнеріндегі әдіснамалық және семиотикалық модельдеу