Мухамедиев Равиль Ильгизович

Мухамедиев Равиль Ильгизович

Техникалық ғылымдар докторы

Профессор

Профессор

Кибернетика және ақпараттық технологиялар институты

Ақпараттану және қолдаңбалы кафедрасы

Email: r.mukhamediev@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

2018 ж.бастап - Қ.Сатпаев атындағы ҚазҰТЗУ, проф. каф. ПИ

2017 ж. – ҚазҰТҒЗИ ИИТТ директоры, проф. каф. КИПИ

2016-2017 жж. - Professor of Information System Management Department of Kazakh British Technical University,

2013 ж. - ҚР БҒМ Ақпараттық және есептеуіш технологиялар институтының бас ғылыми қызметкері

2012-2015 жж. - халықаралық ақпараттық технологиялар университетінің (IITU) ҚҚЕАТ кафедрасының меңгерушісі, профессор

2010-2011 жж. - Халықаралық ақпараттық технологиялар университетінің ат кафедрасының меңгерушісі (IITU), профессор

2007-2010 ж. ж. менеджмент ақпараттық жүйелер институтының (ИСМА) жаратылыстану ғылымдары және ақпараттық технологиялар кафедрасының меңгерушісі, қауымдастырылған профессор

2006 ж. - қауымдастырылған профессор (ИСМА)

2005-2006 жж.- Ақпараттық жобалар бөлімінің басшысы (ИСМА)

2001-2004 жж. - доцент (ИСМА)

1996-2000 жж.- 80-ші Рига орта мектебі директорының информатика жөніндегі орынбасары

1992-1995 жж. – Доцент (Рига авиациялық университеті)

1987-1991 жж.- Ассистент (Рига азаматтық авиация инженерлері институты (РКИИГА))

1986-1987 ж. ЖБИ авиациялық радиоэлектрондық жабдықтарды пайдалану кафедрасының инженері

1983-1986 - Аспирант (РКИИГА)

Ғылыми жобалар

Бағдарламалау, Жасанды интеллект және зияткерлік жүйелер( Машиналық оқыту), компьютерлік оқыту және тестілеу, асинхронды жүйелерді Имитациялық модельдеу.

Софтверлік және ғылыми жобаларды басқару; Жасанды интеллект технологиялары мен алгоритмдерін қолдана отырып инновациялық жобалар жасау

Жарияланымдар

1) Mukhamediev R. I., Aligulyev R. M., Muhamedijeva J. Estimation of Relationship Between Domains of ICT Semantic Network //International Conference on Digital Transformation and Global Society. – Springer, Cham, 2017. – С. 130-135.

2) Muhamedyev R. et al. Visualization of the Renewable Energy Resources //International Conference on Augmented Reality, Virtual Reality and Computer Graphics. – Springer International Publishing, 2016. – С. 218-227.

3) Muhamedyev R. Machine learning methods: An overview //CMNT. - 19(6). – 2015. - P. 14-29.

4) Muhamedyev R. I. et al. New ICT trends in solving the problem of accelerated population aging //Control, Automation and Systems (ICCAS), 2015 15th International Conference on. – IEEE, 2015. – P. 1969-1973.

5) Muhamedyev R. et al. Comparative analysis of classification algorithms //Application of Information and Communication Technologies (AICT), 2015 9th International Conference on. – IEEE, 2015. – P. 96-101.

6) Muhamedyev R. I. et al. A Method of Three-Dimensional Visualization of Molecular Processes of Apoptosis //Augmented and Virtual Reality. – Springer International Publishing, 2014. – P. 103-112.

7) Muhamediyev R. I., Amirgaliyev Y., Iskakov S. K. Integration of Results from Recognition Algorithms Applied to the Uranium Deposits (Selected Papers from The 6th International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems and The 13th International Symposium on Advanced Intelligent Systems (SCIS&ISIS2012)) //Journal of advanced computational intelligence and intelligent informatics. – 2014. – Т. 18. – №. 3. – P. 347-352.

8) Muhamedyev R. I. et al. Premises for the creation of renewable energy sources GIS monitoring //Application of Information and Communication Technologies (AICT), 2014 IEEE 8th International Conference on. – IEEE, 2014. – P. 1-5.

9) Muhamedyev R. I. et al. Using computational models for development of the three-dimensional visualization in molecular biology //Application of Information and Communication Technologies (AICT), 2014 IEEE 8th International Conference on. – IEEE, 2014. – С. 1-4.

10) Muhamedyev R., Mansharipova A., Muhamedyeva E. Visualization of Biological Processes Described by Models of Apoptosis //Life Science Journal. – 2014. – Т. 11. – №. 10. – С. 320-327.

11) Muhamedyev R. et al. Optimization of medical information systems by using additional factors //Computer Modelling and New Technologies. – 2014. – Т. 18. – №. 1. – С. 100-108.

12) Amirgaliev E. et al. Recognition of rocks at uranium deposits by using a few methods of machine Learning //Soft Computing in Machine Learning. – Springer International Publishing, 2014. – С. 33-40.

13) Амиргалиев Е.Н., Искаков С.Х., Кучин Я.В., Мухамедиев Р.И. Интеграция алгоритмов распознавания литологических типов. Журнал "Проблемы информатики",Сибирское отделение РАН, N 4(21) 2013, c. 11-20, ISSN 2073-0667(VINITI)

14) Амиргалиев Е.Н., Искаков С.Х., Кучин Я.В., Мухамедиев Р.И.  Методы машинного обучения в задачах распознавания пород на урановых месторождениях. //Известия НАН РК , 2013,  №3.  С.82-88.

15) Muhamedyev R. I. et al. Recognition of geological rocks at the bedded-infiltration uranium fields by using neural networks //Open Systems (ICOS), 2012 IEEE Conference on. – IEEE, 2012. – С. 1-6.

16)Muhamedyev R. I. et al. The web portal “Active longevity of Kazakhstan population”: actuality, objectives, functions and preliminary results //Soft Computing and Intelligent Systems (SCIS) and 13th International Symposium on Advanced Intelligent Systems (ISIS), 2012 Joint 6th International Conference on. – IEEE, 2012. – С. 571-576.

17) Muhamedyev R. I., Kuchin Y. I., Muhamedyeva E. L. Geophysical research of boreholes: Artificial neural networks data analysis //Soft Computing and Intelligent Systems (SCIS) and 13th International Symposium on Advanced Intelligent Systems (ISIS), 2012 Joint 6th International Conference on. – IEEE, 2012. – С. 825-829.

Білім беру

2017 ж. - Профессор (шешім № 03.03-11-2017 жаратылыстану ғылымдары және ақпараттық технологиялар саласындағы дәрежелер мен атақтар беру жөніндегі комитет)

2013 ж. – Профессор (Nr шешімі. 219 дәрежелер мен атақтар беру жөніндегі комитет - Promotion Council "RTU P-07" in in in Information Technologies, Riga, Latvia)

2006 ж. – қауымдастырылған профессор (РТУ профессорлық кеңесінің N 116 шешімі).

1993 ж. - инженерлік ғылымдарының докторы, диплом G-D Nr. 000088 (Латвия) (05.25.05)

1992 ж. – доцент, диплом nr. 003380 (Ресей Ғылым академиясы)

1987 ж. - техника ғылымдарының кандидаты, TH nr дипломы. 098882. Тақырыбы: "жер үсті авиациялық радиоэлектрондық жабдықтарды техникалық пайдалануды басқару процестерін автоматтандыру"»

1983-1986 жж. – аспирант. Зерттеу объектілері-радиожабдықты пайдалануда және сенімділігін арттыруда компьютерлік технологияларды қолдану, радиожабдықтың сенімділігін бағалау үшін деректер базасының технологияларын қолдану.

1983 жылы Рига азаматтық авиация инженерлері институтын бітірді . Авиациялық радио жабдықтау факультеті. Біліктілігі-радиоинженер, диплом nr.365663.

Оқу бағдарламалары