Мұқатаева Ардақ Жаңбырбаевна

Мұқатаева Ардақ Жаңбырбаевна

Филология ғылымдарының кандидаты

Сениор-лектор

А. Машани атындағы базалық білім беру институты

Қазақ және орыс тілдері кафедрасы

Email: a.mukhatayeva@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

      Өзінің педагогикалық және кәсіби қызметін 1980-1994 жылдары ҚазКСР ҒА Тіл білімі институтында кіші, одан кейін аға ғылыми қызметкер болып бастады. 1994-2009 жылдары Қазақстан және Орталық Азиядағы Еуропалық Комиссияның Өкілдігінде орыс тілінің оқытушысы. 2003-2005 жылдары ҚазБСҚА қазақ және орыс тілдері кафедрасының оқытушысы, меңгерушісі. 2011 жылдан қазіргі уақытқа дейін Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінде.   

Жарияланымдар

1.    Мұқатаева А.Ж. (2014) Қазақ эпосы лексикасының этимологиясы. Қазіргі жаратылыстану жетістіктері – Мәскеу «Жаратылыстану академиясы», №4. Б.161-164. (РҒЦИ импакт факторы - 0,298).

2.  Мұқатаева А.Ж. (2014) Этнографиялық топонимдердің этимологиясы туралы. Қазіргі жаратылыстану жетістіктері – Мәскеу «Жаратылыстану Академиясы», №7. Б. 153-155. (РҒЦИ импакт факторы - 0,300).

3.   Мұқатаева А.Ж. (2014) Батырдың жеке қаруының негізгі түрлері (қазақ эпосының материалдары бойынша). Халықаралық эксперименттік білім журналы – Мәскеу «Жаратылыстану академиясы», №8 (1). Б. 53-56. (РҒЦИ импакт факторы-0,043).

4.  Мұқатаева А.Ж. (2014) Эпос тіліндегі көне лексемалар. Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы. Сериясы: филология ғылымдары, № 3(49). Б. 39-43.

5.  Мұқатаева А.Ж. (2014)  Қазақ эпосының лексикасын семасиологиялық талдау. Ғылым кеше, бүгін, ертең: ХІІІ Халықаралық ғылыми-практикалық конференция. Новосибирск, № 4(11). Б.57-63.

6.  Мұқатаева А.Ж. (2015) Батырдың әскери қару-жарақтарының көмекші заттары (қазақ эпосының материалдары бойынша). Қазіргі жаратылыстану жетістіктері – Мәскеу «Жаратылыстану академиясы», №1. Б. 880-883. (РҒЦИ импакт факторы-1,358).

7.    Мұқатаева А.Ж. (2015) Қару-жарақтар және олардың атрибуттары (қазақ эпосының материалдары бойынша). Ғылым кеше, бүгін, ертең: ХІІІ Халықаралық ғылыми-практикалық конференция.  Новосибирск, № 4(20). Б. 30-33.

8. Мұқатаева А.Ж. (2016) Қазақ эпосының тұрмыстық лексикасы.  Ш.Уәлиханов атындағы ҚМУ Хабаршысы. Филология сериясы, №1. Б. 99-103.                                  

9.  Мұқатаева А.Ж. (2017) Қазақ эпосының лексикасы құрылымындағы киім және әшекейлер. Ғылым кеше, бүгін, ертең: XLVIII Халықаралық ғылыми - практикалық конференция материалдары бойынша мақалалар жинағы №7(41) – Новосибирск: СибАК.

10. Мұқатаева А.Ж. (2019) Ат әбзелдері және қозғалу құралдары (қазақ эпосының материалдары бойынша). Мәдениеттану, филология, өнертану: қазіргі ғылымның өзекті мәселелері. XX-XXI Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары бойынша мақалалар жинағы № 3-4(16). – Новосибирск: СибАК - Б. 72-76.

Білім беру

1) 1974-1979жж. – С.М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университеті, филология факультеті, мамандығы – Филолог. Орыс тілі және әдебиетінің оқытушысы.

2) 1982-1984 – КСРО ҒА Тіл білімі институтында тағылымдама (Мәскеу қаласы); 1986-1989 – ҚазКСР ҒА Тіл білімі институтында күндізгі аспирантура, мамандығы – 10.02.06. Түркі тілдері.

3) 1989 жылы «Қазақ эпосының лексикасын этнолингвистикалық зерттеу (материалдық мәдениет)» тақырыбында кандидаттық диссертация қорғады. Ғылыми дәрежесі: филология ғылымдарының кандидаты.

Оқу бағдарламалары