Мұқатаева Ардақ Жаңбырбаевна

Мұқатаева Ардақ Жаңбырбаевна

Филология ғылымдарының кандидаты

Сениор-лектор

Базалық білім беру институты

Қазақ және орыс тілдері кафедрасы

Email: a.mukhatayeva@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

      Өзінің педагогикалық және кәсіби қызметін 1980-1994 жылдары ҚазКСР ҒА Тіл білімі институтында кіші, одан кейін аға ғылыми қызметкер болып бастады. 1994-2009 жылдары Қазақстан және Орталық Азиядағы Еуропалық Комиссияның Өкілдігінде орыс тілінің оқытушысы. 2003-2005 жылдары ҚазБСҚА қазақ және орыс тілдері кафедрасының оқытушысы, меңгерушісі. 2011 жылдан қазіргі уақытқа дейін Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінде.   

Білімі

1) 1974-1979жж. – С.М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университеті, филология факультеті, мамандығы – Филолог. Орыс тілі және әдебиетінің оқытушысы.

2) 1982-1984 – КСРО ҒА Тіл білімі институтында тағылымдама (Мәскеу қаласы); 1986-1989 – ҚазКСР ҒА Тіл білімі институтында күндізгі аспирантура, мамандығы – 10.02.06. Түркі тілдері.

3) 1989 жылы «Қазақ эпосының лексикасын этнолингвистикалық зерттеу (материалдық мәдениет)» тақырыбында кандидаттық диссертация қорғады. Ғылыми дәрежесі: филология ғылымдарының кандидаты.

Жарияланымдар

1.    Мұқатаева А.Ж. (2014) Қазақ эпосы лексикасының этимологиясы. Қазіргі жаратылыстану жетістіктері – Мәскеу «Жаратылыстану академиясы», №4. Б.161-164. (РҒЦИ импакт факторы - 0,298).

2.  Мұқатаева А.Ж. (2014) Этнографиялық топонимдердің этимологиясы туралы. Қазіргі жаратылыстану жетістіктері – Мәскеу «Жаратылыстану Академиясы», №7. Б. 153-155. (РҒЦИ импакт факторы - 0,300).

3.   Мұқатаева А.Ж. (2014) Батырдың жеке қаруының негізгі түрлері (қазақ эпосының материалдары бойынша). Халықаралық эксперименттік білім журналы – Мәскеу «Жаратылыстану академиясы», №8 (1). Б. 53-56. (РҒЦИ импакт факторы-0,043).

4.  Мұқатаева А.Ж. (2014) Эпос тіліндегі көне лексемалар. Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы. Сериясы: филология ғылымдары, № 3(49). Б. 39-43.

5.  Мұқатаева А.Ж. (2014)  Қазақ эпосының лексикасын семасиологиялық талдау. Ғылым кеше, бүгін, ертең: ХІІІ Халықаралық ғылыми-практикалық конференция. Новосибирск, № 4(11). Б.57-63.

6.  Мұқатаева А.Ж. (2015) Батырдың әскери қару-жарақтарының көмекші заттары (қазақ эпосының материалдары бойынша). Қазіргі жаратылыстану жетістіктері – Мәскеу «Жаратылыстану академиясы», №1. Б. 880-883. (РҒЦИ импакт факторы-1,358).

7.    Мұқатаева А.Ж. (2015) Қару-жарақтар және олардың атрибуттары (қазақ эпосының материалдары бойынша). Ғылым кеше, бүгін, ертең: ХІІІ Халықаралық ғылыми-практикалық конференция.  Новосибирск, № 4(20). Б. 30-33.

8. Мұқатаева А.Ж. (2016) Қазақ эпосының тұрмыстық лексикасы.  Ш.Уәлиханов атындағы ҚМУ Хабаршысы. Филология сериясы, №1. Б. 99-103.                                  

9.  Мұқатаева А.Ж. (2017) Қазақ эпосының лексикасы құрылымындағы киім және әшекейлер. Ғылым кеше, бүгін, ертең: XLVIII Халықаралық ғылыми - практикалық конференция материалдары бойынша мақалалар жинағы №7(41) – Новосибирск: СибАК.

10. Мұқатаева А.Ж. (2019) Ат әбзелдері және қозғалу құралдары (қазақ эпосының материалдары бойынша). Мәдениеттану, филология, өнертану: қазіргі ғылымның өзекті мәселелері. XX-XXI Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары бойынша мақалалар жинағы № 3-4(16). – Новосибирск: СибАК - Б. 72-76.