Нұрмұхан Әсем Серікқызы

Нұрмұхан Әсем Серікқызы

Гуманитарлық ғылымдар магистрі

Тьютор

Базалық білім беру институты

Қазақ және орыс тілдері кафедрасы

Email: asem.nurmukhan@mail.333

Кәсіби өмірбаяны

2017 жылдан әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың оқытушысы, 2018 жылдан әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың  Қазақ тіл білімі кафедрасының аға кураторы.

2020 жылдан бастап Сәтбаев университетінде жұмыс істейді.

Білімі

2015 жылы әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін «5В011700-Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша үздік бітірген. Сол жылы әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-ға магистратураға қабылданған. 2017 жылдың маусым айында «6М020500-Филология» мамандығы бойынша «Қарым-қатынастағы «күлкінің» тілдік көрінісі» тақырыбында магистрлік жұмысын қорғады.

Жарияланымдар

Күлкі және оның антитезасы, тілдегі көрінісі / «ҚазҰУ Хабаршысы» (филология сериясы), 2017, № 4, 211-216 беттер (бірлескен автор – М.Қ.Мамаева).

Жағымсыз «күлкі» реңктерінің тілдік көрінісі / «Қазіргі қазақ тіл білімінің инновациялық әлеуеті» (А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты), 2017, 68-70 беттер(бірлескен автор – М.Қ.Мамаева).

Жағымды «күлкі» реңктерінің тілдік көрінісі / Фараби әлемі, 2018. №6, 161 бет.

Сөйлемнің коммуникативтік түрлерінің қызметі / «Қазақ тілінде сөйлеу дағдыларын қалыптастыру және кәсіби тілді меңгертудің ұтымды тәжірибелері» (С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті) 2018, 75-78 беттер.

Мектеп жасына дейінгі балалардың интонациялық ерекшеліктерін дамытудың жолдары / «ҚазҰУ Хабаршысы» (филология сериясы),2020, №1, 93-100 беттер.