Мендыгалиев Адиль Аскарович

Мендыгалиев Адиль Аскарович

Техника және технологиялар магистрі

Аға оқытушы

Қ. Тұрысов атындағы Геология және мұнай-газ ісі институты

Пайдалы қазбалар кенорындарын геологиялық түсіру, іздеу және барлау» кафедрасы

Email: a.mendygaliyev@satbayev.111

H-index:
1

Кәсіби өмірбаяны

2021 жылдан бастап аға оқытушы

2020 жылдан бастап «Казатомпром» ҰАК »АҚ« Институт высоких технологий »ЖШС аға ғылыми қызметкері

2019 жылдан 2020 жылға дейін «Волковгеология» АҚ ЦАУ ОГГР геология бойынша бас маманы

2015 - 2019 жылдар аралығында ЦОМЭ «Волковгеология» АҚ филиалы мемлекеттік кәсіпорнының жетекші геологы

2007-2015 жылдар аралығында «Волковгеология» АҚ филиалы 1 санатты МЖ геолог-инженері, 1 санатты МЖ инженері, 2 санатты МЖ гидрогеологиялық инженері, 1 санатты ММ техник-гидрогеолог.

Білімі

2004-2008 жылдар аралығында Қазақ ұлттық техникалық университеті. Сатпаева К.И., геологиялық барлау факультеті, күндізгі бөлім. Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау мамандандырылған, бакалавр.

2008 жылдан 2010 жылға дейін Ұлттық зерттеу Томск политехникалық университеті, магистратура, күндізгі бөлім. Геология және пайдалы қазбаларды барлау мамандығы бойынша, техника және технология магистрі.

Ғылыми жобалар

«Солтүстік және Оңтүстік Карамурун кен орны жағдайында технологиялық ұңғымаларды төсеудің әртүрлі әдістерін жоспарлау және қолдану бойынша ғылыми негізделген ұсынымдарды әзірлеу (2020 - 2021)»

«Қанжуған уран кен орнын игеру жобасын» дайындау жөніндегі аға ғылыми қызметкер (2020 - 2021)

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК »АҚ уран кен орындарының пайдаланылған технологиялық блоктарынан жерасты ұңғымаларын сілтісіздендіру әдісімен сирек жер элементтерін, сирек және асыл металдарды алу мүмкіндігін зерттеу» аға ғылыми қызметкері (2020 - 2021)

Су қоймасы-инфильтрация түріндегі уран кен орындарын геологиялық іздеу мен барлауды жобалау мен геологиялық қамтамасыз етудегі геологиялық топтың көшбасшылығы (Шу-Сарысу және Сырдария уран рудалары (2015-2020))

Мыңқұдық кен орнының Орталық аймағында табылған уран қорын есептеу әдістемесін әзірлеудегі жетекші орындаушы (Автор) (2018)

Жарияланымдар

2020:

1. Импакт-геотектоникалық активация және оның пластиналық тектоникадағы рөлі // SATPAY READINGS ISS «SATPAY READINGS - 2020» 1-том. 124-127

2. Сутегі уран кен орындарын геологиялық барлаудың өзекті мәселелерін әзірлеу және инновациялық шешімдер // ғылыми-техникалық және өндірістік тау-кен журналы № 3 2020, б. 6-13

2019:

3. ҚАЗАҚСТАННЫҢ УРАН МИНЕРАЛДЫҚ БАЗАСЫНЫҢ ДАМУЫ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ДАМУ ЖӘНЕ ҚАУІПТІ ПАЙДАЛЫ ҚОМПОНЕНТТЕРДІ ДАМЫТУ ЖӘНЕ МӘСЕЛЕЛІ ТАҚЫРЫПТАРЫ // Қазақстанның геология және жер қойнауын пайдалану жөніндегі әр тоқсандық салалық журнал No4 (7) желтоқсан 2019 ж. 41-43

4. Уран кендерін жерасты ұңғымаларын сілтісіздендіру әдісімен ашу және өндіру үшін берілген геологиялық ақпаратты дамытудың өзекті бағыттары және олардың кен орындарын игерудегі рөлі // Тоқсан сайынғы журнал Қазақстан геологиясы және жер қойнауын пайдалану No3 (6) Қазан 2019 б. 30-33

5. Жер-жерде сілтісіздендіру әдісімен оларды көп қабатты өндіруге арналған уранның ашық қорларын есептеу кезіндегі өзекті мәселелер және оларды шешу // Тоқсан сайынғы журнал Қазақстан геология және жер қойнауын пайдалану журналы No1 (4) сәуір 2019 ж. 12-13

6. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ УРАНИ ИНДУСТРИЯСЫНЫҢ ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ ҚАЖЕТТІЛІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҮШІН ҚАЗАҚСТАН УРАНИЙ МИНЕРАЛДЫҚ РЕСУРСТАР БАЗАСЫН ДАМЫТУ ЖӘНЕ ЖАҢАРТУ 31-34

7. «ОРТАЛЫҚ» БӨЛІМІНІҢ МЫЙНЫҚУДЫҚ ДЕПОЗИТТЕРІМЕН ӨНДІРІСТЕ, АРНАЛҒАН УРАН РЕЗЕРВТЕРІН КӨП ҚАБАТТЫ ТАУЫП АЛУ ӘДІСІМЕН ОПТИМАЛДЫҚ ӘДІС ТАНДАУ. 104-107

8. ҚАЗАҚСТАННЫҢ МИНЕРАЛДЫҚ РЕСУРСТАР БАЗАСЫН ДАМЫТУДАҒЫ ГЕОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ШАРАЛАРДЫҢ МОНИТОРИНГІ УРАН ИСЛ-МАННЕРІ МЕН ОНЫҢ ӨНЕРКӘСІПТЕГІ РӨЛІН орындайды // «Уран өнеркәсібінің өзекті мәселелері» атты IX-ші Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары , 2019, 1 том, б. 108-110

9. ОРТАЛЫҚ МИНКУДУК ДЕПОЗИТІНІҢ МЫСАЛЫ БОЙЫНША УНИВЕРСИТЕТ ӘДІСІ МЕНЕН КӨП ҚАБАТТЫ МАЙДАНУ ҮШІН АШЫҚ УРАН РЕЗЕРВТЕРІН ЕСЕПТЕУ ҮШІНДЕГІ АҒЫМДАҒЫ МӘСЕЛЕЛЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ШЕШІМІ Профессор К.В. Радугиннің туған күні. Томск, 2019, б. 42-44

2014 жыл:

10. Haplogroup құрылымы // Ресейлік генетикалық генеалогия журналы 6 (1) 73-100 бет.

11. С гаплотопының құрылымы // Ресейлік генетикалық генеалогия журналы (орысша нұсқасы) 6 (1), б. 28-54