Нұрбекова Гүлназира Джалиловна

Нұрбекова Гүлназира Джалиловна

Педагогика ғылымдарының кандидаты

Аға оқытушы

Жобаларды басқару институты

Шет тілдер кафедрасы

Email: g.nurbekova@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

Шетел тілін оқыту саласында жұмыс өтілі 29 жыл; 30-дан астам ғылыми еңбектерге автор және қосалқы автор; 2002-ші жылы кандидаттық диссертация қорғады; Халықаралық «Болашақ» стипендиясының иегері; 1995-2002 жж. Қазақ мемлекеттік әлем тілдері университеті, Әдістеме кафедрасының оқытушысы; 2002-2005 жж. Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті, Әдістеме кафедрасының аға оқытушысы; 2005-2013 жж. Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті, Әдістеме кафедрасының доценті болып жұмыс жасады; 2007-2011 Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінде  Ғылыми кеңестің Ғалым хатшысы; 2011-2013 Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті  Ректор Кеңесшісі болып жұмыс жасады; 2013-2014 жж. Лондондағы Брунель университетінде тағылымдамадан өтті; 2015-2017 жж. Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті Ғылыми әдістемелік басқармада бөлім жетекшісі болдып қызмет етті. 2017-жылдан бері Сәтбаев Университетінде «Ағылшын тілі» кафедрасының сениор-лектор, 2020 жылдан бастап «Шетел тілдері» кафедрасында аға оқытушы болып жұмыс жасайды.

Сертификаттары:

TKT module 1 Language and background to language learning and teaching. 03.07.2023 Алматы

TKT module 2 Lesson planning and use of resources for language teaching. 03.07.2023 Алматы

Актуальные проблемы иноязычного образования, филологии, переводоведения и коммуникативистики. 10.11.23-18.11.23 72 акад.сағат. КазУМОиМЯ имени Абылайхана

Teaching content and language integrated lessons using interactive media. 02.01.2023 - 21.01.2023 ж. 72 акад.сағат. KAZUSA company

Сабақта белсенді және интербелсенді оқыту әдістерін пайдалану. 05.11.2022-19.11.2-22 ж. 72 акад.сағат. KAZUSA company

Integration of teaching, curricula and assessment in distance education. 15.04.2021 - 28.04.2021 ж. 72 акад.сағат. Almaty international study center

Augmented reality in Foreign language education. 11.01.2020 - 23.01.2020 ж. 72 акад.сағат. Almaty international study center

Blended learning Essentials: Getting started. University of Leeds, Online, 2020

Understanding language. Southampton University, Online, 2020

Seminar «Bring technology into your classroom with English file 3rd edition itools». Interpress, 2019

Teaching excellence. Satbayev University (2019-2020)

Professional Development seminar «Motivating the Unmotivated – Ten ways to get Your Students to DO Something». Oxford University Press, 2018

Professional Development seminar «Motivating the Unmotivated – Ten ways to get Your Students to DO Something». Oxford University Press, 2018

ELD Teacher Training Workshops. Satbayev University (2018-2019)

An interactive, hands-on approach to teaching and learning“. Методическо-консультационный отдел ТОО “InterPress Distribution” при поддержке издательского дома “Oxford University Press”, Алматы, Айтеке би 99, 2018

VIII Международная школа переводчиков художественной литературы стран СНГ. КазУМОиМЯ им. Абылай хана, «Московский государственный лингвистический университет», 17.04.2017-21.04.2017 ж. 72 акад.сағат.

«Болашак» бағдарламасы (Ұлыбританияда тағылымдама, университет Брунель). 2013-2014 ж.

Білімі

1990-1995жж. Қазақ мемлекеттік әлем тілдері университеті, неміс тілі факультеті «Неміс және араб тілдерінің мұғалімі»

2002-ші жылы «Оқыту және тәрбиелеу теориясы мен әдiстемесi» мамандығы бойынша педагогика ғылымдарының кандидаты

2010-2012 жж. Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті, «Шетел тілі: екі шетел тілі»

Ғылыми жобалар

Ғылыми бағыты «Шеттілдік білім беру әдіснамасы»

Жарияланымдар

1. Шетел тілін оқыту үрдісінде студенттердің өздік жұмыстарын ұйымдастырудың маңызы. «Қоғамдық сананы жаңғырту контекстіндегі когнитивті лингвистика» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары 23-24 қараша 2018 ж. 247-250 б.

2. Студенттердің мәдениетаралық қатысымдық құзіреттілігін қалыптастыруда сурет көрнекілігін қолдану. «Қоғамдық сананы жаңғырту контекстіндегі когнитивті лингвистика» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары 23-24 қараша 2018 ж. 253-256 б.

3. Бағалау – техникалық білім беретін оқу орнының бірінші курс студенттерін    шетел тілін үйренуге ынталандыру құралы ретінде Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің ХАБАРШЫСЫ Педагогика. Психология. Әлеуметтану сериясы ISSN: 2616-6895, eISSN: 2663-2497